www.what2do.co.il

זכאות למחצית שווי הכספי של השבחת עסק

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 01/12/2021
זכאות למחצית שווי הכספי של השבחת עסק

זכאות למחצית שווי הכספי של השבחת העסק

עובדות המקרה

שתי תביעות רכושיות האחת בכותרת "מתן חשבונות ופס"ד הצהרתי" והשניה - בכותרת "צו מניעה". הצדדים הינם בנ"ז אשר נישאו זל"ז כדמו"י ביום 1998 ולהם שתי בנות. בני הזוג עדיין נשואים. לב המחלוקת שבין הצדדים נעוצה בעסק שעיקר עיסוקו הוא במכירת נפט לחימום ותיקון תנורי נפט וכן במכירת גזי קירור , תיקון מוצרי חשמל ביתיים (מקררים, מכונות כביסה ותנורים) וכן מתן אחריות בלעדית לחברת תנורי נפט , למכירת תנורים ולתיקונם.

 

קרא עוד...

 

מהי כתובה?

זכאות למחצית שווי העסק? 

נכסי קריירה ומוניטין בהסדר איזון משאבים

פירוק שיתוף בנכסים, ביניהם קצבה צה"לית


האם יש לקבל את התביעות?

המתנה

1. ממסכת הראיות והעדויות שהובאה בפני כי "העסק" שהנתבע קיבל במתנה מאביו לא כלל רכוש ציוד או נכסי דלא ניידי כלשהם אלא מוניטין, קשרי מסחר ולקוחות בלבד. מקובלת על ביהמ"ש טענת ב"כ האישה לפיה ניתן להבדיל מתנה שהינה בעלת אופי פיסי כמו דירה או מכונית ממוניטין או קשרים עסקיים כנ"ל המהווים לכל היותר רק נקודת בסיס להתפתחות וליצירת מרקם חדש שמקורו בהשקעתו של האיש במהלך החיים המשותפים.

2. גם בנסיבות בהן הושקעה עבודה ממשית על ידי בעל הנכס, ורק על ידו, ובעקבות השקעה זו השביח הנכס, תיכלל ההשבחה באיזון הנכסים אף שהנכס עצמו יוותר מחוצה לו.

 

קרא גם...

 

תביעה לפס"ד הצהרתי - מי הבעלים בדירה?

פס"ד הצהרתי - זכויות מכח חיים משותפים ומכח הרכישה

בקשת לפסק דין הצהרתי במקרקעין


3. אין סיבה שבנסיבות של השבחת עסק כפי המקרה שבענייננו לא יהנה בן הזוג הן מהשבחת העסק והן מן הפירות השוטפים של העסק שכן הפירות אינם ממצים בהכרח את כל תוספת השווי של העסק. ביהמ"ש לא מצא ממש בטענת האיש, כי בעובדה שהאישה לא נטלה חלק פעיל בעסק יש בה, כדי להחריג את העסק ממכלול הנכסים המשותפים. מן המפורסמות הוא כי גם עבודתה של האישה במשק הבית וגידול הילדים יש בה תרומה לתא המשפחתי המזכה אותה לחלוקה שווה של כל הנכסים המשותפים וזאת גם אם תרומתה למשק הבית היתה מועטה כטענת האיש. לא זו אף זו מעדות האיש עולה, כי כאשר האישה עבדה השכר נצבר לטובת שני הצדדים.

4. מאחר שעבודתו של האיש בעסק היתה במהלך תקופת הנישואין ברור לאור כל האמור לעיל שככל שהעסק הושבח כתוצאה מעבודה זו, דינו של השווי הכספי של ההשבחה להתחלק שווה בשווה בין הצדדים. האישה זכאית למחצית שוויה הכספי של השבחת העסק ממועד נתינתו במתנה לאיש ועד למועד הקרע כפי שנקבע

מתן תצהיר רכוש מפורט


1. התובעת טוענת בסיכומיה, כי הנתבע לא המציא אסמכתאות להרצאת הפרטים וכי היא חוששת שהנתבע לא פירט את כל מה שיש לו במסגרת הליך הגישור. הנתבע טוען בסיכומיו שגם התובעת לא המציאה תצהיר רכוש מטעמה.

 

פסק דין הצהרתי - גילוי חשבונות ופירוק השיתוף

2. לאור האמור יש לקבוע כי שני הצדדים, הן התובעת והן הנתבע, ימציאו לצד שכנגד תצהירי רכוש מפורטים בנוגע לרכושו של כל אחד מהם וזאת בתוך 30 יום מיום שהומצא להם פסק דין. ככל שיתברר כי קיים רכוש שלא דווח ו/או חולק במסגרת הליכי הגישור, זכאי כל צד לפנות לבית המשפט בתובענה בעניין.

3. מקובלת על ביהמ"ש טענת האישה כי לאור טענת הנתבע כי עירב בחשבונות העסק כספים של צד ג’ –אימו - בהם ביצע פעולות בני"ע יש מקום לאפשר לה לבחון האם התנהלות מעין זו לא נעשתה גם בכספים משותפים של הצדדים. לפיכך יש להורות לנתבע כמבוקש להמציא לתובעת ולמומחה את כל דוחות מס הכנסה ומע"מ של העסק ודפי חשבון הבנק של העסק מהמועד שהעסק ניתן כמתנה, דהיינו חודש אוקטובר 2002 ועד מועד הקרע. הצדדים ישאו שווה בשווה בעלות המצאת המסמכים ככל שתהיה כזו (שכן יש לשער שהם נמצאים בהנהלת החשבונות של העסק). התובענה אינה מגלה עילה להמצאת מסמכים קודם לתקופה זו.

צו מניעה

1. מאחר ובחקירתה הנגדית של האישה היא אישרה כי כבר בוצע איזון ברכושם של שני הצדדים, במסגרת הליכי הגישור,אין ליתן צו מניעה גורף כפי שנתבקש בכתב התביעה האוסר על הנתבע לבצע כל דיספוזיציה בנכסים הרשומים על שמו שכן עם ביצוע האיזון בהליך הגישור, נשמט הבסיס לבקשה מסוג זה למעט לגבי מחצית הזכויות בעסק שלגביו טרם בוצע איזון.

2. לפיכך, צו העיקול שניתן יהפוך לקבוע ככל שהוא מתייחס למחצית הזכויות בעסק בלבד . יחד עם זאת, לאור התנהלותה של האישה אשר לא טרחה לציין בכתב התביעה כי חולקו כבר כספים ורכוש במסגרת הליך הגישור דבר שגרם להתארכות מיותרת של ההליך, איני רואה לפסוק לזכותה שכ"ט ו/או הוצאות.

לסיכום,

מאחר שעבודתו של האיש בעסק היתה במהלך תקופת הנישואין ברור לאור כל האמור לעיל שככל שהעסק הושבח כתוצאה מעבודה זו, דינו של השווי הכספי של ההשבחה להתחלק שווה בשווה בין הצדדים. האישה זכאית למחצית שוויה הכספי של השבחת העסק ממועד נתינתו במתנה לאיש ועד למועד הקרע כפי שנקבע.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.