www.what2do.co.il

טובת הילד ורצון הילד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 08/08/2022
טובת הילד ורצון הילד
בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע כי הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, הוא אחד מתפקידי ההורים כאפוטרופוסים. במידה ולא הגיעו ההורים להסכמה, על ביהמ"ש להכריע בדבר: "כפי שיראה לו לטובת הקטין".
 
עקרון טובת הילד
 
עקרון טובת הילד הינו כלל מנחה ושליט בשיטת המשפט הישראלית. הכלל על פניו פשוט אך קשה עד מאוד ליישום. כל ילד הרי הוא עולם ומלואו ועל כן בחינת טובתו דורשת התייחסות רחבה... מתפקידו של ביהמ"ש לבחון את טובת הילד – לא רק נכון להיום, אלא אף למחר וזאת ביחס לתקופה של שנים.
 
רצונו של הקטין
 
בכפוף לעקרון העל של בדיקת טובת הקטין, הכתה שורש העמדה המחייבת התחקות אחר רצונו של הקטין, כממצא חיוני וכבד משקל, במסגרת השיקולים הנחוצים לקביעת טובת הילד. סעיף 12 לאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד (1989) קובע:
 
"מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד." (ישראל הצטרפה למדינות שחתמו על האמנה בשנת 1991).
 
בהוראת שעה (מס. 2) תשס"ח-2007, במסגרת פרק כ' 2, לתקנות סדר הדין האזרחי הדן ב"השתתפות ילדים", נקבע בתקנה 258 לג' 2 כי בית משפט הדן בתובענה בענייני משפחה כמשמעותם בסעיף 1(6)(ג) לחוק, הנוגעים לילד, ייתן לילד הזדמנות להביע את רגשותיו, דעותיו ורצונותיו בעניין הנדון לפניו (להלן – שמיעת הילד) וייתן להם משקל ראוי בהחלטתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד.
 
הלכות בית המשפט העליון
 
בשאלת המשקל שיש ליתן לרצונו של קטין, כמו במרבית הבעיות הנוגעות להחזקת קטינים, אין לקבוע כללים נוקשים או בכלל, והדבר תלוי בגורמים שונים ובנסיבותיו של כל מקרה, כגון גילו של הקטין, כושר אבחנה ושיפוט, השפעות חיצוניות, נסיבות אובייקטיביות וכדומה.
 
אין דומה ילד בגיל רך, אשר רצונו או העדפתו ביחס להורה חד עשויים להיות מושפעים על ידי מצב רוח זמני או קפריזה,  לילד מבוגר יותר בעל התפתחות שכלית בשלה יותר, אשר רצונו התגבש על רקע תנאים נתונים בהם הוא חי והנמצאים אמינים. אין גם דומה מקרה של העדפה סתם של אחד ההורים על ידי הילד לעומת התנגדות נמרצת, המחייבת שבירת רצונו של הקטין כדי שיישאר אצל ההורה שאין הוא רוצה להיות במחציתו.
 
שקלול רצון הקטין לסוגית בחינת וקביעת טובת הקטין, מותנים בין היתר בבחינת הכנות הנפשית ועומק רצונו של הקטין, בדיקת בחירתו החופשית בעמדה אותה הוא מביע, בדיקת בגרותו, נחישותו ורצינותו. בדיקת סוגיית טובת הקטין מחייבת בדיקה רחבה וכוללת של שיקולים רבים: "כגון המשכיות, הרגל, סביבה, גיל, תנאים כלכליים ושורה נוספת של גורמים, אשר רק בחינתם המקיפה והכוללת עשויה ליצור תמונה, מה באמת מחייבת טובתו של קטין מסויים, בנסיבותיו המיוחדות הנוגעות רק לו, וזאת להבדיל מהרצון, גם אם כן הוא שעשוי להיות זמני סובייקטיבי  ואפילו אימפולסיבי.
 
דוגמא:
 
בפרשת וולף נ' א' וולף, ניתן משקל מכריע לרצונה של ילדה בת 12 להישאר עם אמה, בדברים דלהלן:
 
"עובדה מוכחת היא שהילדה רוצה להיות אצל אמא, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, אין זאת ילדה שאינה מסוגלת לחשוב ולהבחין ולהחליט; היא הבינה לא רק את ערך השבועה, אלא גם את הנדון במשפט הזה שבין אביה ואמה, והיא הביעה משאלותיה, הן בחקירה ראשית והן בחקירה שכנגד, בצורה ובלשון שאינן משתמעות לשתי פנים. אפילו "הוסתה" ע"י אמה – דבר אשר, כאמור, לא הוכח כלל – אין בכך בלבד כדי הצדקה להתעלם מדעתה ורצונה.
 
התעלמות כזאת מוצדקת רק כשהילדה רוצה בדבר אשר הוא, על פניו וללא כל ספק, לרעתה ממש, או כשיש לבית המשפט יסוד להניח שדבריה אינם משקפים את רצונה האמיתי, או משפאת מצבה הנפשי או השכלי אינה מסוגלת ליצור או להביע רצונה. כל השיקולים האלה אינם אמורים כאן, וכל ההסתייגויות של השופט המלומד אין דיין כדי לגרוע מערך הבעת רצונה של הילדה."

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.