www.what2do.co.il

בקשה לחשוף דו``ח חסוי של האפוטרופוס לדין של הילדים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/09/2020
בקשה לחשוף דו``ח חסוי של האפוטרופוס לדין של הילדים

בקשה לחשוף דו"ח חסוי של האפוטרופוס לדין של הילדים

עובדות המקרה

לאור המחלוקות החריפות והמתמשכות בין הסבים של הילדים, הורי האם, אצלם מצויים הילדים כעת עפ"י פסק דין של בית משפט זה, מצד אחד, והורי האב, אשר הורשע ברצח האם ויושב במאסר עולם, מצד שני, מיניתי אפוטרופוס לדין, עו"ד פלד, ולאחר שסיים את תפקידו, מיניתי את עו"ד יחזקאל אליהו. במסגרת הדיווחים שהגיש עו"ד אליהו לבית המשפט, הוא הגיש גם חלק שלגביו ביקש חיסיון. מדובר בדיווח על שיחות שקיים עו"ד אליהו עם הילדים והתרשמותו.

האם יש לחשוף בפני הצדדים ובאי כוחם דו"ח חסוי שהגיש האפוטרופוס לדין של הילדים?

1. תפקידו של עו"ד שמתמנה כאפוטרופוס לדין, מחייב אותו לעמוד בהסדרים הנובעים מהיותו עו"ד וגם מהיות אפוטרופוס. עפ"י סעיף 54 לחוק לשכת עוה"ד - "במילוי תפקידו יפעל עו"ד לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, ויעזור לבית המשפט לעשות משפט". עפ"י פרק ו’ לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), חובה על עו"ד לשמור בסוד הדברים שמביאים לידעיתו במילוי תפקידו, "זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת". משמעות הוראות אלו, ככל שמתמנה עו"ד כאפוטרופוס לדין, הוא חייב סודיות ללקוח שהוא הקטין.

2. עפ"י סעיף 41 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: "במילוי תפקידיו חייב האפו’ לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין". מסירות זו כוללת שמירת סודו של החסוי, ולמקרה זה של קטין. יש בדרך כלל לכבד את שיקול דעתו של האפוטרופוסים בעניינים כאלה.

בקשה לחשוף דו"ח חסוי של האפוטרופוס לדין של הילדים

מינוי דודים כאפוטרופוסים לילדים שהתייתמו מהוריהם

בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לגופה ולרכושה של חסויה


3. יש להפנות במיוחד להוראות את פרק כ’ 2 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובע משטר לפיו הילד ישמיע את דבריו בפני שופט או בפני עובד יחידת הסיוע, וזאת שלא בנוכחות הוריו וב"כ. תקנה 258 לג’ 9 קובעת כדלהלן: "התרשומת של ביהמ"ש או של עובד יחידת הסיוע, או הדברים שהילד ביקש למסור לבית המשפט לפי הענין כאמור... ישמרו בכספת ביהמ"ש ויהיו חסויים בפני כל אדם, למעט ביהמ"ש של הערעור; ביהמ"ש ששמע את הילד, לא יפרט בהחלטתו את דברי הילד; ואולם ביהמ"ש רשאי להחליט על גילוי הדברים שהשמיע הילד, כולם או חלקם, אם הילד הסכים לגילוי הדברים וביהמ"ש מצא כי יהיה בגילוי כדי לקדם את טובת הילד".

החלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין לקטין


4. מכל ההוראות אלה, אשר נועדו בעיקר לשמור על הרגשת הקטין שיוכל לדבר באופן חופשי עם אפוטרופוס לדין ואנשי יחידת הסיוע, ניתן לגזור את המסקנה כי דברי הילד בפני אפוטרופוס לדין, ובפני השופט או עו"ס של יחידת הסיוע, חסויים אלא אם כן הילד מסכים לחשיפת החומר.

לסיכום,


דברי הילד בפני אפוטרופוס לדין, ובפני השופט או עו"ס של יחידת הסיוע, חסויים אלא אם כן הילד מסכים לחשיפת החומר. אי לכך הבקשה לעיין בחומר החסוי, נדחית.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.