www.what2do.co.il

תביעה לביטול מתנה בין בני משפחה - מתנה במקרקעין ללא הסכם בכתב

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/09/2010
תביעה לביטול מתנה בין בני משפחה - מתנה במקרקעין ללא הסכם בכתב

האם אב אשר נתן מתנה לבנו ולבת זוגתו יכול לחזור בו ולדרוש את השבת המתנה אליו לאחר מותו של בנו? האם קיימת לאישה ולבתה עילה להמשיך ולגור בנכס חרף העובדה שהמתנה לא נוסחה בהסכם בכתב?

 

התובע במקרה דנן הינו חמה של הנתבעת, אבי בעלה המנוח. בתביעתו, אשר הוגשה כנגד הנתבעת ובתה, טוען התובע כי כמקובל בחברה המסורתית, רצה הוא לסייע לבנו ובת זוגתו לאחר נישואיהם. לדבריו, במסגרת עזרה זו העביר הוא במתנה את מלוא זכויותיו בנכס בבעלותו על שמם של בנו וזוגתו. בעקבות הסכם מתנה זו אף נכתבה הערת אזהרה על זכויות המנוח במקרקעין.

 

      קראו עוד בתחום:

 

הנתבעת והמנוח נטלו במקביל הלוואה מובטחת במשכנתא מבנק טפחות בשיעור של 178,000 שקלים. התובע טען כי חלק הארי של הנכס כבר היה קיים בעת ביצוע הסכם המתנה ונטילת המשכנתא. לשיטתו, ההלוואה נלקחה לצורך השלמת הבניה, עבודות גמר וריהוט. הנתבעת טענה כי אכן התובע החל בבנייה אך מרבית הבנייה וההשקעה בוצעו לאחר הנישואין. כמו כן, לטענתה היה מקור מרבית כספי ההשקעה הנ"ל מכיסו של המנוח.


יודגש כי עסקת המתנה לא הושלמה. למעשה, התובע טען כי קמה לו זכות לדרוש ביטול העסקה עקב התנהגות מחפירה מצד הנתבעת. הנתבעת טענה, לעומת זאת, כי ההתחייבות אינה הדירה לאור חתימת התחייבות מוכר למשכנתא, ולחילופין מששינתה הנתבעת מצבה לרעה. לחילופי חילופין, הנתבעת טענה כי זכאית היא להשבחה אשר השקיעה במקרקעין - בגובה תשלום המשכנתא שניטלה.

 

ביטול עסקת מתנה אשר לא הושלמה - האמנם?


הוראות חוק המתנה חולשות על מתנה, בין במקרקעין ובין במיטלטלין. השאלה בבית המשפט הייתה אפוא האם התובע יכול לבטל מתנתו כעת. ההלכה הפסוקה במקרים מסוג זה קובעת כי פעולה של הקניית מקרקעין במתנה, אשר לא נסתיימה ברישום, איננה מתנה מושלמת כי אם התחייבות לעשות עסקת מתנה במקרקעין.

 

סעיף 5 לחוק המתנה קובע לגבי התחייבות לתת מתנה כי התחייבות זו טעונה מסמך בכתב. כמו כן, כל עוד מקבל המתנה לא משנה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו מהמתנה (זולת אם ויתר בכתב על רשותו זו). בנוסף, נותן מתנה רשאי לחזור בו גם כתוצאה מהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בגין הרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי.


על פי לשונו של סעיף 5 לחוק המתנה, הרי גם אם הסתמך המקבל על ההתחייבות ליתן לו מתנה, וגם אם כבל עצמו הנותן שלא לחזור בו מההתחייבות, יוכל מעניק המתנה לחזור בו מההתחייבות אם התנהג כלפיו מקבל המתנה בצורה מחפירה, או שחלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן, ובתנאי שהחזרה מוצדקת.

 

המסמך שניתן לבנק הפך את המתנה למוגמרת


במקרה דנן, לב לבם של הדברים היה נעוץ במסמך התחייבות מוכר עליו חתם התובע עצמו, ואשר בגינו נרשמה הערת אזהרה לטובת הבנק למשכנתאות.

 

סעיף 6 להסכם זה קבע כי התובע מתחייב כלפי הבנק שמיד כאשר תיווצר אפשרות לכך, ולא יאוחר מתאריך מסוים, יועברו הזכויות בדירה על שם של הנתבעת ובעלה המנוח. סעיף לאחר מכן מתחייב התובע כי לא תיעשה כל עסקה בדירה הסותרת התחייבות זו. זאת ועוד, התובע התחייב בסעיף 14 להתחייבות כי מדובר בהתחייבות בלתי חוזרת.

 


הפרשנות המילולית אשר התבקשה מכך, אם כן, היא כי התחייבות המוכר הייתה כהצהרה על היעדר הדירות עסקת המתנה. השופט הוסיף כי יש להחיל על התיק הנ"ל את הרציונאל העומד מאחורי ייפוי כוח בלתי חוזר בעסקות מקרקעין.

 

בפסק הדין צוין כי התחייבות מוכר לבנק המעניק משכנתא מהווה התחייבות כלפי צד ג' לעיסקה, אשר צד ג' לא זו בלבד רשאי להסתמך עליה, אלא שבגינה מנפיק הוא שטר תשלום ללווים. "מה לך יותר מכך להגדרת יצירת התחייבות כלפי צדדי ג', יצירת הסתמכות אצל צדדי ג', ופעולה מצד צדדי ג' על יסוד ההסתמכות", נכתב בפסק הדין, "מטעמים אלו סבור אני כי יש לראות את מסמך התחייבות המוכר שחתם עליו התובע, כמונע הדירות המתנה".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הסכם ממון שלא אושר

עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו 

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ... 

שינוי הסכם ממון

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.