www.what2do.co.il

ביטול צוואה וביטול צו הקיום שניתן

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/01/2021
ביטול צוואה וביטול צו הקיום שניתן

המנוחה בתיק נפטרה ביום 21/09/04 והותירה אחריה צוואה מיום 24/05/98 שקויימה על ידי כב’ הרשם לענייני ירושה ביום 28/03/05. בצוואה נקבע כי היורשת הבלעדית הינה בתה של המנוחה - המשיבה 1. המבקש הינו בנה של המנוחה וכך גם המשיבים 2 ו- 7, אשר אינם נוקטים כל עמדה. המבקש עתר ביום 10/08/05 בפני כב’ הרשם לענייני ירושה לביטול צו קיום הצוואה וזאת על סמך עובדות, שלטענתו לא עמדו בפני כב’ הרשם, בעת שזה נתן את הצו.

 

      קרא עוד...

 

אין מחלוקת כי המדובר צוואתה של המנוחה במקרה דנן הינה צוואה בעדים לפי סעיף 20 לחוק הירושה. סעיף זה קובע כי: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו". על העדים לאשר באותו מעמד, בחתימתם על פני הצוואה, כי המצווה חתם בפניהם והצהיר כי זו חתימתו. ההקפדה על מילוי כל דרישות הצורניות היסודיות בעשיית הצוואה, עליה מורה החוק, אינה מבטאה גישה פורמליסטית, אלא ממלאה תכלית מעשית. 

יכול ואף ניתן על פי הוראה זו להכשיר צוואה שלא נחתמה בו זמנית בפני שני עדים, אך אין ספק כי העדים חייבים להתרשם כי המצווה אכן הבין את משמעות הצוואה בחתימתו עליה.

ככלל, נטל הבאת הראיות מוטל בתחילת המשפט על הצד הנושא בנטל השכנוע, כך שאם צד זה לא יביא ראיותיו תידחנה טענותיו. בהליך של התנגדות לקיום הצוואה מוטלת על מבקש ביטול הצוואה, החובה להביא ראיות לעמידה באותו נטל.

 

הצוואה לא נערכה מול גורמים משפטיים


במקרה דנן, הצוואה לא נעשתה בפני גורם משפטי אלא בפני עורך צוואות שלא ידוע מי הוא.הצוואה נערכה בשפה העברית, שפה שאינה שגורה בפי המנוחה. הצוואה הודפסה על ידי עורך הצוואות שאיננו מבין את שפתה של המנוחה וממילא לא יכול היה לקבל הנתונים ישירות ממנה.

 

כמו כן, לא הוכח שהצוואה תורגמה למנוחה לשפתה ההודית, ואם אכן תורגמה, לא צויין בצוואה עובדה זו. העדים לצוואה אינם מבינים את השפה של המנוחה, השפה ההודית, ואף אם נכחו בעת התרגום, אינם יודעים אם התרגום נעשה כדין אם לאו. הצהרת העדים, כפי שמופיעה באישור, אינה תואמת את שאכן היה במציאות.

 

      קראו עוד בתחום:

 

העדה ע. א לא ראתה את המנוחה חותמת על צוואתה ולא חתמה עליה בנוכחות המנוחה, וכן לא הוכח כי המנוחה הצהירה בפניהם כי זוהי צוואתה. לכל אלה יש להוסיף את ענין הסתרת קיומה של הצוואה בהליך בתיק שהתקיים כשלושה שבועות לאחר עריכת הצוואה, אשר מהותו, חשש מהחתמת המנוחה על המסמכים הנוגעים לרכושה.גם תוכן הצוואה מעורר ספקות באשר לשאלה אם אכן המנוחה הבינה על מה חותמת והאם זה היה אכן רצונה האמיתי. סתירות אלה מעלות חשש של מעורבות יתר והשפעה של המשיבה 1 על המנוחה.

על פי מכלול הראיות - לא ניתן לקבל את הצוואה

 

בנסיונו להתחקות אחר רצונו האמיתי של המצווה בוחן בית-המשפט את הראיות בדבר נסיבות עריכת הצוואה ומכלול הראיות שהובאו בפניו באשר למידת יכולתו של המצווה לגבש רצון עצמאי במועד שבו ציווה את רכושו.

 

בהתקיים נסיבות של יחסי תלות יסודית ומקיפה בין המצווה לזוכה על פי הצוואה, עובר נטל ההוכחה למבקש לקיים את הצוואה. הנסיבות שבהן נחתמה הצוואה, כפי שפורטו לעיל, והאירועים שקרו לאחר מכן, הן כשלעצמן, מעוררות חשש ממשי ליחס של תלות והשפעה בלתי הוגנת של המשיבה 1 על המצווה.

המשיבה 1 לא שכנעה את בית-המשפט כי מה שכתוב בצוואה אכן זה היה רצונה האמיתי של המנוחה. בית המשפט לא שוכנע שהיתה גמירות דעת של המנוחה להוריש את כל הרכוש למשיבה 1 ולהדיר את שאר ילדיה. הרושם של בית המשפט הוא שהמשיבה 1 אכן שלטה במנוחה והיא זו שהכתיבה את דרכי פעולתה, כולל גם אופן עריכת הצוואה ומועדה.

 

טענת הזיוף אמנם לא הוכחה, אולם בית-המשפט לא השתכנע כי הצוואה נחתמה מרצונה החופשי והאמיתי של המנוחה. בנסיבות אלה, ולאור הפגמים שנפלו בצוואה, לא ניתן להכשיר את הצוואה מכח סעיף 25 לחוק הירושה.

לסיכום,

יש להורות על בטלותה של הצוואה. צו קיום הצוואה שניתן ע"י הרשם מבוטל. המשיבה 1 לא שכנעה את בית-המשפט כי מה שכתוב בצוואה אכן זה היה רצונה האמיתי של המנוחה. בית המשפט לא שוכנע שהיתה גמירות דעת של המנוחה להוריש את כל הרכוש למשיבה 1 ולהדיר את שאר ילדיה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.