www.what2do.co.il

חלוקת פירות נכס שאינו בר איזון

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/02/2011
חלוקת פירות נכס שאינו בר איזון

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע מספר סוגים של נכסים אשר אינם נכללים במסגרת הסדר איזון משאבים בעת גירושין. בין נכסים אלו נכללים נכסים אשר היו בבעלות אחד הצדדים עובר לחתונה, נכסים אשר הועברו לאחד הצדדים כירושה במהלך הנישואים, או נכסים שניתנו לבן זוג אחד בתור מתנה.


האם כאשר אחד הצדדים מחזיק בנכסים אלו, הקרויים נכסים שאינם ברי איזון, רשאי בן הזוג השני לטעון כי יש לאזן את פירותיהם (דהיינו, הרווח המופק מהם). לדוגמא, האם במקרה בו יש לאישה דירה מלפני נישואיה, זכאי הגבר למחצית מדמי השכירות המתקבלים מהנכס?


הדין המהותי החל על יחסי הממון של בני זוג אשר נישאו לאחר תחילת החוק בתאריך 1.1.74, מוצא ביטויו בשלמותו בהוראות החוק כשלעצמן. דין זה מחייב את כל הערכאות השיפוטיות הדנות בענייני ממון שבין בני זוג, לרבות בתי הדין הדתיים.

 

      קראו גם בתחום זה:


הדין האישי של הצדדים איננו משפיע על תחולת יחסי הממון, כל אימת שלא הייתה לכך הסכמה הדדית. סעיף 4 לחוק יחסי ממון קובע כי בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם לא נפגע קניינם של בני הזוג להקנות לאחד מהם זכויות בנכסי השני, או להטיל עליו אחריות לחובות השני.

 

כאשר צד טוען כי קיימות לו זכות לכך שפירות נכסים המהווים חלק מקניינו הבלעדי של בן זוגו יכללו בתוך הרכוש המשותף העומד לחלוקה, דורש הוא למעשה קבלת זכויות בנכסי בן זוגו הפרטיים. בנוגע לפירות המגיעים מנכס, מדובר בזכות יסודית של בעל הנכס.


סעיף 6(א) לחוק יחסי ממון קובע כי בעת איזון משאבים בין בני זוג, יש לשום את נכסי כל אחד מבני הזוג בנפרד, למעט נכסים שאינם ברי איזון. החוב קובע כי גם חובות בין בני הזוג נכללים בהסדר איזון המשאבים, כל אימת שלא נוצרו הם בגין נכסים שאינם ברי איזון. אי לכך, ברור לכל כי פירות אשר הניבו אותם נכסים אינם מאוזנים בין בני הזוג, שכן איזון זה יוצר א-סימטריה בין פירות לחובות.


זאת ועוד, דברים אלה יפים גם בעניינם של פירות נכסים אשר נרכשו מתוך כספים שהיו לבן זוג ערב הנישואין, ולגבי פירות נכסים שנרכשו כ"תחלוף" של נכסים השייכים בלעדית לאחד מהצדדים.


הקביעה כי פירותיהם של נכסים שאינם ברי איזון, אינם מהווים חלק מהרכוש המשותף, אומצה כמובנת מאליה, וללא צורך בהנמקה יתירה בפסקי דין שונים של בית המשפט לענייני משפחה.

 

דוגמאות מהפסיקה


דוגמאות לכך ניתן לראות בפסקי דין שונים. לדוגמא, במקרה בו לגבר הייתה דירה בבעלותו לפני הנישואין והדירה הושכרה לאורך תקופת שהותם של בני הזוג בארצות הברית. התובעת טענה כי מגיעים לה מדמי השכירות 100,000 שקלים. הנתבע טען מנגד כי חלק ניכר מדמי השכירות הופקד בחשבונם בארצות הברית וחלק אחר הוצא עבור הוצאות וטיפול בדירה על ידי אימו.

 

סגן הנשיא, השופט שנהב, קבע בפסק דין זה כי מקור הכספים הוא דמי שכירות שנתקבלו מהשכרת דירה שהייתה שייכת לנתבע לפני הנישואים, אי לכך, מדובר בסכומים אשר הוצאו מאיזון המשאבים בהתאם לסעיף 5(א) לחוק.


במקרה אחר, דובר על בעלות של אישה על חנות שירשה האחרונה במהלך הנישואין. השופטת סיוון כתבה בפסק הדין כי אין להחיל לגבי חנות זו את חזקת השיתוף ומדובר בנכס השייך לאישה, לרבות פירותיו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.