www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מזונות ילדים

אימוץ ילדים מחו"ל
במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון...

מי חייב במזונות קטינים?
בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ...

<<   הקודם  1  2  3  4