www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מזונות ילדים

שינוי דמי מזונות, אימתי?
ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה...

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?
כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה...

תביעת מזונות, מידע משפטי
כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?

קטינים, תביעת מזונות
כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה...

מזונות ילדים לאחר התיכון ולפני הצבא - אימתי?
מהו היקף חובותו של אב לזון את ילדו לאחר התיכון ולאחר גיל 18, וזאת בטרם הצעיר התגייס לצה"ל?

חישוב מזונות לקטין אשר נולד לאחר טיפולי פוריות לזוג שאינו גר ביחד
כיצד יש לחשב מזונות כאשר לא חל על קטין שנולד מטיפולי פוריות הדין האישי? האם יש משמעות להיקף המשמורת והסדרי הראיה על הקטין?

מזונות חייל ישולמו כדין וטענת מרדנות נדחתה
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתו של אב שלא לשלם מזונות חייל לבנו בטענה כי מדובר בילד מרדן...

בקשה להצגת ייפוי כוח בעת הגשת תביעת מזונות בגירים
האם הגשת תביעה עצמאית בגין מזונות בגירים חייבת להיות בהתאם להצגת ייפוי כוח מהילדים?

האם ביטול מזונות אישה יביא לקיזוז מזונות ילדים?
בית המשפט שלל את זכותה של אישה למזונות לאחר שאלה שולמו במשך תקופה. האם יקוזזו הסכומים ממזונות הילדים?

תביעת אישה למזונות למרות היות הגבר נשוי בטענה של ידועה בציבור
טענתה העיקרית של האישה, היא כי היא והגבר היו בני זוג, בחזקת "ידועים בציבור", מנגד טען הגבר כי בת זוגו היחידה של המבקש הינה רעייתו, עימה הוא חי מעל 46 שנה ... מעניין?

מזונות בציבור החרדי
פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם

מזונות לקטינה ומזונות שיקומיים לאם הקטינה שהיא ידועתו בציבור של האב
בקשתה של האם מבוססת על טענה למעמד "ידועה בציבור" והסכם מכללא. האם בית המשפט יפסוק מזונות זמניים לידועה בציבור ובתה?

גניבת זרע
מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ?

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?
מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד...

פסקי דין - דיני משפחה
פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

מאגר חוקים
לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

אב נכה מבקש הפחתת מזונות - האם תתקבל בקשתו?
בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתו של אב להפחית מזונות בתו הבגירה, אך קיבל תביעתו בנוגע לבנו הקטין (בהתאם להסכמת האם)...

עקרון השיוויון במזונות ילדים
מהו עיקרון השוויון בין האב והאם כאשר הדבר מגיע לסוגיות הנוגעות למזונות ילדים...

מזונות נקבעים לאחר איזון בין צרכי הקטינים למסוגלות הכלכלית של ההורים
איזון בין יכולתו הכלכלית של האב, יכולתה הכלכלית של האם, וצרכי הקטינים, בפסיקת מזונות ילדים...

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה
מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ?

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>