www.what2do.co.il

ביטול הסכם ממון שלא אושר על פי דין

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/02/2011
ביטול הסכם ממון שלא אושר על פי דין

נקודת המוצא הנורמטיבית לגבי תוקפו של הסכם ממון מצויה בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973. סעיף זה קובע כי הסכם-ממון טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג. כמו כן, כל שינוי בהסכם תלוי גם הוא באישור הערכאה המשפטית הרלבנטית.


החוק קובע כי אישור הסכם ממון יינתן לצדדים על ידי בית המשפט רק בכפוף להצגת ראיות כי בני הזוג חתמו על ההסכם בהסכמה חופשית והם מבינים את השלכותיו ותוצאותיו. דרישה זו הינה דרישה פורמאלית – ושמא פורמליסטית – אשר אין לה מקבילה בחוזים רגילים. מדובר בדרישה מוגברת, עקב היחסים המיוחדים בין אישה ובעלה. כמו כן, מדובר בהסכם אשר מחליף למעשה הסדר סטטוטורי.

 

חובת תום הלב 


שופט בית המשפט העליון לשעבר, גבריאל בך, הגדיר זאת באופן הבא – "בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים, הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק, כי אין תוקף להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית, שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה המדובר ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם".


שתי הגישות העיקריות בבחינת מעמדו של הסכם ממון


על פי רוב, הלכה פסוקה היא כי קיימות שתי גישות לגבי מעמדו של הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג נשואים או "ידועים בציבור". מחד גיסא, יש הסוברים כי אישור המוענק על ידי בית משפט להסכם ממון מהווה תנאי לתקפותו. מאידך, יש הרואים באישור זה רובד נוסף להסכם שערכו בני הזוג, אשר לפיו, גם הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט, עשוי להיחשב להסכם תקף על פי דיני החוזים.

 

      קראו עוד בתחום:

 

כמו כן, בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר כדין אך הצדדים נהגו לפיו - קיימת דוקטרינה פסיקתית המעניקה לו ככלל תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק והמניעות. לדוגמא, בית המשפט קבע בעבר כי בקשה לביטול הסכם ממון, 9 שנים לאחר שנכרת, איננה תמת לב. עם זאת, מדובר עדיין במקרים חריגים.

 

כשם שבד"כ חוזה שלא נחתם אינו מחייב את הצדדים לו מכוח עקרון תום הלב, כך רק במקרים חריגים יחייב הסכם ממון שלא אושר (אף אם נחתם) את הצדדים לו מכוח עיקרון זה. "על בתי המשפט לזכור, כי דרך המלך היא אישור ההסכם כדין בהתאם להוראות החוק", נכתב בפסיקות המתעסקות בנושאים אלו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הסכם ממון שלא אושר

עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו 

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ... 

שינוי הסכם ממון

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.