www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - גירושין

ניתן להורות על מאסר סרבן גט ליותר מעשר שנים - כבר בבית הדין הרבני

בית המשפט העליון קבע כי בתי הדין הרבניים רשאים להורות על מאסר סרבן גט לתקופה של יותר מעשר שנים...


הנחיית היועץ המשפטי לממשלה נגד כתבי סירוב בבתי הדין דתיים

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, הוציא הנחיה התוקפת את כתבי הסירוב בבתי הדין הדתיים...


קיום בדיקת הריון בתור הוכחת בגידה ועילת גירושין

האם ניתן להוכיח בגידה ועילת גירושין על בסיס בדיקת הריון? האם בית הדין הרבני יכריח את האישה להתגרש?


האם ייפסק לטובת אישה וילדים מדור עתידי ליום שאחרי מכירת דירה משותפת?

בית המשפט פסק לטובתם של אישה וקטינים מדור עתידי ליום שלאחר חלוקת השיתוף בדירת המגורים...


מרוץ סמכויות ודיון באשר למשקלו של פער זמנים בן 45 דקות

האם מרוץ סמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני יוכרע על פער של 45 דקות?


פיצויי גירושין לפי ההלכה היהודית בעקבות בגידה

האם בית הדין הרבני רשאי לפסוק פיצויי גירושין לאישה, מעבר לסכום הכתובה, וזאת בעקבות בגידה? מה אומרת ההלכה היהודית?


סמכות בית המשפט לענייני משפחה לאחר המרת דת - גירושין קתוליים

האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות לדון בבקשה להתרת נישואין כאשר הבעל - שהשתייך לעדה הנוצרית הקתולית - החליט להתאסלם?


האם אישה החיה עם בן זוג חדש יכולה לטעון שמדובר בעילת גירושין?

אישה נשואה גרה עם בן זוג אחר. האם מדובר בעילת גירושין מבחינתה?


בית המשפט קובע כי רומן מחוץ לנישואין איננו מהווה עילת תביעה נזיקית

האם ניתן להגיש תביעה נזיקית בעקבות רומן מחוץ לנישואין? האם מדובר בעילת תביעת פיצויים?


סגירת תיק בבית הדין הרבני בגין זניחת תביעה - האם הסמכות נמשכת?

תקנה ע"ט לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים, אשר עוסקת ב"הזנחת תביעה", קובעת כי בית הדין הרבני...


מאסר בפועל לגבר מוסלמי בגין גירושין חד צדדיים

בית המשפט השלום בנצרת גזר ארבעה חודשי מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח, כנגד גבר מוסלמי שגירש את אשתו ללא הסכמתה...


בעל יקבל פיצויים בגין עיכוב יציאה מהארץ של יותר משנה בטענות בדויות

בית המשפט לענייני משפחה פסק פיצויים לבעל בגין עיכוב יציאה מהארץ בטענות שווא בהליך גירושין...


התערבות בג"צ וביטול פסק דין של בית הדין הרבני

בג"צ ביטל פסקי דין אשר ניתנו בבתי הדין הרבניים בעקבות הסתמכות הערכאות הדתיות על הסכם גירושין מפלה באופן חמור...


סרבנות גט מצד אישה בעקבות מחלוקות רכושיות

האם סרבנות גט מצידה של אישה הייתה נעוצה ברצונה של האחרונה לזכות בויתורים רכושיים?


לאחר חלוקת רכוש - בעל שהורחק בגין אלימות במשפחה יהיה זכאי לדמי שימוש ראויים

בעל אשר הורחק מביתו בגין אלימות במשפחה, יהיה זכאי לדמי שימוש ראויים מאשתו לשעבר בעקבות פסק דין בעניין חלוקת הרכוש...


פיצויים לאישה בדואית אשר גורשה בעל כורחה

בית המשפט לענייני משפחה פסק פיצויים בסך 80,000 שקלים לאישה בדואית אשר גורשה בעל כורחה...


תביעת גיס לשעבר הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה

האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות לדון בתביעה אשר הוגשה לאחר גירושין על ידי גיס לשעבר?


מעבר מקום מגורים לאחר גירושין - התפטרות ופיצויי פיטורים

האם עובד אשר התפטר מעבודתו לאחר גירושין, וזאת בשל מעבר מקום מגורים, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים?


חלוקת רכוש כאשר בני זוג התחתנו ברשות הפלשתינאית ומעוניינים להתגרש בישראל

מהו הדין אשר יקבע את אופן חלוקת הרכוש במסגרת הליך גירושין של בני זוג מוסלמים שהתחתנו ברשות הפלשתינאית אך התגרשו בישראל?


חיוב בגט שני בעקבות ניהול זוגיות עם הגרוש

בית הדין הרבני קבע כי אישה אשר שבה לנהל זוגיות על בעל לשעבר, לאחר הגירושין, תחויב בגט נוסף בטרם תינשא בשנית לאדם אחר...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>