www.what2do.co.il

איסור על בני זוג בעלי מניות בחברה לנקוט כל פעולה ללא רשות בית המשפט

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 01/06/2020
איסור על בני זוג בעלי מניות בחברה לנקוט כל פעולה ללא רשות בית המשפט

איסור על בני זוג בעלי מניות בחברה לנקוט כל פעולה ללא רשות ביהמ"ש

עובדות המקרה

הצדדים הינם בעל ואישה נישאו זל"ז כדמו"י. מנישואים אלה נולדו שלוש בנות. הצדדים מחזיקים במניות בחברה בשם. יחס המניות הינו: לבעל 48% מהמניות ולאישה 49% מהמניות 3% מהמניות בידי עו"ד אשר הודיע אין לו כל עניין בסכסוך בין הצדדים. האישה מבקשת למנות מנהל מיוחד לחברה.

 

קרא עוד...

 

האם יש להתחשב בנכסי קריירה?

חשיפת מסמכים על שווי נכסים לצורך איזון משאבים

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

כיצד משנים הסכם ממון?

הסכם ממון שלא אושר

 

האם יש לקבל את בקשת האישה למינוי מנהל מיוחד?

1. מחד גיסא, מניה בחברה מרכזת אגד של זכויות רכושיות אישיות ומהווה אפיק כלכלי. לכן יש מקום לקבוע ערך זכויות ו/או פירוק שיתוף באותן זכויות בין בני משפחה. אין בכך כדי להוסיף או לגרוע, מסמכויות כב’ בית המשפט המחוזי, בשאלות הקשורות לעצם ניהול חברה. מאידך גיסא, בעלות במניות בחברה אינה קובעת אופן ניהולה.

2. מחוק החברות עולה, כי אין עניין הכללת ניהול חברה בגדר סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה, זאת מאחר ומדובר באישיות משפטית נפרדת. קרי, ניהולה הוא על ידי בן אנוש. אולם, הסכסוך אינו בין בני זוג, אלא בין בעלי מניות. במקרה שמדובר בחברה כאשר בעלי המניות הינם בני משפחה בלבד, אזי ניתן לטעון שמדובר בסכסוך משפחתי בכל אשר נוגע לניהול החברה. במקרה דנן, נוכח 3% מהמניות אשר בבעלות ידיים זרות, חרף עמדתו של עו"ד, לא ניתן לקבוע שמדובר בחברה שנמצאת בבעלותה הבלעדית של המשפחה.

3. לאחר שמיעת הצדדים ניתן לקבוע, שהבעל הינו בעל יכולת גבוהה באשר לכל הנוגע לניהול החברה. יחד עם זאת, נוכח טענות ב"כ המלומד של האישה לעניין אמינותו של הבעל, ניתן לציין כי מתוך עדותו של הבעל בדוכן העדים, שהוא שיקר בעניין סוג הקשר שלו עם גב’ *** (דבר שלטעמי אינו רלוונטי לעניין ניהול החברה בפני עצמה).

 

כמובן, הבעל ניצל לא פעם את קופת החברה (אולם, לא בדרך הפוגעת באיתנות הכלכלית של החברה, דבר שלא ניתן להעיר בלב שלם כנגד הבעל, כאשר בני הזוג הזרימו את כל הוצאות המחיה שלהם דרך קופת החברה).

4. מן האמור לעיל, לא ראה ביהמ"ש סימנים של אוזלת יד או רשלנות בניהול החברה מצידו של הבעל. יחד עם זאת, בניהול החברה עד הקרע בין הצדדים, שניהם ביחד ולחוד ניצלו את החברה כקופה פרטית לצרכיהם האישיים, זאת חרף הטענה שהיו משיכות כנגד קביעת דיבידנדים, דבר הלא מספק מענה לסעדים המבוקשים כדי להתערב בניהול החברה (וזאת מבלי לגרוע בשאלת סמכות בית המשפט לענייני משפחה להתערב בניהול החברה).

5. טענות האישה כנגד בעלה בעניין ניהול החברה קשורות לעניין מניעת מידע רלוונטי מצידו בכל הקשור לחברה ומשיכת כספים, כפי שהייתה רגילה בטרם פרוץ הסכסוך בין הצדדים. בהקשר זה, כל צד רשאי לקבל את מלוא המידע על ניהול החברה, והמתרחש עם נכסי החברה. מאחר והמנהל והמתלוננת הם מאותה משפחה, אזי מדובר בצווים אישיים כלפי האישיות המעורבת ולא לגבי החברה עצמה. אי לכך, הזמנת מסמכים, מינוי חוקר/משקיף המדווח על התנהלות החברה, הינם סעד סביר ותואם את סמכות בית המשפט לענייני משפחה, קרי ישוב סכסוך בין בני משפחה ושמירת זכויותיהם הכלכליות/ ממוניות זו כנגד זו.

6. סעד נוסף המבוקש הוא, לאסור על האישה לנקוט בצעדים אשר יביאו לקיום אסיפת בעלי מניות. ראשית, נראה כי צו המבוקש פוגע בזכויות קנייניות של בעל מניות בחברה, דבר אשר סותר את סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכותו האלמנטארית של כל בעל מניה היא להביע דעה בעניין ניהול ותפעול החברה. כמו כן, סעיף 55(ב) לחוק החברות בא לשמור על זכות זו ללא כל קשר לזהות בעל המניות וללא יחס למספר המניות ביד אותו מחזיק: "נעשית או שיש יסוד להניח שעומדת להיעשות פעולה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, בעל מניה, או נושה של החברה שיש חשש לפגיעה בזכויותיו, לתת צו להפסקתה או למניעתה של הפעולה".

7. לא ניתן למנות מנהל מיוחד וזאת מאחר וסעד זה מחייב את בית המשפט לענייני משפחה להתערב בחברה עצמה כחברה, לרבות ניהול החברה ניהול החברה אינו בנפרד מאישיות המשפטית של החברה. לעומת זאת, התוצאה היא כי יש מקום למנות משקיף מיוחד הכולל סמכויות ונגישות לכל הקשור לחברה וניהולה. המשקיף ישמש "עיניים ואוזניים" להספקת מידע מהימן נדרש המאפשר לבעל המניה להפעיל זכויות בפניה לכב’ ביהמ"ש המחוזי.

לסיכום,

יש לדחות את בקשת האישה למינוי מנהל מיוחד ובקשת הבעל לצו האוסר על האישה לערוך אסיפת בעלי מניות/דירקטורים. משיקולי צדק ויעילות, יש למנות משקיף מטעם האישה, עם סמכות לקבל לידיו כל מידע הדרוש כדי לעקוב על אופן ניהול החברה והזרמת כספיה. על המשקיף לדווח לצדדים וביהמ"ש על ממצאיו והמלצותיו. הדו"ח יפורסם בהתאם לנוהלי החברה וחוק החברות. החוקר יהא רשאי לעין בכל מסמך הקשור לחברה ו/או כל אישיות משפטית הקשורה לחברה. על פי בקשת בעלי המניות כל מסמך יעמוד לעיונו. זאת ועוד, הנני אוסר על הצדדים לנקוט כל צעד או פעולה ללא רשות בית המשפט העלולה לשנות מצבה הכלכלי של החברה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.