www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - הסכמים במשפחה

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?
מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...

מהי השפעת הסכם ממון על מתן גט בבית דין רבני?
בני זוג שביקשו להתגרש נתקלו במכשול. בית הדין הרבני לא אישר את הגט כל עוד ישנו סעיף בהסכם ממון אשר מחייב את הבעל בתשלום חודשי, אם לא ייתן גט לאישה כמבוקשה.

הלכת מנשה - בקשה לביטול הסכם גירושין או חלקים ממנו
מהי הלכת מנשה? האם ניתן להביא לביטולו של הסכם גירושין, או חלקים ממנו, בעקבות הפרת ההסכם לכאורה?

האם ניתן לבטל הסכם ממון אשר נחתם למראית עין בלבד?
בני זוג חתמו על שני הסכמי ממון לצורכי משכנתא בלבד. מדובר בהסכמי ממון אשר נחתמו לכאורה למראית עין. האם ניתן לבטלם למרות שקיבלו תוקף של פסק דין?

הסכם ממון לאחר גירושין - אישור למרות חתימה של מיופה כוח, האמנם?
בני זוג התגרשו והחליטו לאחר הגירושין לערוך הסכם ממון. האם עורך דינו של אחד הצדדים יכול לחתום בשם מרשו, וזאת משום שהאחרון שוהה בחו"ל?

האם יבוטל הסכם גירושין בגין שינוי בתנאי פנסיה לאחר פרישה מוקדמת?
הסכם גירושין כלל גם איזונים שונים בין זכויות פנסיוניות. האם פרישה מוקדמת מצדיקה ביטול הסכם הגירושין?

תביעה כספית בין אח ואחות בנוגע לחובות ועסקים
תביעה של אישה כנגד אחיה במסגרת מחלוקות כספיות וחוזיות. חברת האח נכנסה לחובות והתובעת סייעה לעסק בתרומות מצדה...

פס"ד במחלוקת כספית בין אב (שעבר את גיל ה-80) לבנו
עסקים רבים מנוהלים על ידי בני משפחה, ואף מועברים בירושה מאב לבן. לא אחת, מתגלעים סכסוכים בין הצדדים אשר עלולים לגרום נזקים חמורים...

פסקי דין - דיני משפחה
פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

מאגר חוקים
לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

הסכם גירושין
מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד...

פירוק שיתוף בדירה
במהלך הליך גירושין, אחת השאלות העיקריות שמתעוררות היא האם דירת מגורי בני הזוג תימכר או תישאר לשימושו של אחד מבני הזוג ...

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה
מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ?

חטיפת ילדים
בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ...

הפרת הבטחת נישואין
מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ...

מינוי אפוטרופוס
מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?

אימוץ ילדים מחו"ל
במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון...

שינוי הסכם ממון
האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?

הסכם ממון שלא אושר
עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו

<<   הקודם  1  2