www.what2do.co.il

חלות הלכת השיתוף בין בני זוג בבית הדין הרבני

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 14/07/2020
חלות הלכת השיתוף בין בני זוג בבית הדין הרבני

 

על בני זוג שנישאו קודם לכניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג1973- חלה הילכת השיתוף בנכסים שהיא יציר ההלכה הפסוקה בדין האזרחי.

 

מה משמעותה של הלכת השיתוף?

 

משמעות הלכה זו היא כי חזקה על בני זוג, המנהלים אורח חיים תקין תוך מאמץ משותף, כי רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים מצוי בבעלותם המשותפת. חזקת השיתוף הרכושי בין בני זוג הינה עקרון מתחום דיני הקנין אשר צמח מערך השוויון כעקרון חוקתי, מחוק שיווי זכויות האשה תשי"א1951-, ומעיקרי דיני החוזים, כאשר כל אלה נשענים על תפיסה מוסרית-חברתית רחבה. חזקת השיתוף ניתנת לסתירה, והנטל מוטל על המבקש לסתור.

 

הלכת השיתוף בבית הדין הרבניים

 

בעוד הילכת השיתוף הוחלה בהתדיינויות בין בני זוג בבתי המשפט האזרחיים, ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג שנדונו בעבר בבתי הדין הרבניים הוכרעו מכח  המשפט העברי על פי אמות מידה שונות בתכלית.

 

השוני בין הדין האזרחי לדין הדתי בנושא זה הביא למצב של "פיצול הקניין" כאשר חלות דינים שונים במערכות השיפוט השונות הביאה לתוצאות רכושיות שונות לאותם מצבים ממש, בהתחשב בערכאה בה נדון הענין. על רקע זה קבעה הילכת בבלי את חלותה של הילכת השיתוף האזרחית גם בבתי הדין הדתיים. היא שאבה את הרציונל שלה, בין היתר, מחוק שיווי זכויות האשה אשר עיגן בחקיקת המדינה את עקרון השוויון בין גבר לאשה ואשר כוון במפורש לכל ערכאות השיפוט, לרבות בית הדין הרבני אשר חוייב במפורש לנהוג על פיו.

 

יתר על כן, הילכת בבלי שאבה את כוחה מהצורך להשיג אחידות נורמטיבית בשיטה למען תימנע תופעת "פיצול הקניין" ולמען הבטח כי נושאי הרכוש בין בני זוג ייחתכו בכל הערכאות בהתאם למשפט האזרחי החילוני שהוא המקור לקיומם ולחיותם. וכך, הילכת השיתוף בין בני זוג החלה כחלק ממשפט המדינה בערכאות השיפוט האזרחיות הוחלה גם על בית הדין הרבני, והוא חוייב להכיר בזכויות קנין של בני זוג הנרכשות מכח חזקת השיתוף על פי עקרונות המשפט האזרחי.

 

וכך נאמר מפי המשנה לנשיא ברק בהילכת בבלי:

 

"חוק שיווי זכויות האשה החל במפורש על בית הדין הרבני - מצמצם את החופש הנתון לבית הדין הרבני בעיצוב הזכויות ברכוש שנצטבר במשך חיי הנישואין.

 

על בית הדין הרבני לנהוג שוויון בחלוקתו של רכוש זה. משמעות הדבר הינה כי עליו לחלקו שווה בשווה בין בני הזוג ובלבד שהוא נצבר תוך חיי משפחה תקינים ותוך מאמץ משותף של בני הזוג גם אם האשה פעלה בביתה פנימה והבעל פעל ביחסי חוץ. כמובן, בני הזוג רשאים להסכים ביניהם אחרת.

 

הנטל בענין זה מוטל על בן הזוג הטוען לקיומו של הסכם כזה. ההנחה צריכה להיות  - וזו הנחה המתבססת על מציאות החיים של החברה הישראלית כיום - כי הכוונה הטיפוסית הינה לשיתוף נכסים והנטל מוטל על המבקש לסתור חזקה זו".

 

 אין עוררין כיום כי הילכת בבלי הינה הלכה מחייבת של בית משפט זה, ויש לפסוק את הדין לאורה.

 

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.