www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הסכמים במשפחה

הסכם ממון: כיצד לתבוע פיצויים בעת הפרת ההסכם?
בית המשפט יאשר הסכם ממון אחרי שווידא כי הצדדים התקשרו בו מרצונם החופשי והבינו את משמעותו, לכן הסכם ממון מאושר נחשב לפסק דין מחייב עבור הצדדים. לפיכך הפרה של הסכם ממון היא בגדר הפרת חוזה ולכן ניתן לתבוע פיצויים בעקבותיה בבית המשפט

קנס על בגידה לפי הסכם ממון, האם אפשר להכניס סעיף פיצויים להסכם?
ישנה אפשרות להכניס סעיף בהסכם ממון, המטיל קנס כספי במקרה של בגידה בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור, כך שאם צד אחד יבגוד, יהיה עליו לפצות את הצד השני בסכום קבוע, מוגדר ומוסכם מראש.

איך ומתי מגישים בקשה ליישוב סכסוך משפחתי?
טרם הגשת תביעה לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני, נדרשים בני זוג להגיש בקשה ליישוב סכסוך משפחתי ביחידות הסיוע, כדי לנסות ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום.

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא מתאים?
באמצעות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן לערוך כיום ייפוי כוח מתמשך, כדי שניתן יהיה להחליף את הבקשה למינוי אפוטרופוס וייפוי כוח נוטריוני.

מהו הסכם טרום נישואין ולמה חשוב לחתום עליו?
מטרתו של הסכם טרום נישואין היא להסדיר עניינים שונים במהלך חיי הנישואין ובעת פרידה וגירושין, כולל: תשלום דמי מזונות, משמורת ילדים, חלוקת רכוש, מנגנון למניעת סרבנות גט וכדומה.

הסכם הורות משותפת, כל מה שחשוב לדעת
הסכם הורות משותפת מתאים לזוג הורים הרוצים להביא ילד לעולם מבלי לקיים קשר זוגי. ההסכם מתייחס לנושא המזונות, משמורת, ענייני חינוך והפרדה רכושית בין הצדדים.

הפריה חוץ גופית – מי זכאי למימון טיפולי IVF מטעם קופת חולים?
טיפולי הפריה חוץ גופית כלולים בסל הבריאות לצורך הולדת ילד ראשון ושני. הזכאות לטיפול במימון קופת חולים ניתנת לבני זוג ללא ילדים, ולאישה המבקשת להקים משפחה חד הורית, או ללדת מזרע של גבר שאינו בן זוגה.

קביעת שם ורישום ילד במשרד הפנים להורים לא נשואים
כאשר נולד ילד להורים לא נשואים, הוא מקבל את שם משפחתה של אמו, אלא אם האם רצתה שהוא יקבל את שם משפחתו של אביו והאב הסכים לכך, או שהיא נחשבת לידועה בציבור.

מהן זכויות בני זוג חד מיניים בישראל?
בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה זרה שבה מוכרים נישואים חד מיניים, רשאים להירשם במרשם האוכלוסין בישראל כ"נשואים", אולם הרישום אינו מקנה להם מעמד של זוג נשוי.

הסכם ממון לאחר נישואין: חתימה על הסכם ממון גם אחרי החתונה
הסכם ממון מעניק לבני זוג יציבות משפטית ושקט נפשי. נהוג לחשוב כי עריכת הסכם ממון חייבת להתבצע לפני החתונה, אולם ניתן לחתום על ההסכם בכל שלב של הקשר, לפני או במהלך חיי הנישואין.

הסכם לטובת צד ג' בתוך המשפחה
מהו הסכם לטובת צד ג'? מהי גמירות הדעת אשר יש להוכיח בהסכמים כגון דא? האם צד ג' רשאי להגיש תביעה לאכיפת ההסכם?

הסכם גירושין בתור חוזה למראית עין
האם הסכם גירושין נחתם למראית עין בלבד? כיצד מוכיחים זאת? מהי מראית עין יחסית?

ביטול הסכם גירושין
ביטול הסכם גירושין - איך מבטלים הסכם גירושין? מהן הטענות אשר ניתן להציג לשם כך בפני בית המשפט? האם יש סיכוי לתביעה לביטול הסכם גירושין?

הסכם לחיים משותפים
מהו הסכם לחיים משותפים? מתי מומלץ לערוך הסכם חיים משותפים ומה הוא מסדיר...

ביטול הסכם ממון שלא אושר על פי דין
האם ניתן לבטל הסכם ממון כאשר הצדדים נוהגים על פיו והוא לא קיבל תוקף של פסק דין?

מהו הסכם שלום בית?
מהו הסכם שלום בית? כיצד ניתן לו תוקף משפטי? מהו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין? האם ניתן לאוכפו בבית המשפט? קראו עוד בפורטל דיני משפחה...

חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, התשכ"ט 1969
החוק נועד לעכב תביעות כנגד בן הזוג, במטרה לפתור את הסכסוך מחוץ לבית המשפט, בעזרת גישור או ייעוץ.

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג 1973
חוק יחסי הממון קובע כי בעת הגירושין, הרכוש המשותף יתחלק שווה בשווה בין שני בני הזוג, למעט מקרים יוצאי דופן.

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?
חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ...

הסכם ממון - מהו הסכם ממון? כיצד עורכים הסכם ממון?
חתימת הסכם ממון איננה בעלת משמעות כלכלית גרידא ולעיתים יכול הוא אף להעמיד את אהבת הצדדים במבחן במקרים בהם קיימים פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג עובר לחתונתם...