www.what2do.co.il

דחיית תביעה להגדלת מזונות שנפסקו בפסק דין

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 18/09/2011
דחיית תביעה להגדלת מזונות שנפסקו בפסק דין

תביעת מזונות היא תביעה המוגשת על ידי אדם נגד בן זוגו לשעבר במטרה לקבל כספים מדי חודש אשר יעזרו לקיומו. לרוב מדובר בתביעה למזונות הילדים, אשר האדם אשר הם מצויים במשמורתו תובע מההורה האחר להשתתף בהוצאות גידולם.

 

בהליך גירושין בין גבר ואישה חולקה המשמורת על הילדים באופן ששניים מהם הועברו למשמורת האב והאחרים (אשר הם התובעים בתביעה שלהלן) הועברו למשמורת האם. בתביעה קודמת דרשה האם בשמם של ילדיה, כי יש לחייב את האב להשתתף בהוצאות החינוך, הבריאות, המדור והבית בסכום גבוה ובית המשפט פסק לך סכום נמוך בהרבה. בית המשפט קבע כי אינו מוצא לנכון להגדיל את סכום המזונות שקבע בפסיקתו הקודמת.

 

בית המשפט ציין, כי עצם העובדה שהתקבל פסק דין שקבע גובה מסוים למזונות, אינה יוצרת חסם סופי ומוחלט וניתן לקיים התדיינות נוספת לצורך בחינת השאלה האם יש להגדיל את סכום המזונות. אך התנאי לכך הוא שהתקיים שינוי מהותי בנסיבות.

 

שינוי נסיבות אימתי?

 

הנטל להוכחת העובדה שחל שינוי בנסיבות מוטל על האדם המבקש לשנות את גובה המזונות, במקרה דנן - האם אשר תבעה את הגדלת המזונות. ככלל, שינוי פסק דין שניתן בעבר יבוצע אך ורק במשורה במקרים נדירים ובהתקיימותם של שלושה תנאים מצטברים:
א. לא צודק להשאיר את פסק הדין הקודם על כנו לאור השינוי שחל בנסיבות.
ב. בפסק הדין הראשון נותר פתח כלשהו לשינוי אשר הצדדים הסכימו לו, מפורשות או במשתמע.
ג. מבקש השינוי נוהג בתום לב ובניקיון כפיים.

 

בית המשפט קבע כי העובדה שחלף זמן ממתן פסק הדין הראשון אינו בהכרח מעיד על כך שיש שינוי נסיבות מהותי שמצדיק הגדלת סכום המזונות. כמו כן, האישה לא הוכיחה שחל שינוי ביום הגשת התביעה. גם אם היה שינוי במהלך הזמן שממתן פסק הדין הראשון ועד הגשת התביעה, היום הקובע הוא יום הגשת התביעה וביום זה המצב לא היה שונה מהמצב שהיה בעת מתן פסק הדין הראשון.

 

בנוסף, האישה הצביעה על פערים לכאורה בין הכנסותיה ובין הכנסותיו של הגבר, אך פערים אלו היו קיימים גם בעת מתן פסק הדין הראשון ולכן אין כל שינוי בנסיבות. לאור כל אלו, נדחתה תביעתה של האישה. בנוסף הדגיש בית המשפט, כי מכוח סעיף 75 לחוק בית המשפט יש לבית המשפט סמכות לתת כל סעד שיימצא לנכון בנסיבות העניין שבפניו.

 

לסיכום, קיימת אפשרות להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים שנקבעו בעבר, אך בכדי לזכות בה נדרש על התובע להוכיח, כי התקיים שינוי משמעותי בנסיבות ובאורח החיים של הילדים, אשר מצדיק את הגדלת המזונות.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.