האם ניתן לפרק שיתוף בדירה בתחילת הליך הגירושין?


האם ניתן לפרק שיתוף בדירה בתחילת הליך הגירושין?

מהי הגישה הראויה בה צריך לנקוט בית המשפט לענייני משפחה כאשר הוא מתבקש להורות על פירוק השיתוף בדירה המשמשת למגורים של בני זוג המתדיינים בפניו, בטרם הוכרעו נושאים אחרים הקשורים בגירושין (כגון משמורת, מזונות ילדים וכו')? מהו הדין במידה ועסקינן בבני זוג הרשומים כבעלים שווים בדירת המגורים, ולא התעוררה בעניין זה שאלה הקשורה לזכויות מי מבני הזוג בדירת המגורים מכוח הלכת השיתוף?

 

סעיף 37 לחוק המקרקעין מעניק לשותף במקרקעין את היכולת "בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". השאלה בה עוסק מאמר זה היא - מהו דינם של שותפים שהם בני זוג המבקשים לפרק השיתוף בדירת המגורים שלהם במסגרת הליכי פירוק הקשר ביניהם?

 

שותפים במקרקעין שהינם בני זוג - לא שותפים "רגילים"


הפסיקה כבר הכירה במצב המורכב של פירוק שיתוף בנכסים בין בני זוג אשר עליהם חלים גם דיני המשפחה. אכן, גם אם לבן הזוג שמורה הזכות לדרוש את פירוק השיתוף בדירת המגורים מכוח ההוראות הכלליות של חוק המקרקעין, אין מדובר בפירוק שיתוף רגיל.

 

      קראו עוד בתחום:

 

במקרים רבים דירת המגורים הינה הנכס המרכזי העומד לרשות בני הזוג, ופירוק מיידי ומהיר של השיתוף עלול להותיר אחד מהם ללא קורת גג נאותה. כמו כן, בית המשפט נוהג להתחשב במקרים רבים גם באינטרסים של ילדי בני הזוג הנקלעים למאבק בין הוריהם.


המחוקק נתן בעצמו ביטוי לשמירה על טובתם של הקטינים בסעיף 40 לחוק המקרקעין. סעיף זה קובע באופן מפורש שבמידה והחליט בית המשפט על פירוק השיתוף בדירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה - המכירה תעוכב, כל אימת שלא נוכח בית המשפט שלילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם נמצא הסדר מגורים אחר.

 

הגישות השונות בבתי המשפט

 

בעקבות חקיקת חוק בית המשפט לענייני משפחה מצאו עצמם בתי-המשפט נדרשים להחליט גם בשאלות של פירוק השיתוף בדירות המגורים של בני הזוג המתדיינים בפניהם. עיון בגוף ההלכה של בתי-המשפט השונים אשר עסקו בסוגיה זו מגלה כי קיימות גישות שונות לעניין בפסיקתם. 

 

בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו פסק, למשל, כי תביעה לפירוק השיתוף הינה תביעה קניינית לפי חוק המקרקעין, ובעניין זה "היותם של הצדדים בני זוג לא מעלה ולא מורידה" (הנמקתו הייתה כי החוק קובע בעיקרו "סמכויות ועקרונות דיון בענייני משפחה ולא בעניינים מהותיים, כגון היחסים הקנייניים בין בני הזוג).

 

      קראו עוד בתחום:

 

מן הצד השני ניתן למצוא שופטים האוחזים בדעה כי יש לשנות את הגישה לסוגייה מבסיסה. השופט גייפמן פסק לדוגמא, כי על בית המשפט לענייני משפחה להימנע מלתת החלטה על פירוק השיתוף קודם לשמיעת הוכחות במכלול התביעות שהוגשו בפניו. לדידו של השופט גייפמן, ואין לפצל הדיון בין התביעות השונות המתנהלות בין בני הזוג, שכן הן שלובות זו בזו.


בתי המשפט נוטים לא להפריד תביעות והגישה הרווחת היא כי דיונים לגבי פירוק שיתוף בדירה, שהינם חלק מהליך גירושין כולל, יפסקו באותו הזמן ותחת אותה ערכאה.

 

לסיכום,

 

במילים אחרות - כאשר בני הזוג מצויים לפני מהלך שיוביל בתוך זמן לא רב לאיזון משאביהם, נוטה בית המשפט להיעתר לבקשה לעכב את פירוק השיתוף. מן הפסיקה ידוע כי כל אימת שהנסיבות מאפשרות את הדבר, ראוי לדון בפירוק השיתוף בדירתם של בני זוג, לא כעניין נפרד, אלא במסגרת בירורן של כלל הסוגיות הרכושיות השנויות.

 

יחד עם זאת, אין משמעות הדברים שיש לנקוט גישה דיונית נחרצת, האוסרת על בית המשפט לענייני משפחה להורות על פירוק השיתוף בדירת המגורים בשלבים מוקדמים של הדיון שלפניו. לעיתים, ובמיוחד כאשר ההתדיינות בפני בית המשפט עלולה להיות מורכבת וארוכה, יהיה מקום להורות על פירוק השיתוף באופן מהיר.
 


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
הלכת השיתוף הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ...

 

הסדר איזון משאבים הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ...

 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון ?

 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

 

הסכם גירושין

על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין והסכם יחסי ממון גירושין ... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה?

 

פירוק שיתוף בדירה

במהלך הליך גירושין, אחת השאלות העיקריות שמתעוררות היא האם דירת מגורי בני הזוג תימכר או תישאר לשימושו של אחד מבני הזוג ...

 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

 

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג 1973

חוק יחסי הממון נועד לקבוע כללים לבני זוג בעקבות גירושין, או מוות של אחד מבני הזוג. החוק קובע שהרכוש המשותף יתחלק שווה בשווה, למעט נכסים שהיו ברשות בני הזוג לפני החתונה, או שהתקבלו בירושה. 

 

חובות בהסדר איזון משאבים

איזון משאבים, לרבות חובות של ... כיצד מכריע בית המשפט? מה הדין? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המשפט במשפחה...

 

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש?

 

בחירת חוקר פרטי - משרד חקירות

כאשר אתם בוחרים בעל מקצוע, יש לכך חשיבות רבה, אך במקרים בהם איש המקצוע עוסק בעניין כה אישי בחירתו הופכת לחשובה באופן מיוחד, איך להיזהר מטעויות בבחירת חוקר פרטי? 

דמי שימוש ראויים, מהם ואימתי?

פעמים רבות נוצרת חפיפה בין דיני המשפחה לדיני המקרקעין. דוגמא נפוצה לחפיפה זו נוצרת כאשר בני זוג אשר עומדים בפני פירוד או גירושין, מתגוררים בדירה משותפת הרשומה על שמות שניהם או על שמו של אחד מהם... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש ידועים בציבור - חלוקת רכוש

לעיתים גם בני זוג אשר "ידועים בציבור" מגיעים לנקודה בה מחליטים השניים להתיר את הקשר הזוגי ולפנות כל אחד לדרכו. לא אחת נמשך קשר הזוגיות זמן רב ובמהלכו נצבר רכוש משותף אשר בעלותו אינה בלעדית על ידי אף אחד מן הצדדים...

 

מהו הסכם שלום בית?

לעיתים בני זוג נשואים אשרו גמרו אומר להתיר את ברית הנישואין, מחליטים לחתום על הסכם שלום בית על מנת להעניק הזדמנות נוספת ואחרונה לתא המשפחתי בטרם יפורק לחלוטין. הסיבות לניסיון להגיע לשלום בית נובעות לעיתים מאהבה, מנוחות או משיקולים זרים – ומדובר למעשה בפנייה של בני הזוג לגורמים חיצוניים על מנת להסדיר וליישב את המחלוקות ביניהם... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

בבואו של בית המשפט לקבוע האם יש להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" על השופט מוטל להתבונן בכל מקרה לגופו מבעד למשקפיים חשדניות, שכן לא כל זוג הגר תחת קורת גג אחת, דינו כדין זוג ה"ידוע בציבור"...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.