www.what2do.co.il

בני זוג חד מיניים יירשמו כהורים מאמצים בתעודת לידה של הילד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 13/12/2018
בני זוג חד מיניים יירשמו כהורים מאמצים בתעודת לידה של הילד

בני זוג מאותו מין, אשר אימצו ילד, פנו אל בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, והגישו עתירה נגד שר הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה, עקב סירובם להנפיק לילד תעודת לידה עדכנית, שבה שניהם רשומים כהוריו.


על פי עובדות העתירה, בפסק דין מסוף שנת 2015, אישר בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב את אימוץ הילד על ידי בני הזוג, הורה על רישומם כהוריו, ואף קבע כי הילד יישא את שמות המשפחה של שניהם, על פי סעיף 5(א) לחוק השמות. בהתאם לפסק דין זה, ולשני צווי האימוץ שנלוו לו, אימצו בני הזוג את הילד במתכונת של אימוץ סגור, אשר מנתק את הקשר בין הקטין לבין הוריו הביולוגיים, ובא בגדרי הוראות החיסיון שבסעיף 34 לחוק אימוץ ילדים.


תעודת לידה נועדה לשקף את מצב ההורות הביולוגית


עם זאת, אף שבני הזוג נרשמו במרשם האוכלוסין כהוריו של הילד, ואף שלילד ניתן מספר זהות חדש, סירב משרד הפנים להנפיק לו תעודת לידה עדכנית שבה יופיעו שני בני הזוג כהוריו בטענה כי תעודת הלידה נועדה לשקף את מצב ההורות הביולוגית בעת הלידה.


לטענת העותרים, הסירוב להנפיק תעודה חדשה מנוגד להוראות סעיף 20 לחוק מרשם האוכלוסין, הקובע כי כאשר ילד אומץ, יש לרשום במרשם ובכל תעודה, לפי חוק זה, את מאמציו כהוריו, כולל תעודת הלידה הנמנית על התעודות לפי חוק זה. 


העותרים הוסיפו וטענו כי הסירוב עומד בסתירה לעמדה שהציג משרד הפנים בתגובתו המקדמית בבג"ץ, שבו הבחין בין אימוץ פתוח שאין להנפיק בגינו תעודת לידה חדשה, לבין אימוץ סגור, אשר מחייב הנפקת תעודת לידה חדשה, שבה יירשמו בני הזוג המאמצים כהורי המאומץ.


העותרים טענו כי טובת הילד, כמו גם הזכות לחיי משפחה, מחייבות הנפקה של תעודת לידה המשקפת את תמונת ההורות העדכנית, ותואמת את הרישום במרשם האוכלוסין. זאת, גם על רקע החשיבות המעשית של התעודה, הן בדין הישראלי והן ככלי להוכחת זכאותו של הילד לאזרחות במדינות זרות. כמו כן, הזכות לשוויון תומכת ברישום שני בני הזוג כהורים בתעודה החדשה, כך שאין כל בסיס להבחנה בינם ובין זוג מאמצים הטרוסקסואלי.


בית המשפט קבע כי במקרה זה, חלה הוראת החיסיון שבסעיף 34 לחוק האימוץ, המחייבת את תיקון תעודת הלידה המקורית של הילד. אכן, רישום שני בני הזוג כהורי הילד לא יסתיר את עצם האימוץ, שהוריו המאמצים הם שני גברים. עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה סבר כי צעד זה ישרת את תכליתו העיקרית של החיסיון, כלומר ניתוק הזיקה בין הילד למשפחתו הביולוגית.


יש להנפיק לילד תעודת לידה מתוקנת


לגבי מתכונת התיקון, סבר היועץ המשפטי לממשלה כי אין להבחין בין הורים הטרוסקסואליים להורים בני אותו המין, וכי בשני המקרים ראוי לרשום בתעודת לידה חדשה את שמות שני ההורים המאמצים, זאת בהתאם לעקרון טובת הילד, ומזכותם של הילד ובני הזוג לשוויון בינם לבין עצמם, ומול מאמצים הטרוסקסואליים.


היועץ המשפטי סבר כי תקנות הצורה אמנם נוקבות במונחים: "אב" ו"אם", אך כאשר ניצבת על הפרק הנפקת תעודת לידה המשקפת הורות משפטית, אין סיבה לבצע את הרישום במתכונת המדמה הורות ביולוגית, וניתן לרשום גם הורים מאמצים בני אותו מין, תחת הכותרת: "הורה" ו"הורה".


בית המשפט ציין כי על פי סעיף 30(א) לחוק המרשם, מי שנולד בישראל ורשום במרשם, רשאי לקבל תעודת לידה שצורתה עוגנה בהמשך בתקנות הצורה. חוק המרשם אינו מכיל הוראות נוספות ביחס לתעודת הלידה, אך הוא מסדיר את מתכונת ההודעה על לידה שהתרחשה בארץ ואת רישום היילוד במרשם האוכלוסין. לנוכח המסקנה כי במקרה של אימוץ סגור יש לרשום את שני ההורים המאמצים בתעודת הלידה החדשה, אין הבדל במתכונת האימוץ על ידי בני זוג בני אותו המין כדי להצדיק יחס שונה כלפיהם.


בית המשפט ציין כי הדין מכיר כעשור באימוץ על ידי שני בני זוג בני אותו המין. לכן, על פני הדברים, אין מקום במעבר ממהות לרישום תעודת הלידה לפגוע בשוויון הורים מאמצים, וביחוד כאשר מדובר באימוץ סגור, שבו פרטי ההורים הביולוגיים אינם רשומים בתעודת הלידה המתוקנת מתחת חיסיון הליכי האימוץ. אי רישום שני בני הזוג המאמצים משמעותו תעודת לידה שאינה מכילה כלל את פרטי ההורים, שהדין קבע את מעמדם.


בית המשפט קבע כי הפתרון שלפיו יירשם הורה אחד כאשר אין דרך לקבוע מי מבין ההורים יירשמו, והתוצאה תהיה שההורה השני לא יירשם, לוקה בחסר ואף אין זה מתקבל על הדעת כי שני בני הזוג יוכרו כהורים, אך התעודה לא תיתן לכך ביטוי.


בנסיבות אלה הוציא בית המשפט צו מוחלט המורה על משרד הפנים להנפיק לילד שאומץ באימוץ מלא תעודת לידה חדשה, ולרשום בה את שמות שני בני הזוג המאמצים, ללא קשר לנטייתם המינית או זהותם המגדרית. עוד קבע כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים בסך 7,500 שקלים.


בג"ץ 7344/17

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.