www.what2do.co.il

צוואה מקורית הושמדה - האם קבצי מחשב קבילים כצוואה?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 17/07/2011
צוואה מקורית הושמדה - האם קבצי מחשב קבילים כצוואה?

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לביטול צו ירושה, אשר הוגשה על ידי אדם שטען כי הוריו ציוו לו את זכויות הבנייה בבית מגוריהם במסגרת צוואה. אחותו של המבקש, אשר ביקשה את צו הירושה אותו היה מעוניין אחיה לבטל, טענה כי הצוואות הושמדו על ידי ההורים ועל כן יש לפעול לפי צו הירושה.


מדובר בהורים אשר ערכו צוואות הדדיות בשנת 2003, במשרדו של עורך דין. צוואות אלו קבעו הורשה הדדית לבן הזוג הנותר בחיים, ולאחר מכן ציוו ההורים את זכויות הבנייה בבית המגורים למבקש, ושאר הרכוש לילדים האחרים בחלקים שווים. מספר חודשים לאחר מכן הגיעו ההורים למשרדו של עורך הדין וביקשו שימסור להם את כל העתקי הצוואות הנמצאים אצלו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בשנת 2006 הלכו ההורים לעולמם. אחותו של המבקש פנתה לעורך הדין, לאחר פטירתם של ההורים, וביקשה לבדוק האם יש אצלו צוואות או העתקים שלהם. משענה עורך הדין בשלילה, פנתה האחות לרשם לענייני ירושה וביקשה צו ירושה. במקביל, המבקש פנה לעורך הדין אשר מסר לו כי למרות שאין בידיו צוואות, נשמרו אצלו במחשב קבצים בהם הוקלדו נוסחי הצוואות, ללא חתימה וללא תאריך. המבקש טען כי מדובר בצוואות אשר יש לקיימן, ועל כן יש לבטל את צו הירושה.


בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש לדחות את התביעה. בפסק הדין נכתב כי היות ולא ניתן לאתר את הצוואות המקוריות, אשר נערכו על ידי המנוחים (ונלקחו על ידם ממשרדו של עורך הדין), עסקינן בצוואות שהושמדו. בית המשפט אפשר למבקש להוכיח את טענותיו, אך הנ"ל לא הרים את הנטל הדרוש. ערעור על החלטה זו הוגש על ידי המבקש לבית המשפט המחוזי, אך ערעורו נדחה.

 

הצוואות אבדו והקבצים אינם יכולים לשמש כהעתק קביל

 

המבקש ניסה לטעון כי אחותו העלימה את הצוואות המקוריות, אך טענה זו נטענה בעלמא וללא הוכחות. אי לכך, נקבע כי סביר להניח שהצוואות הושמדו על ידי המנוחים, והמבקש לא הוכיח אחרת. הודגש כי לאחר נטילת הצוואות ממשרדו של עורך הדין, לא הופקדו הן אצל רשם הירושות, אצל הנהנה העיקרי או אצל כל איש אמון אחר. המבקש ניסה לטעון כי אחותו לקחה את הוריהם למשרדו של עורך הדין, בסוף 2003, ביום בו נלקחו הצוואות. בית המשפט קבע כי אין בכך להוכיח על השפעה בלתי הוגנת מצד האחות על ההורים.


האם מדובר בהעתק קביל?


סעיף 68(ב) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, קובע כי ניתן להביא לקיומה של צוואה אשר אבדה על בסיס העתק. עם זאת, על העתק זה לעמוד בכמה דרישות המפורטות בחוק. במקרה דנן, בית המשפט קבע כי נסיבות המקרה מחייבות את דחיית התביעה.

 

אכן, במחשבו של עורך הדין נשתמרו קבצים הנוגעים לצוואות המנוחים. עם זאת, המנוחים לא ביקשו להשאיר את ההעתקים על המחשב ולמעשה הם ביקשו בסוף שנת 2003 "לנקות" את משרדו של עורך הדין מכל צוואה והעתק. דהיינו, בקשתם של המנוחים בסוף שנת 2003 שומטת את הקרקע מתחת למשמעותם של קבצי המחשב. דהיינו, גם אם ניתן היה לראות בקבצים כהעתקי הצוואות, לא הוכחה סתירה חזקת ההשמדה ועל כן אין לקיים הצוואות.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.