www.what2do.co.il

החלטה לגבי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין ופירוק השיתוף

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/07/2020
החלטה לגבי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין ופירוק השיתוף

התובעת והנתבע 1 נישאו זה לזה ביום 11.1.00 בישראל, מנישואיהם נולד בנם יליד 00. לתובעת בן נוסף יליד 99 אשר נולד מקשר עם אביו לפני נישואיה לנתבע 1. לנתבע ארבעה ילדים בגירים מנישואיו הקודמים. חיי הנישואין כשלו, הצדדים חיים בנפרד מאז 8.11.06.

 

התובעת עותרת למתן פסק דין הצהרתי לפיו הכספים והרכוש אשר נצברו במהלך תקופת הנישואין הינם משותפים, ומבקשת שינתן פסק דין לפירוק השיתוף בהם. התובעת מציינת כי הצדדים חתמו על הסכם ממון סמוך לנישואיהם בו נקבע שנכס שהיה לתובע מלפני הנישואין לא ייחשב כנכס משותף.

 

קרא גם...

 

פסק דין בתובענה לביטול הסכם ממון והסכם גירושין

האם ניתן לבטל הסכם פשרה אשר יש לו תוקף של פסק דין?

תביעות לביטול הסכם למראית עין בתוך המשפחה


כיצד יש לחלק את הרכוש שנצבר במהלך הנישואין?


הדירות

1. מהראיות אשר הוצגו והעדויות עולה כי סכום הרכישה של המחסן וזכויות הבניה על הגג שולם מחשבון בהונגריה על שם הנתבע.


2. אין הגיון בגירסת הנתבע, כי הנסיבות מורות דווקא על כך שהוא הרוכש האמיתי של הדירות, וסביר יותר להניח ששרבוב שמם של האחים ק’ לעיסקה נעשה בנסיון להסתיר את חלקו הנכון של הנתבע בעיסקה.


3. יצויין עוד, כי אף עפ"י גירסת האחים ק’ והנתבע, למעשה לא רכשו האחים ק’ את הזכויות בדירות. לו רכשו את הזכויות היו אמורים לקבל את דמי המכר וממנו ליתן לנתבע כספים עבור פעולותיו, ואולם כל שהוסכם הוא שהאחים ק’ יקבלו תמורת השקעת סכום מסוים בעסקה כפל סכום ללא קשר לסכומים בהם נמכרו הדירות.


4. עולה מכל האמור הוא, שהנתבע הוא שהיה הבעלים של הדירות עד למכירתן. משכך יש לכלול נכסים אלה בנכסי האיזון המתחלקים בין הצדדים.

הנכס ברח’ ה’

1. בענין זה מקובלת על ביהמ"ש גירסת הנתבע, כי נכס זה איננו נכס משותף לצדדים, ואף אין לכוללו בנכסים לצורך איזון משאבים בין הצדדים.

2. הנכס ברח’ ה’ נרכש על ידי נתבעת 2 חברה שבשליטת הנתבע. החברה הוקמה על ידי אביו של הנתבע והנתבע, כשבועיים בלבד לאחר נישואי הצדדים.החברה הוקמה ע"י אבי הנתבע והנתבע מכספי האב ולאחר פטירת האב ירש הנתבע את נכסיו, והוא בעל השליטה הבלעדי בחברה. רכישת הנכס ע"י החברה נעשתה בסמוך לאחר הקמת החברה ובסמוך לאחר נישואי הצדדים, מכספי האב והלוואות.

3. בין הצדדים נכרת הסכם ממון בו הוסכם כי רכוש שהיה לנתבע לפני הנישואין לא ייחשב כנכס משותף. כמו כן, סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג החל על הצדדים קובע כי נכסים שהיו לבני הזוג לפני הנישואין אין לכוללם בנכסי האיזון, וכן לא כספי ירושה ולא נכסי מתנה.

4. המסקנה מכל האמור היא, כי החברה ל.פ. אשר הוקמה כשבועיים לאחר נישואי הצדדים ע"י אבי הנתבע והנתבע וחלקו של האב הועבר בירושה לנתבע לאחר פטירת האב, והנכסים שרכשה החברה סמוך לאחר נישואי הצדדים מכספי האב והלוואות, אינם נכסים משותפים. העובדה שהחברה הוקמה ורכשה נכסים כשבועיים לאחר הנישואין מצביעה באופן מפורש שנכסים אלה לא נרכשו מכספים שנצברו בתקופת הנישואין ומשום כך אינם משותפים ואף אין לכוללם בנכסי האיזון.

מוניטין

1. לאחרונה נקבעה בבית המשפט העליון "הלכת פלונית", לפיה חלה חזקת השיתוף גם על נכסי קריירה, לרבות מוניטין אישי. לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו. התחשבנות על תרומה אינדיווידואלית אינה עולה בקנה אחד עם אופיים הרווח של הנישואין. ככל שצדדים רוצים להיכנס למסגרת של נישואין ולקבוע הסדר אחר ביניהם, עליהם להסכים על כך מפורשות. במסגרת אותו "הסכם מכללא", כך נראה, אין זה סביר לומר שבן-זוג אחד הסכים לוותר מעצמו ולסייע בפיתוח כושר ההשתכרות של בן-הזוג האחר, מבלי שהובטח לו ליהנות מכך במקרה של גירושין.

 

קרא גם...

 

מהי כתובה?

זכאות למחצית שווי העסק? 

נכסי קריירה ומוניטין בהסדר איזון משאבים

 


2. עם זאת, נקבע כי הפתרון לכל מקרה יקבע לפי האיזון הפרטני בחייהם של בני הזוג שיבואו בפני בית המשפט וכי הצורך להיזקק לחלוקה של נכסי הקריירה יתעורר בעיקר במקרים מובהקים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם – פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך אפשר לבן-הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו.

3. נסיבות אלה אינן מתקיימות בענייננו. הנתבע לא הקריב דבר לצורך לימודי הדוקטורט של התובעת, היא זו שעם לימודיה דאגה וטיפלה בילדים ובבית. לכך יווסף שבעניננו אין מדובר בתובעת אשר "השיאה כושר השתכרותה" בעוד הנתבע נותר בעל כושר השתכרות ירוד ופחות ממנה, בעניננו ההיפך הוא הנכון, לנתבע כושר יוזמה וניהל פרוייקטים, הוא זה שהביא הכנסות ולא התובעת.

חובות

1. לבד מאמירות כלליות ובמיוחד כאלה המתיחסות לחברה ל.פ. בגין הנכס ברח’ ה’, לא העלה הנתבע טענה ממשית בדבר חובות המוטלים עליו, ואכן בסיכומיו אין כל פירוט של חובות מלבד אלה המתיחסים לנכס ברח’ ה’ אשר נקבע ביחס אליו כי אין לתובעת חלק בו.

2. משכך נדחית הדרישה להשתתפות התובעת בחובות הנתבע.

לסיכום,

התביעה בכל הנוגע לנכס ברח’ ה’ בירושלים – נדחית. התביעה ביחס לשתי הדירות ברח’ ק’ בירושלים מתקבלת. הדרישה בענין מוניטין – נדחית. הדרישה בענין השתתפות בחובות – נדחית. הנתבע ישא בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בגין תביעה זו.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.