www.what2do.co.il

בקשת אישה לאסור כל פעולה בדירה ובחשבונות של בעלה המנוח

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/10/2020
בקשת אישה לאסור כל פעולה בדירה ובחשבונות של בעלה המנוח

בקשה אשר הוגשה על ידי אישה, המבקשת, כנגד עיזבון בעלה המנוח, וכנגד חמותה, אם המנוח, המשיבה מס’ 2, בה עתרה המבקשת, כי יינתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים ו/או על מי מטעמם, להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או לעשות כל דיספוזיציה בכספים ובזכויות הרשומים על שם המנוח.

 

הבקשה הוגשה כנגד כל אדם, לבד ו/או עם אחרים ו/או המוחזקים אצל המחזיקים כהגדרתם בכותרת הבקשה, לרבות ומבלי למעט בזכויות המנוח בדירת מגורים, אשר נרכשה ביום 10.5.06, מהמחזיקה מס’ 1, חברת א’ פרויקטים בע"מ, המצויה בבית משותף, וכן בחסכונות ובכספים אשר היו רשומים על שם המנוח לבד ו/או עם אחרים, לרבות המשיבה, בחשבונות הבנק.

 

האם יש להעתר לבקשתה של האישה?

מטרתו של ביהמ"ש במתן סעדים זמניים, היא שמירת המצב הקיים.עוד נקבע, כי מתן הסעד הזמני הינו בשיקול דעת ביהמ"ש הדן בתובענה.

 

השיקולים הם - א. אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (שמירת המצב הקיים). ב. אם הוכיח התובע לכאורה את קיום זכותו, אשר למענה דורש הוא מתן סעד והגנה עד לתום הדיונים. ג. מאזן הנוחיות - אי נוחות שתיגרם לתובע אם לא יינתן הצו, לעומת אי-הנוחות שתגרם לנתבע אם יינתן; האם ניזקו של התובע ניתן להטבה על-ידי פיצוי כספי? ד. שיקולי יושר - המונעים את מתן הסעד, כמו היעדר נקיון כפיים, העלמת עובדות וכיו"ב.


הגבלת זכותה של אלמנה לדמי הכתובה הקבועה בסעיף 104(א) לחוק הירושה, דהיינו סבירות הסכום, אינה ההגבלה היחידה על הזכות, אלא שעל פי הדין העברי מוגבלת זכותה עד כדי מחצית משווי העיזבון. בשלב זה הוכח, כי בין בני הזוג נחתם הסכם גירושין, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין,

 

אולם בני הזוג לא התגרשו זמ"ז כדמו"י. עיון בהסכם הגירושין מגלה, כי, לכאורה, הוא אינו כולל הוראה בדבר ויתור מפורש על תביעות וטענות הדדיות, לרבות ויתור על כתובתה של המבקשת ועל תוספת הכתובה. 

      קראו גם:


דווקא טענות המשיבה, בדבר מצבה הכלכלי, כעילה לביטול הצו ולשחרור הכספים, על מנת לממן את הוצאותיה ואת צרכיה, מצביעים על החשש, כי אם יבוטל הצו, עלול להיווצר מצב, בו לא יהא למבקשת מהיכן לגבות את אשר ייפסק לטובתה, אם וככל שתתקבל תביעתה.

 

יחד עם זאת, הבקשה למתן הצו לוקה בחוסר ניקיון כפיים, באשר המבקשת לא דקא פרותא בפירוט העובדות, ולמעשה הגדילה עשות והטעתה את בית המשפט באשר למצב העובדתי לאשורו

 

בית המשפט מעניק צו מניעה מצומצם

 

די היה באמור לעיל באשר לאופן הגשת הבקשה כדי לדחותה ולהורות על ביטול הצו. עם זאת, בנסיבות העניין, כאשר נשקלת זכותה הלכאורית של המבקשת לקבלת הסעד המבוקש ואת סיכויי ההצלחה הלכאוריים של התביעה, כמו גם מאזן הנוחות, מחד גיסא, אל מול חוסר ניקיון הכפיים הלכאורי, מצד המבקשת, מאידך גיסא, סבורני, כי יש מקום להיעתר לבקשה.

 

השופטים קבעו כי יש להעניק למבקשת צו מניעה, אולם זאת, תוך צמצום היקפו של צו המניעה שיינתן לסך של 625,000 ₪, תוך הכפפת הצו בהפקדת ערבות בנקאית ו/או עירבון כספי אחר, להנחת דעתו של בית המשפט, להבטחת נזקי המשיבה למקרה שתידחה התביעה, כולה או מקצתה, בסך של 100,000 ₪, ותוך שהתנהגות המבקשת תילקח בחשבון באשר לפסיקת הוצאות הבקשה.

לסיכום,

יש מקום להיעתר לבקשה, ולהעניק למבקשת צו מניעה, אולם זאת, תוך צמצום היקפו של צו המניעה שיינתן לסך של 625,000 ₪, תוך הכפפת הצו בהפקדת ערבות בנקאית ו/או עירבון כספי אחר, להנחת דעתו של בית המשפט, להבטחת נזקי המשיבה למקרה שתידחה התביעה, כולה או מקצתה, בסך של 100,000 ₪, ותוך שהתנהגות המבקשת תילקח בחשבון באשר לפסיקת הוצאות הבקשה.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.