www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - גירושין

דחיית בקשת פסלות שופט - אך המלצה על מינוי שופט אחר

בית המשפט העליון דחה בקשת פסלות שופט בהליך גירושין בבית המשפט לענייני משפחה, אך הנשיאה דורית בייניש המליצה על בחינת אפשרות של מינוי שופט אחר...


שקר בנוגע לגיל - עילת גירושין

האם אישה אשר שיקרה בנוגע לגילה תחויב בקבלת גט? האם מדובר בעילת גירושין העומדת לזכותו של הבעל?


בקשה ליישוב סכסוך מבחינת מרוץ הסמכויות - דרישת תום הלב

בני זוג נקלעו להליכי גירושין. האישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך, ואילו הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, אליה כרך את ענייני הרכוש. מהו משקלה של בקשה ליישוב סכסוך מבחינת מרוץ הסמכויות?


בית הדין הרבני הורה על מאסר בפועל של סרבנית גט

בית הדין הרבני, בצעד חסר נדיר ביותר, הורה על מאסרה של סרבנית גט אשר איננה מקבלת את גטה מזה 16 שנה...


האם יבוטל צו הגנה אשר משמש צדדים בהליכי גירושין כמהלך טקטי?

הליכי גירושין אינם פשוטים לאיש. פעמים רבות מתדרדרים היחסים בין הצדדים במסגרת הליכי הגירושין עד כדי כך שהאישה והגבר פוגעים זה בזה ומניחים בקשות ותביעות שונות לפתחם של בתי הדין הדתיים ובתי המשפט לענייני משפחה...


60,000 שקלים פיצויים בגין גירושין ללא הסכמה של אישה מוסלמית

בית המשפט לענייני משפחה פסק פיצויים בסך 60,000 שקלים עבור אישה מוסלמית אשר גורשה על ידי בעלה ללא הסכמתה...


חיוב אישה בגט בגין אי הופעה לדיונים בבית הדין הרבני

האם ניתן לקבל גט במעמד צד אחד כאשר הצד השני לא מגיע לבית הדין הרבני? האם אישה אשר לא הגיעה לבית הדין הרבני תחויב בגט?


בג"צ: בוררים להתרת נישואין מונו על ידי בית הדין השרעי שלא כדין

בית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, איננו משמש כערכאת ערעור על החלטות אשר ניתנות בבתי הדין הדתיים בכלל, ובתי הדין השרעיים בפרט. התערבותו של בית המשפט העליון בהחלטות אלו הינה חריגה ביותר...


בג"צ אישר פיצויים בגין הסכמת גבר לתת גט

האם בג"צ ייאשר את פסק דינו של בית הדין הרבני, אשר הורה לאישה שבעלה הסכים להתגרש ממנה, לשלם לגבר 60,000 שקלים פיצוי עבור הגט?


פיצויים למסורב גט למרות אישור לשאת אישה אחרת

האם בעל מסורב גט, אשר קיבל אישור מבית הדין הרבני לשאת אישה אחרת, יזכה לפיצויים מאשתו הראשונה?


אי תשלום כתובה בגין תלונות שווא נגד הבעל

בית הדין הרבני הגדול בירושלים קיבל את ערעורו של גבר אשר טען כי יש לקבוע שאשתו חייבת בגט תוך הפסד כתובתה...


סרבנות גט במשך 51 שנים - עתירה לבג"צ

סרבנות גט הינה תופעה אשר פוגעת בדרך כלל בנשים. החוק במדינה מתיר לבתי הדין הרבניים לפעול בשורה של סנקציות כנגד סרבני גט לרבות מאסר, שלילת רישיון נהיגה ועוד. עם זאת, לא אחת מונחות לפתחן של בתי הדין טענות בדבר נשים המסרבות לקבל את גטן...


משקל פער של שלוש שעות בסוגיית מרוץ הסמכויות

האם פער של שלוש שעות, בין הגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה לבין הגשת תביעה זהה לבית הדין הדתי, הינו פרק זמן בעל משקל בסוגיית מרוץ הסמכויות?


תביעה לשלום בית ולחילופין גירושין מבחינת מרוץ הסמכויות

מרוץ הסמכויות בין בתי המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הדתיים יושב בבסיסו של הליך הגירושין במדינת ישראל...


האם הטעיה בהסכם שלום בית - בעל לא היה מיוצג על ידי עו"ד

השופט הפציר בבעל שימנע מלחתום על הסכם שלום בית וזאת משום שהוא אינו מיוצג על ידי עורך דין ואין כל ספק שהוא אינו מבין את פרטי ההסכם באופן מלא. עם זאת, הבעל אישר את ההסכם - קבל עם ועדה. האם ניתן לבטל ההסכם מחמת הטעיה?


האם הסכם גירושין נחתם מתוך לחץ ועוגמת נפש?

הליכי גירושין אינם הליכים משפטיים פשוטים והם כרוכים פעם רבות בסבל ועוגמת נפש. הדברים מסתבכים עוד יותר כאשר מדובר בנישואים ארוכי שנים וכאשר לבני הזוג יש ילדים משותפים...


עדות כבושה של האישה - זיכוי נאשם מעבירות אלימות במשפחה

האם יש לזכות נאשם מעבירות של אלימות במשפחה, וזאת לאחר שעדותה של המתלוננת הוכרזה כעדות כבושה? מהו משקלה של עדות כבושה בבית המשפט כאשר מוגש כתב אישום בגין עבירות אלימות?


צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד בעל המבקש לחזור לדירת מגורים

פעמים רבות, כאשר נתגלע סכסוך בין בני זוג נשואים, הצדדים אינם מסוגלים לחיות בשלום תחת קורת גג אחת. לעיתים, אחד מבני הזוג עוזב את הדירה המשותפת, וזאת למרות שלשני הצדדים זכויות על הנכס...


גירושין ללא הסכמה בעדה הדרוזית - עבודות שירות לבעל

ישנן עדות בישראל אשר ההלכות הדתיות בהן מאפשרות, מבחינה עקרונית, גירוש אישה ללא תלאות מיוחדות. בעדה הדרוזית, למשל, ניתן לגרש אישה לאחר הכרזה בפניה כי היא מגורשת...


אישה מוסלמית תקבל פיצויים בגין גירושין ללא הסכמה

האם אישה מוסלמית תקבל פיצויים מבעלה לאחר גירושין ללא הסכמה? מהי משמעות הגירושין הללו בעדה המוסלמית , והאם האישה עשתה כל שביכולתה על מנת להחזיר את שלום הבית על כנו?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>