www.what2do.co.il

פסק דין הצהרתי - זכויות מכח רכישה וזכויות בכח חיים משותפים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 12/07/2020
פסק דין הצהרתי - זכויות מכח רכישה וזכויות בכח חיים משותפים

פס"ד הצהרתי- זכויות מכוח רכישה וזכויות בכוח חיים משותפים

עובדות המקרה

תובענה לפסק דין הצהרתי שהגיש איש (להלן: "התובע") כנגד אישתו לשעבר (להלן: "הנתבעת") במסגרתה עותר לפסק דין הצהרתי לפיו הינו הבעלים של מחצית הזכויות בנכס מקרקעין, הרשום ע"ש הנתבעת.

 

קרא עוד...

 

בקשת לפסק דין הצהרתי במקרקעין

פסק דין הצהרתי - גילוי חשבונות ופירוק השיתוף
האם ניתן לתת סעד הצהרתי על מנת לשמר את המצב הקיים?

 


האם זכאי התובע לחלק בדירה מכוח רכישה או מכוח החיים המשותפים שניהלו הצדדים לאחר הגירושין?

שאלת נטל השכנוע

1. הכלל הנוהג במשפטנו הוא, כי התובע נושא בנטל השכנוע לגבי כל הטענות העובדתיות המרכיבות את עילתו, לרבות עובדות הנושאות אופי שלילי. לשאלה על מי מוטל נטל השכנוע ישנה חשיבות מקום בו הראיות שהובאו לפני בית המשפט אינן מאפשרות לו לקבוע ממצא כזה או אחר בשאלות שבמחלוקת.
2. על התובע מוטל הנטל לשכנע - ברמה הנדרשת לפי מאזן ההסתברויות - כי שילם בפועל על הדירה, כי הצדדים חיו כידועים בציבור והייתה כוונה לשיתוף בדירה. מנגד, על הנתבעת מוטל הנטל להוכיח את כל רכיביה של טענת ההגנה שהיא מעלה. העיקרון הוא, כי כל בעל דין הטוען טענה מהותית לגרסתו במשפט, הוא הנושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה. משמע: דיני הראיות הולכים אחרי המשפט המהותי.

רכישת זכויות בדירה מכח מימון בפועל

1. לא עלה בידי התובע להניח תשתית ראייתית בקשר עם התשלומים, אשר לטענתו שילם, לא באמצעות מסמכים וגם לא באמצעות עדים שיאשרו כי התשלומים אכן שולמו.


2. בנסיבות אלה אין מנוס מלקבוע כי התובע לא הרים את נטל הראיה הרובץ לפתחו.

זכות למחצית הזכויות בדירה מכח החיים המשותפים כידועים בציבור

1. ככלל, המעמד של ’ידועים בציבור’ איננו "סטאטוס" ממנו נגזר מערך שלם של זכויות וחובות, כדוגמת סטאטוס הנישואין, אלא מדובר בהכרזה על מצב עובדתי לצורך קבלת זכויות מסוימות מאדם מסוים (הידוע בציבור) או מגוף מסוים לפי חוק זה או אחר.

 

קרא עוד...

 

חלוקת רכוש בין בני זוג שהיו ידועים בציבור ואח"כ נישאו

מחלוקת על בתים שנבנו בתקופה שזוג היה ידוע בציבור

החלת חזקת השיתוף על ידועים בציבור

תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור


2. החוק קובע תנאים מפורשים לידועים בציבור: "חיי משפחה במשק בית משותף". תנאים אלו אומצו לצורך קביעת ’ידועים בציבור’ גם במישור היחסים הפנימיים בין בני הזוג, תוך שנקבע כי אלו הם תנאים מהותיים ולא ראיתיים גרידא.


3. אחד המבחנים המרכזיים בפסיקה לקיום "חיי משפחה" הינו תקופת חיים משותפים משמעותית. הרצון והמחויבות למסד קשר קבוע וארוך טווח הינו אחד מהמוטיבציות של בני זוג לקיים קשר נישואין פורמאלי ולקבל על עצמם את מערך הזכויות והחובות הנובע ממעמד זה. לפיכך, בניסיון לבחון אם אכן מערכת היחסים בין הצדדים מדמה מערכת יחסים של זוג נשוי (שרק במקרה זה יוכרו כ’ידועים בציבור’), יש להתחקות אחר אומד דעתם של הצדדים לעניין קביעות הקשר ומיסודו. תקופת חיים משמעותית מהווה אינדיקציה לאומד דעתם של הצדדים לקיים קשר קבוע ארוך טווח נושא חובות וזכויות הדדיות, ולפיכך הינה מרכיב בעל משקל רב בבחינת קיומם של "חיי משפחה". כך גם בבחינת קיומו של ’משק בית משותף’, יש להתחקות אחר מאפיינים הקיימים בניהול משק בית על ידי בני זוג נשואים, כמו, מגורים תחת קורת גג אחת, ניהול חשבון בנק משותף וכיוצ"ב.


4. במקרה דנן, לצדדים גרסאות קוטביות באשר לטיב מערכת החיים המשותפים שניהלו, וגרסתו של מי מהם אינה עדיפה על גרסתו של האחר.

 

מהי הלכת השיתוף?

החלת חזקת השיתוף בין ’ידועים בציבור’

1. אין די בהכרזת בני הזוג כ’ידועים בציבור’ לצורך החלת הלכת השיתוף, אלא קיים נטל מוגבר על הטוען לשיתוף להוכיח את כוונת השיתוף.


2. הלכת השיתוף אשר חלה בין ’ידועים בציבור’ צומצמה לאותם נכסים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים המשמשים את הצדדים בחיי היום-יום, או נרכשו על ידם במשותף, כדוגמת תכולת הדירה, המכונית המשותפת ולהבדיל, לדוגמא, מנכסים עסקיים.


3. בענייננו הנטל להוכיח את השיתוף הוא על הטוען לשיתוף. וליתר פירוט – על התובע הטוען לזכויות בדירה השייכת לנתבעת, והתובע לא הרים את הנטל להוכחת כוונת שיתוף בנכס זה. מימון רכישת הדירה על ידי הנתבעת ורישום הדירה על שמה סותרים את טענות התובע לשיתוף בדירה זו.

לסיכום,

למרות היותם של הצדדים מוכרים כ’ידועים בציבור’ התובע אינו זכאי לסעד ההצהרתי אותו תבע.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.