שכר טרחה בגין בקשת צו קיום צוואה על ידי מנהל עיזבון


שכר טרחה בגין בקשת צו קיום צוואה על ידי מנהל עיזבון

תקנות הירושה קובעות כי שכר טרחה אשר נפסק עבור מנהל עיזבון איננו כולל את שכרו בגין הטרחה שבהגשת צו קיום צוואה. במסגרת סעיף 82 לחוק הירושה, המסדיר את סמכויותיו ותפקידיו של מנהל העיזבון, לא מופקד האחרון על הגשת בקשה לקיום צוואה אלא רק על ביצועה לאחר אישורה.

 

במילים אחרות, צעדים של מנהל עיזבון לפני הגשת בקשת צו קיום צוואה אינם נחשבים במסגרת עבודתו כמנהל עיזבון. במקרים בהם מנהל עיזבון מגיש בקשת צו קיום צוואה, וקיימת מחלוקת בין היורשים לבינו, נדרש בית המשפט להחליט בדבר שכרו של האחרון.

 

במקרה שהונח לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, טען מנהל עיזבון כי בית המשפט אמור לפסוק לטובתו שכ"ט בסך 1.5% משווי עיזבון המוערך ב-11 מיליון שקלים. לטענת מנהל העיזבון, שכר טרחה זה הינו שכר הטרחה המומלץ על פי לשכת עורכי הדין.

 

      קראו גם:

 

היורשים טענו, לעומת זאת, כי מדובר בעיזבון רב נכסים אשר קביעת שכר טרחה בשיעור 1.5% ממנו הינה מופרזת ובלתי סבירה בעליל. האם בית המשפט יקבל את טענת מנהל העיזבון, כי יש לפסוק עבורו שכר טרחה בהתאם למומלץ על פי לשכת עורכי הדין, או שמא השופטים יקבעו כי אכן מדובר בסכום גדול מדי. שכר הטרחה המבוקש הועמד על ידי מנהל העיזבון על כ-174,000 שקלים.

 

כיצד קובע בית המשפט מהו שכר הטרחה הראוי?


בית המשפט קבע כי עם כל הכבוד להמלצות לשכת עורכי הדין, לא מדובר בתקנות או חוקים המחייבים את הערכאה המשפטית. על פי פסק הדין, כללי לשכת עורכי הדין הינם שיקול אחד מיני רבים עבור בית משפט העומד על המדוכה בפסיקת שכרו של מנהל עיזבון. עם זאת, אין להם תוקף מחייב כלל.
מהם השיקולים הנוספים העומדים בפני בית המשפט?


בית המשפט ציין, במקרה דנן, שלושה שיקולים נוספים אשר עומדים לנגד עיניו בבואו לבחון את שכר טרחתו של מנהל העיזבון.

 

ראשית, בניגוד להליך של קביעת שכר טרחה בגין ניהול העיזבון, קביעת שכר טרחה במסגרת בקשה לקיום צוואה הינו למעשה החלטה העוסקת במערכת יחסים שבין עורך הדין ללקוח.

 

שנית, בית המשפט לוקח בחשבון את היקף טרחתו של מנהל העיזבון בטיפול בבקשה (האם הוגשו התנגדויות לבקשה? האם התקיימו דיונים בגין הבקשה? האם מדובר במספר רב של יורשים אשר היה עליו לטרוח על מנת לאתרם? וכדומה). כמו כן, יצוין כי טיב העבודה הנדרש במסגרת טיפול בבקשה לקיום צוואה הינו פשוט יחסית, וכולל לרוב מילוי טפסים ומשלוח הודעות ליורשים.

 

שלישית ואחרונה, בית המשפט שוקל את שוויו של העיזבון במסגרת השיקולים בקביעת שכר הטרחה. עם זאת, שוויו של העיזבון הינו בעל משקל פחות ביחס לשאר השיקולים.


מן הכלל אל הפרט


במקרה דנן, בית המשפט קבע כי שכר הטרחה המבוקש הינו מוגזם ומופרז. השופט כתב בפסק הדין כי הפעולות השונות אותן נדרש מנהל העיזבון לבצע בגין הבקשה לצו קיום צוואה היו טכניות ברובן - לצוואה לא הוגשו התנגדויות ולא נערך מו"מ בין היורשים.

 

עיקר פעולותיו במסגרת הגשת הבקשה התמקדו במילויו טפסים ובמשלוח הודעות ליורשים. לפיכך, ולאור היקפו של העיזבון ועמדת היורש, הורה בית המשפט כי שכר הטרחה בגין הבקשה לקיום הצוואה יעמוד על 10,000 ₪ בתוספת מע"מ.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
ירושות בישראל - מיהו יורש?

היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ...

 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה...
 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים  ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה מסדיר כללים לעריכת הצוואה, החוק קובע מי הם היורשים ומה זכויותיהם, מי אינו יכול להיחשב כיורש חוקי וקובע מה עושים כאשר אין יורשים או אין צוואה.  

 

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שקיימת סברה כי הם לא בין החיים, לאחר תקופה ארוכה בה נעלמו עקבותיהם ולא נשמע מהם כל אות או סימן.

 

צוואה בעל פה, מהי?

צוואה בעל פה נבדלת משלוש הצורות האחרות לעשיית צוואה בכך שהיא אינה נעשית על ידי המצווה בכתב, הוא אינו רואה את נוסח הצוואה הכתוב ואינו חותם עליו... 

השפעה בלתי הוגנת

השפעה בלתי הוגנת היא השפעה שאינה שגרתית, מעשה יום יום, שיש בה מרכיב של אי הגינות על פי המושגים החברתיים מוסריים שלנו ... 

שקידה סבירה: נטל ההוכחה הרובץ על יורש הטוען כי אין עוד יורשים מלבדו

הפסיקה פיתחה את מבחן "השקידה הסבירה", לעניין נטל ההוכחה הרובץ על יורש הטוען עי כין עוד יורשים מלבדו... 

ידועה בציבור וזכויות בירושה ידועה בציבור וזכויות בירושה

בימ"ש למשפחה כפר-סבא, ש’ צבי ויצמן: מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה (תע3260

 

פרשנות צוואה חסרה, מהם הכללים?

בפרשנותה של הצוואה יש להתחשב בשני יסודות מרכזיים: לשון הצוואה ואומד דעת המצווה ... כיצד יפרש בית המשפט צוואה חסרה או צוואה עם כמה משמעויות לשוניות? 

נוסח צוואה - דוגמה לצוואה

לנוחיותך דוגמא למסמך צוואה, אין באמור יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. לערכית צוואה תקינה ומקצועית יש לפנות אל עורך דין מוסמך העוסק בתחום הצוואות והירושות.

 

מהן זכויות בר הרשות במשק חקלאי?

מהי זכות בר רשות? האם ניתנת להעברה? האם מתקבלת בתנאים? ... 

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

מהי השפעה לא הוגנת על מצווה? כיצד ניתן לבטל צוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת? 

ביטול הוראת צוואה שיסודה בטעות, אימתי?

מה הכוונה בהוראת צוואה שיסודה בטעות? כיצד מבטלים צוואה במקרה זה? ...

 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

בבואו של בית המשפט לקבוע האם יש להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" על השופט מוטל להתבונן בכל מקרה לגופו מבעד למשקפיים חשדניות, שכן לא כל זוג הגר תחת קורת גג אחת, דינו כדין זוג ה"ידוע בציבור"...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.