www.what2do.co.il

הסכם ממון: כיצד לתבוע פיצויים בעת הפרת ההסכם?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 06/10/2019
הסכם ממון: כיצד לתבוע פיצויים בעת הפרת ההסכם?

הסכם ממון נחשב לחוזה מחייב בין בני זוג, אשר מעוניינים להסדיר בעיקר את ההיבט הכספי ביחסיהם. כמו כן, ניתן להסדיר בחוזה גם היבטים הקשורים לחיי בני הזוג כגון ענייני משמורת ילדים, דמי מזונות וחלוקת רכוש. בעת עריכת הסכם ממון ניתן להעלות בו כל סוגיה הנוגעת לחיי הזוגיות, אשר עלולה לעורר חילוקי דעות בין הצדדים. החוזה קובע ברוב המקרים כיצד יחולקו הרכוש והנכסים בין בני הזוג עם סיום הקשר ובכך מחזק את הוודאות ביניהם.


בעת אישור הסכם הממון על ידי בית המשפט הוא יבחן האם שני הצדדים לו מבינים היטב את תוכנו, משמעותו ותוצאותיו. במסגרת הדיון בית המשפט צריך להיווכח כי ההסכם נעשה ללא כפייה ומתוך רצונם החופשי של הצדדים. הסכם שאושר על ידי בית משפט יקבל תוקף של פסק דין.


הפרה של הסכם ממון נחשבת להפרה של חוזה ומוגדרת בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) כמעשה או מחדל בניגוד לכתוב בהסכם. כדי להוכיח שבוצעה הפרה, הצד הטוען לה צריך לשכנע את בית המשפט כי הצד השני התנהג בניגוד לחוזה והתנהגות זו גרמה לו לנזקים.


צד להסכם שנפגע עקב הפרתו ונגרמו לו נזקים יכול לתבוע פיצוי מהצד המפר, אך ורק אם מדובר בנזק שאפשר היה לצפות מראש שיקרה עם הפרת החוזה.


בדומה לכל חוזה, גם בהסכם ממון ניתן לקבוע כי במקרה של הפרה, יחויב הצד המפר בתשלום פיצוי מוסכם לצד שנפגע. קביעת פיצוי מוסכם יכולה להעניק לצדדים ודאות ביחס לסכום הפיצוי הצפוי להם במקרה של הפרה ולחסוך מהם התדיינות משפטית מתישה לצורך הוכחת נזקיהם.


אישה סירבה להתפנות מדירת הבעל לאחר הפרידה


בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קיבל תביעת פיצויים שהגיש גבר נגד אשתו לשעבר עקב הפרת הסכם ממון, שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. הבעל טען כי האישה סירבה להתפנות מדירתו ולכן יש לחייבה בתשלום פיצויים מוסכמים לפי ההסכם. האישה טענה בין היתר שהפיצוי המוסכם בלתי סביר וכי אין להורות על פינויה מהדירה מבלי שנמצא לה סידור מגורים חלופי.


לפי העובדות המופיעות בפסק הדין, האישה סירבה להתפנות מדירתו של הגבר בניגוד להסכם ממון בין השניים אשר לפיו הדירה היא אך ורק של הגבר. בהסכם נקבע כי על האישה לפנות את הדירה אחרי 90 ימים ממועד קבלת ההודעה וכי כל יום איחור בפינוי לאחר מכן יחייב אותה בתשלום של 150 דולרים. האישה הגישה תביעה לביטול הסכם הממון ותביעתה נדחתה, אך היא המשיכה להתגורר בדירה במשך כשנתיים.


הגבר דרש את הפיצוי המוסכם והאישה טענה שאינו סביר


הגבר טען כי בית המשפט דחה את תביעת האישה לבטל את ההסכם ולכן היא אינה יכולה להעלות טענות באשר לתוקף ההסכם. לדבריו, הגשת התביעה לביטול החוזה לא מבטלת את סעיף הפיצוי המוסכם, המחייב את האישה לשלם פיצויים על הישארותה בדירה מעבר לתקופה שהוקצבה לה.


מנגד האישה טענה בין היתר כי לא סביר להורות לה לפנות את הדירה אחרי 90 יום בלבד ממועד קבלת ההודעה על הפינוי. לטענתה, כושר ההשתכרות שלה הוא נמוך מאוד והיא מגדלת שני ילדים, לכן החוזה שמחייב את פינויה מהדירה הוא פוגעני ודורסני. לפי גרסת האישה הפיצוי המוסכם הוא גבוה ועל בית המשפט להפחיתו. לדבריה, הסכם הממון הוא חוזה למראית עין בלבד, אשר נחתם עקב חוסר תום ליבו של הגבר ואף לווה בסחיטה רגשית כלפיה.


הסכם הממון בין הצדדים מחייב ויש לפעול לפיו


השופט ציין כי שני הצדדים שלקחו חלק בהסכם הממון מחויבים לכבדו, וחובה זו מתגברת לאחר שההסכם קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט. נקבע כי כל עוד ההסכם לא בוטל ולא עוכב ביצועו, הוא מחייב את הצדדים ועליהם לנהוג בהתאם לכתוב בו.


השופט קבע כי סעיף הפיצוי המוסכם, שמחייב תשלום של 150 דולרים לכל יום של איחור בפינוי הדירה תקף ומחייב בדיוק כמו יתר הסעיפים בהסכם.


אין להתערב בשיקול דעתם של הצדדים בעת חתימת הסכם ממון


לפי קביעת השופט, על האישה היה לצפות כי היא תחויב בתשלום הפיצוי המוסכם אם תיכשל בתביעתה לביטול ההסכם. נפסק כי אין להתערב בשיקול דעתם של הצדדים בעת החתימה על החוזה ולכן הפיצוי שהוסכם ביניהם לא יופחת ולא יבוטל.


השופט פסק כי סעיף הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה הוא סביר, נועד להבטיח פינוי ומטרתו גם להעניש במקרה של הישארות בלתי מורשית בדירה. הובהר כי הפיצוי המוסכם נועד לפצות את הגבר מבלי שיצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו לו עקב השימוש האסור של האישה בדירתו.


לפיכך הוחלט כי האישה מחויבת לשלם לגבר סך של כ-296 אלף שקלים בתוספת הוצאות משפט בסך של 20 אלף שקלים.


תלה"מ 17571-02-19

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 2)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הסכם ממון שלא אושר

עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו 

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ... 

שינוי הסכם ממון

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.