www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מזונות ילדים

בן מרדן
האם ניתן לשלול מזונות ילדים, או להפחיתם, בגין בן מרדן? כיצד מתבטאת התנהגות מרדנית מצד הילד? מהם שיקולי בית המשפט?

מזונות ילדים מוסלמים
מהם מזונות ילדים מוסלמים? כיצד מחשבים אותם? האם גם הקוראן והסונה קובעים כי יש לשלם מזונות ילדים מוסלמים?

מגורים משותפים במהלך הליך גירושין - האם תשלום מזונות ישירות לאם?
כיצד יש לחשב את צרכי הקטינים כאשר ההורים גרים ביחד אך אין כל סיכוי להשכין שלום בבית והליכי הגירושין מתחילים בעניינם...

עילה להגשת תביעת מזונות זמניים לקטין כאשר בני הזוג חיים ביחד
ישנה פסיקה המחייבת את האב בתשלום מזונות לאם גם כאשר הוא מתגורר יחד עם האם...

בחינת יכולת כלכלית של האב במסגרת תביעת מזונות הכרחיים
ההלכה הפסוקה נוטה לראות את האב כאחראי על סיפוק צרכיהם הבסיסיים של ילדיו בתחומים כגון ביגוד, כלכלה, הנעלה, בריאות, מדור (והחזקתו), תקשורת, נסיעות, חינוך וכדומה...

מזונות דמי טיפול
בבואו של בית המשפט לפסוק דמי טיפול בגין אי נטילת חלק בטיפול בילד, נלקחים בחשבון שיקולים רבים וביניהם נסיבות הולדתו של הקטין...

הגדלת מזונות ילדים, אימתי?
האם ניתן להגיש תביעה לצורך הגדלת מזונות קטינים או שמא פסק הדין הינו חלוט וסופי? מהו שינוי נסיבות מהותי ומתי תתקבל תביעה?

הפחתת מזונות ילדים
מהי תביעה להפחתת מזונות? כיצד מגישים אותה ומה צריך לדעת לפני כן? מהו שינוי נסיבות מהותי? קראו באתר עוד פרטים ובחנו פסקי דין בנושא...

משכנתא ומדור, האם חלק מדמי המזונות?
האם במקום בו האישה לשעבר רכשה דירה, האב חייב בתשלום הוצאות המשכנתא בגין מדור הילדים?

הפחתת מזונות לאחר פיטורים מהעבודה
האם ניתן לדרוש הפחתת תשלום מזונות בעקבות פיטורים מהעבודה? כיצד יש לפעול במקרה זה?

מהן הוצאות חריגות במסגרת קביעת מזונות קטינים?
בסוגיית המזונות, בין אם הוסדרו במסגרת הסכם ובין אם במסגרת פסק דין, נהוג לקבוע מזונות חודשיים קבועים ובנוסף היקף השתתפותו של כל אחד מההורים בהוצאות חריגות...

מתי ישולמו מזונות לילד בגיר?
מקורו של חיוב זה הינו בסעיפים 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). על פי סעיפים אלו, אב יישא במזונות ילדיו הבגירים במקום בו הם אינם מסוגלים לספק את צרכיהם בעצמם...

פסק דין משמורת לאב - האם גם פסק דין מזונות?
עם זאת, קיימים מקרים בהם זוכה האב במשמורת על הילדים. במקרים אלו, האם בעצם קבלת המשמורת על הילדים, מתחייב האב מול אם הקטינים ובית המשפט כי הוא מתכוון לזון את ילדיו?

מזונות מביטוח לאומי, כיצד ומתי?
כיצד מגישים בקשה לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי? האם כל פסק דין מזונות מזכה במזונות מהמוסד לביטוח לאומי? מה במידה והאם משתכרת שכר גבוה במיוחד? קראו עוד בפורטל משפחה...

אישה אמידה ותשלום מזונות ילדים
מי חייב במזונות? מה קורה במקרה והאישה אמידה ובעלת נכסים וממון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...

השבת מזונות, כיצד מכריע בית המשפט?
בבואו לבחון סוגיה זו ישקול בית המשפט את כלל הנסיבות, לרבות האם מדובר במזונות אשה או ילדים...

בדיקת רקמות לאור החוק החדש
האם ישנה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה על פי החוק החדש להורות על ביצוע בדיקת רקמות לקטין לשלילת או קיום אבהות, כאשר אחד מהוריו של הקטין מתנגד לכך?

חיוב האב בתשלום מזונות קטינים
ככלל, חובתו של האב לשאת במזונות ילדיו הקטינים, אולם, אין זאת אומרת שעליו להתמודד לבדו במערכה...

מאסר עקב אי תשלום מזונות
מהי תקופת המאסר בגין חוב מזונות? על כך ניתן למצוא תשובה בסעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל ...

אי תשלום מזונות
מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>