www.what2do.co.il

תביעה עצמאית או תביעה בגין שינוי נסיבות?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/02/2011
תביעה עצמאית או תביעה בגין שינוי נסיבות?

הסכמי גירושין חייבים לבוא לאישור בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. הסכמים כוללים פעמים רבות גם סעיפים הנוגעים למשמורת הילדים ומזונותיהם. במידה ונקבעות החלטות הנוגעות למזונות הילדים, מדובר אפוא בהחלטות מהותיות לגבי הילדים כאשר קולם לא נשמע. האם הסכם גירושין מסוג זה כובל את הילדים?

 

ובכן, סוגיה זו תלויה אפוא באופן בו אישר בית המשפט את ההסכם כאשר ניתן למסמך תוקף של פסק דין. ככל שלא נבדק עניין הקטינים לעומק, כך יכולים הם להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם גם בניגוד להוראות ההסכם.


ההבדל בין תביעה עצמאית לתביעה לשינוי מזונות


תביעת קטינים למזונותיהם יכולה להיות תביעה ראשונית ועצמאית למזונות, אשר מביאה את בית המשפט לבחון לעומק את טענות הצדדים, הן מבחינת צרכי הקטינים והן מבחינת כושר ההשתכרות של הוריהם. עם זאת, תביעה זו יכולה להיות תביעה לשינוי דמי מזונות אשר תתקבל רק בהתאם להוכחת שינוי מהותי בנסיבות שהביאו לקביעת סכום המזונות.


במידה ובית המשפט מאשר את ההסכם לאחר שהוא בוחן היטב את סוגיית המזונות ומתחקה אחר הצרכים של הקטינים מחד, ויכולתם של ההורים מאידך, לא תתקבל הגשת תביעה עצמאית על ידי הקטינים מאוחר יותר. פסק הדין המנחה בעניין זה הינו פסק דין שניתן על ידי השופט שמגר בשנת 1985 (ע"א 413/85 רוט נ' רוט).


"אם ההסכם אושר בבית המשפט בהליך שהוקדש אך לכך, אין לבטל את תוצאותיו של ההליך, אלא אם יש אינדיקציה כלשהי לכך שבית המשפט לא נתן דעתו עובר למתן אישורו לשאלה שבפניו ולא בחן את שאלת המזונות כדבעי", כותב שמגר.

 

השופט גייפמן מוסיף, בפסק הדין תמ"ש 101871/97, וידס נ' וידס, את הדברים הבאים – "במידה ובית המשפט פיקח ובדק ששיעור מזונות הקטינים בהסכם הגירושין שמר על טובתם של הילדים, וניתנה נפקות לפסק הדין שאישר את הסדר המזונות, תביעת הקטינים לאחר הגירושין לא תחשב כתביעה ראשונית למזונות הקטינים", ומוסיף השופט גייפמן, "במקרים אלו, כדי להתגבר על כלל של מעשה בית דין, יהיה צורך להוכיח שנוי נסיבות מהותי".

 

בית המשפט המחוזי - בפסק דין בבע"מ 1167/07 פלונית נ' אלמוני - קבע את השיקולים העיקריים אשר מנחים את השופט בבואו לבחון האם ניתן להתייחס לתביעת קטינים כתביעת עצמאית וראשונה למזונות.

 

      שיקולים אלו הם:

  • במידה והוכח כי שאלת מזונות הקטינים נבחנה לגופה – לא יראה בית המשפט את תביעת הקטין כתביעה ראשונה ועצמאית.
  • במידה וקיים ספק בדבר בחינת שאלת מזונות הקטין לגופא, או שהוכח כי סוגיה זה לא הובררה כלל, סעיפים הנוגעים למזונות הקטינים בהסכם גירושין אינם מחייבים את הקטין.
  • במידה והוגשה תביעה עצמאית לאחר אישור ההסכם בבית המשפט, יש לבחון האם קופחו זכויותיו של הקטין בהסכם ורק אם התשובה לשאלה זו חיובית יש להכיר בתביעה כתביעה ראשונית.
  • סוגיית קיפוח זכויותיו של הקטין איננה נבחנת בהתאם לנסיבות הרלבנטיות במועד הגשת התביעה. בית המשפט אמור להתייחס לכך בראי יכולת הצדדים בעת החתימה על ההסכם.
  • בית המשפט נזהר שלא לאפשר לאם להיחלץ מחובות שהוטלו עליה לשלם מזונות לקטינים, ואשר עליהם הסכימה במסגרת הסכם הגירושין.
  • משקל רב יש לאורך התקופה אשר חלפה בין מועד אישור ההסכם לבין הגשת התביעה. ככל שפרק הזמן ארוך יותר, כך יהווה הדבר עדות כי צורכי הקטין סופקו על ידי האם והיא נטלה על עצמה להשתתף בהוצאות הקטין.

 

דוגמא לפסק דין

 

האם יש לקבל תביעה שהוגשה על ידי קטינה כתביעה עצמאית למזונותיה, חצי שנה בלבד לאחר חתימת הסכם גירושין בין האם לבין בעלה? במקרה דנן, האב הצהיר כי הוא משתכר 4,300 שקלים לחודש, והאם טענה כי משכורתה עומדת על 4,800 שקלים לחודש.

 

לאור הצהרות הצדדים, תוך התחשבות בעבודה שלאם דירה בבעלותה, בית המשפט קבע כי סכום המזונות שנקבע בהסכם הגירושין הינו הגיוני – 1,800 שקלים לחודש.

 

האם ניסתה לטעון כי הסכם הגירושין נחתם ככופר נפש אך טענה זו לא הוכחה על ידה כלל וכלל. למעשה, האם לא השכילה להציג בפני בית המשפט עדות אשר תתמוך בגרסתה זו (כולל אימה ועורכת דינה שהיו נוכחות במועד חתימת ההסכם).

 

בהליך אחר אשר נדון בין הצדדים, טען האב טענות שונות בדבר הסדרי הראיה. האם, בכתב ההגנה להליך זה, טענה כי הסדרי הראיה נקבעו בהסכם הגירושין לאחר שהצדדים שקלו אותם בכובד ראש. אי לכך, מאין זה מזונות הקטינה לא נשקלו בכובד ראש והסדרי הראיה כן?

 

בנסיבות העניין, ניכר כי זכויותיה וצרכיה של הקטינה לא קופחו במהלך ההסכם ואין לראות בתביעתה כתביעה ראשונית ועצמאית למזונות. כמו כן, הוכח כי בית המשפט, בבואו לאשר את ההסכם, שאל את הצדדים לגובה הכנסתם והתייחס לסוגיית מזונות הקטינה באופן מיוחד וספציפי.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.