www.what2do.co.il

תביעת אם למזונות בעבור ילדיה הקטינים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 15/01/2021
תביעת אם למזונות בעבור ילדיה הקטינים

במקרה דנן, מדובר במשפחה בה אם התובעים תובעת מזונות ילדים בעבור ילדי הצדדים. בני הזוג נשואים זל"ז כדמו"י מינואר 1989. לבני הזוג 5 ילדים.  במסגרת הדיון להוכחות, לא נראתה מחלוקת בין הצדדים בשאלת משמרות הילדים. הצדדים לא הזמינו את פקידת הסעד לחקירה נגדית. הוזמן תסקיר נוסף רק ביחס לשאלת פירוק שיתוף בדירה ומכירתה והשפעתה האפשרית על הבת. מהתסקיר עולות טענות קשות כנגד האב. נראה כי אין צורך לפרטן, מאחר והטענות החמורות לא נבחנו בחקירה נגדית כלל. אי לכך, המלצות פ"ס נשארות כפי שהן ללא כל התנגדות מצד האב.


אי לכך נוכח מכלול הנסיבות, הנני קובע את משמורת הקטינים בידי האם. הנני מאמץ המלצת פקידת הסעד בעניין הצורך בהערכה פסיכיאטרית של האב וקבלת הדרכה הורית. אין בקבלת המלצה זו של פקידת הסעד כדי לקבוע שאמנם האב ביצע את המעשים המיוחסים לו, אלא כדי לאפשר לגורם מקצועי לקבוע קנה מידה נכון לכל הטענות.

 

 

כמו כן, האם תופנה למרכז הילד והמשפחה. יש להסמיך את פקידת הסעד בהתאם לסעיף 19 ו-68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לקבוע סדרי ראיה ולשנותם לפי הנסיבות.

מזונות – חבות הסבים

מאחר והכספים ניתנו על ידי הסבים לתא המשפחה הם מהווים מתנה למשפחה כמשפחה. לכן, לא ניתן לייחס הכסף לאב כהכנסה.

ע"פ סעיף 5 לחוק דיני משפחה (מזונות) אין על הסבים לזון את נכדיהם, אלא אם כן אביהם אינו עושה כן ו/או אינו מסוגל לעשות כן.

בדיון מיום 20.3.08 נקבע שכל עוד לא הוכחה אי יכולתו או סירובו של האב לשלם את דמי מזונות הקטינים על פי חיוב משפטי ו/או כל דרך אחרת, במקרה דנן, טרם הבשילו התנאים להקמת עילה כנגד הסבים. ודוק מאז מתן ההחלטה למזונות זמניים חלפה תקופה די ארוכה כדי להיווכח באשר ליכולתו של האב לשאת במזונות הקטינים. לא הוגשה שום בקשה בעניין. אי לכך, לא הוכחה התשתית הנדרשת המייצרת עילה כנגד הסבים על פי חוק המזונות. אי לכך, טרם התמלאו התנאים המקדמים להקמת עילה כנגד הסבים.

מזונות אישה

האם אינה עובדת ומקדישה את מירב זמנה לטיפול בקטינים. לפי הנטען לכל אורך ההליכים אין האם כלל מעוניינת בהמשך החיים המשותפים עם האב. האב מעלה מספר טענות בשאלת הגירושין. אולם לקביעת מזונותיה יש להימנע מיצירת מצב של ישאיר את האם במצב הנוח לה לכאורה: דהיינו – לחייב את הבעל במזונות לתקופה בלתי מוגבלת ובכך העדר בקרה שיפוטית / רבנית.

ביום 19.11.08 חייב כב’ בית הדין הרבני את האם בג"פ נוכח סירובה לקיים חיים משותפים עם האב. האם עומדת להגיש תביעה לכתובתא. אין במצב הקיים כדי להיעתר לתביעת האם למזונות וזאת מאחר והאם מחויבת לגיטה ולכן אינה זכאית למזונות.

מזונות הקטינים – חבות האב

לפי סע’ 3 לחוק המזונות, מאחר ובני הזוג יהודים, על האב חל הדין האישי, לפיו האב חייב במזונות ילדיו עד גיל 6 מן הדין. בפסיקה נקבע, כי ככל שהקטין בו יש לטפל הנו בגיל צעיר יותר, גובה פסיקת המזונות יהא גבוה יותר, זאת כאשר דמי הטיפול בעבור קטני קטינים (עד גיל 6) יחול רק על האב.

במסגרת תקנות הרבנות הראשית הורחבה חובת האב למזונות ההכרחיים של ילדיו עד לגיל 15 ואכן, לעניין שיעור המזונות, חובתו הבסיסית של האב הינה לספק לילדיו "כדי צרכם ההכרחי". יחד עם זאת, הוגבלו התקנות הנ"ל תוך שנקבע, כי יש לפרשן באופן מצמצם ולהחיל על האב את החיוב במזונות ילדיו עד גיל 15 מדין צדקה בלבד. יפים לעניין זה הלכות בית המשפט העליון אשר יפורטו להלן.

אשר לקטינים עצמם – בפסיקה נקבעו "מזונות סף" המבוססים על צרכי הקטינים. זאת כאשר חלה על האב חובה בלעדית לזון את ילדיו. "מזונות סף" עבור קטין בסך 1,250 ₪ (לא כולל מדור). בקביעת "מזונות סף" אין להסתפק בסך שנקבע בפסיקה נוכח גל עליות מחירי צרכים חיוניים. אין בעליית המחירים מלוא הביטוי במדד לצרכן עקב איזון בפריטים שאינם מצרכים חיוניים יום יומיים. יש להשוות בין יכולת האב בפועל ובין צרכי הקטינים בכלל. חיוב הסבים נכנס לתמונה רק לאחר קביעת צרכי הקטינים ובירור יכולת האב לשאת במזונותיהם. 

 


במקרה דנן, בקביעת מזונות הקטינים יש להתחשב בכך כי בהגיעם לגיל 18, סיום תיכון/גיוס לצה"ל/שירות לאומי יופחת סכום המזונות לכדי 1/3. במידה והקטינים עוברים לגיל 18 אינם משרתים בצה"ל או בשירות לאומי אזי יופחתו המזונות עבור אותו קטין מכלל חיוב המזונות. בקביעת מזונות הקטינים יש להתחשב בכך שהאם מקבלת סך 950 ₪ קצבת ילדים לחודש (שתופחת עקב הגעתם של שני קטינים לגיל בגרות) ו- 2,100 ₪ קצבת מל"ל עבור הבת.

 

הנתבע ישלם מזונות לכל קטין סך של 750 ₪ לידי אמם, תשלום דמי מזונות החל מיום הגשת התובענה ובמקום החלטה למזונות זמניים מיום 31.12.07. המזונות ישולמו בכל 2 לחודש. סך 600 ₪ עבור הוצאות מדור ומדור יתווספו לסכום המזונות לעיל. מזונות הקטינים יופחתו ל-1/3 עם הגיעם לגיל 18 או סיום תיכון או גיוסם לצה"ל / שירות לאומי וזאת עד תום שירות החובה או הגיעם לגיל 21 (בנים) וגיל 20 (בנות).

 

אם לא יתגייסו לשירות בצה"ל או שירות לאומי תשלום המזונות יופסק עבור אותו קטין/קטינה בגיל 18. הצדדים יישארו במחצית הוצאות חינוך. הצדדים ישאו במחצית הוצאות רפואיות חריגות שאינן כלולות בסל הבריאות לרבות משקפיים, טיפולי שיניים, טיפול פסיכולוגי ואחר, היה ותהיה מחלוקת בין הצדדים באשר לטיב או סוג הטיפול הדרוש, יכריע הגורם המטפל.

לסיכום,

אשר למזונות האישה –נוכח הליך הגירושין אין האם זכאית למזונות. האב מחוייב לתת לאם דמי טיפול, שכן הטיפול בילדים אינו בא תחת מזונותיה. הנתבע ישלם מזונות לכל קטין סך של 750 ₪ לידי אמם.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
1 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.