www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - גירושין

בג"צ בבלי - המתח בין בתי המשפט האזרחיים לבתי הדין הדתיים
בג"צ בבלי, אשר ניתן בשנת 1994, בבג"צ 1000/92 חנה בבלי נ. שמואל בבלי ונגד ביה"ד הרבני הגדול משמש עד היום כאבן דרך בתחום המעמד האישי...

עגינות
מהי עגינות? כיצד ניתן להתמודד עימה? האם מדובר בעילה להגשת תביעת פיצויים כאשר עגינות נובעת מסרבנות גט?

סעיף שיפוי בהסכם גירושין
מהו משקלו של סעיף שיפוי במסגרת הסכם גירושין? האם מדובר בסעיף קביל או שמא בית המשפט רשאי להביא לביטולו?

מה עושים נגד תביעות סרק בגין אלימות במשפחה?
בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא קבע כי אישה אשר העלילה על בעלה עלילות שווא, ואף הגישה כנגדו תלונה במשטרה, תשלם לו פיצויים. השופט, יעקב כהן, קבע כי האישה בדתה כנגד הגבר סיפורים שלא היו מעולם ועל כן היא חייבת לפצות בסכום של 17,000 שקלים...

תביעה לשלום בית - מהי?
מהי תביעה לשלום בית? מהו בעל מורד? מהי אישה מורדת? מתי ואיך יש להגיש אותה? האם היא טקטיקה משפטית בלבד? קראו עוד...

כיצד מחשבים פיצויים לאישה אשר גורשה בעל כורחה?
כיצד מחשבים בבית המשפט פיצויים לאישה לאחר גירושין ללא הסכמה? מהם פיצויים עונשיים?

אלימות במשפחה - צו הגנה
בתי המשפט יודעים כי מקרים בהם מתקיימים בין בני הזוג הליכי גירושין, ישנה מתיחות ביניהם העלולה להתפרש כאלימות, ועל כן בית המשפט ממציא צווי הגנה רק במקרים בהם הוא רואה לנכון...

בתי הדין הרבניים במדינת ישראל
סמכותם המיוחדת של בתי הדין הרבניים במדינת ישראל מעוגנת בחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג-1953...

גירושין לאחר נישואים אזרחיים
כיצד מתגרשים בני זוג אשר התחתנו בנישואים אזרחיים? מה ההבדל בין הזוגות השונים בראי המערכת המשפטית וההלכה?

דיני משפחה - בגידה וגירושין
תביעת גירושין אשר נובעת מבגידה של אחד מבני הזוג, אינה תביעה רגילה והדיון בה הינו מורכב ומסובך יותר מהליך רגיל...

מרוץ הסמכויות, מהו?
מהו מרוץ הסמכויות? מהם ההבדלים בגישות בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים? קראו עוד...

מסורבת גט - סיפור אישי
כתבה מיוחדת לרגל יום המאבק הבינ"ל באלימות נגד נשים.

גירושין- הכרעה על דרך הפשרה בדין האזרחי
יסוד הסכמת הצדדים בין באשר לתוכנו המהותי של ההסדר לפתרון המחלוקת ...

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג 1953
החוק קובע את סמכויותיו של בית הדין הרבני בענייני חתונה וגירושין, ומבהיר מה קורה בנישואים אזרחיים.

חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה 1995
החוק מאפשר להטיל סנקציות על סרבני גט ולמנוע מהם זכויות בסיסיות עד שיינתן הגט כדין.

חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם- 1980
החוק מפרט את דרכי הבחירה של הרבנים הראשיים לישראל וחברי מועצה נבחרים, את תפקידיהם ומשך כהונתם.

פקודת הנישואין והגירושין (רישום) 1919
פקודת הנישואין והגירושין קובעת כללים לרישום בני הזוג לפני טקס חתונתם וכאשר ברצונם להתגרש.

חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב 1992
החוק קובע מי נחשב להורה יחיד ומהן הזכויות וההטבות המגיעות למשפחה חד הורית.

המדריך למתגרשים - דע את זכויותיך!
סברה נפוצה היא, אם כן, כי לגבר עדיף להגיש תביעות לבית הדין הרבני, ואילו לאישה עדיף לגשת לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ופעמים רבות עדיפה הגשת תביעה הפוכה מאמרה זו – בנסיבות המקרה... קראו עוד בפורטל משפחה

מהי השפעת הסכם ממון על מתן גט בבית דין רבני?
בני זוג שביקשו להתגרש נתקלו במכשול. בית הדין הרבני לא אישר את הגט כל עוד ישנו סעיף בהסכם ממון אשר מחייב את הבעל בתשלום חודשי, אם לא ייתן גט לאישה כמבוקשה.

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>