www.what2do.co.il

צוואה בפני רשות - מהי?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 11/11/2010
צוואה בפני רשות - מהי?

צוואה מהווה למעשה את פעולתו המשפטית של האדם. בעקבות חשיבותו של המסמך, ומשמעותו עבור בני משפחתו ויורשיו של המנוח, הניח המחוקק מספר כללים והוראות לעריכת צוואה. כללים עלו מוצאים ביטוי בחוק הירושה. החוק מכיר בקבילותם של מספר סוגי צוואות וביניהם צוואה בעל פה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, וצוואה בפני רשות.

 
צוואה בפני רשות הינה צוואה אשר נערכת בפני רשות שיפוטית. רשות שיפוטית זו יכולה להיות שופט, נוטריון, הרשם לענייני ירושה, חבר בבית דין דתי או רשם של בית משפט. בעת עריכת צוואה בפני רשות, נרשמים דבריו של המצווה על ידי הרשות השיפוטית ונקראים בפניו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

המצווה מצהיר כי זוהי צוואתו ודבריו מאושרים על לפני הצוואה על ידי הרשות השיפוטית. במקרים בהם הצוואה נערכת שלא בשפתו של המצווה, על הרשות השיפוטית להקריא את פרטי הצוואה בעזרת מתרגם. על פני הצוואה, מצוין כי הצוואה תורגמה למצווה. במקום תרגומה של הצוואה בפני המצווה, יכולה לבוא קריאת תרגום הצוואה על ידי המצווה בעצמו.


צוואה בפני רשות ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה ומדובר בראיה לכאורה כי האדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה בזמן ומקום הנקובים בה.


בניגוד לצוואה בעדים או צוואה בעל פה, אשר חשיבות רבה יש בצוואות מסוג זה מבחינות צורניות, צוואה בפני רשות הינה פרוצדורה בעלת דרישות פחותות. הטעם העומד מאחורי דרישות פחותות אלו הינו המעמד והכבוד אשר רוכש בית המשפט לרשות השיפוטית. טקסיות עריכת הצוואה בפני רשות מעידה על גמירות דעתו של המצווה ורצינות החלטתו.


עם זאת, יש לציין כי גם כאן ישנו תחום אפור. לדוגמא, עריכת צוואה בפני שופט בביתו, בתור חבר ולא בתור רשות שיפוטית. במקרים אלו, יכולים מתנגדים לצוואה לטעון כי הצוואה איננה מעידה על גמירות דעתו של המנוח וזאת בשל פגמים בעריכתה.

 

ישנן שתי דרכים אשר באמצעותן יכול המצווה להעביר את דברי צוואתו בפני הרשות – בעל פה או בכתב. בניגוד לצוואה בעל פה אשר חייבת להיערך בפני עדים ובהיות המצווה שכיב מרע, צוואה בעל פה הנערכת מול רשות שיפוטית יכולה להיות במעמד עד אחד. כמו כן, המחוקק קובע כי צוואה זו יכולה להיעשות בכתב, אך אין דרישה כי יהיה זה כתב ידו של המצווה (בניגוד לצוואה בכתב יד).


אישור רפואי


השופט או הרשות השיפוטית אינם נדרשים לבחון את כשרותו המשפטית של המצווה. לאמור, אין צורך להציג בפני הרשות חוות דעת רפואית המאשרת כי המצווה מסוגל לערוך צוואתו ואין הוא סובל מתשישות נפש או השפעה בלתי הוגנת. עם זאת, במידה ומדובר בצוואה בפני נוטריון, רשאי הנוטריון לדרוש (על פי שיקול דעתו) הצגת חוות דעת רפואית מסוג דא.

 

בנוסף, מומלץ לצרף לצוואה חוות דעת רפואית המעידה על כשרותו המשפטית של המצווה בכל מקרה. חוות דעת רפואית זו יכולה למנוע מלחמות מיותרות בין הנהנים והמנושלים בעת בקשה לקיום צוואה (או התנגדות לה).


אין אישור להקראת הצוואה, האם תתבטל?


אישור הרשות על-פני הצוואה שהיא נקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו, הינו בגדר "הליך" נדרש בצוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה. הלכה פסוקה היא כי היעדרו של אישור זה מהווה פגם המחייב את בית המשפט להפעיל שיקול-הדעת (על-פי סעיף 25 לחוק הירושה) לשם קיומה של הצוואה.

 

 

הוראות סעיף 25, לאחר תיקון 11 לחוק הירושה, התשס"ד- 2004, מאפשרות את קיומה של צוואה הפגומה בפגם צורני – שאינו במרכיב יסוד שלה – במידה ואין לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

 

הנטל להסרת ספק זה מוטל על מבקש הקיום ובמסגרתו עליו להוכיח שניים - צלילות דעתו של המצווה, והעדר השפעה בלתי הוגנת. הוראה זו אינה מסייגת, תוחמת או קובעת את מהותו של הספק שבכוחו למנוע קיומה של צוואה הפגומה צורנית. ספק זה קיבל בפסיקה פרשנות מחמירה, הן באשר למידתו והן באשר לאחידות מידת ההוכחה הנדרשת בגין כל פגם.


במקרים אלו, בית המשפט בוחן את הראיות והעובדות אשר מוצגות בפניו, ומסיק מהן את הנסיבות האופפות את עריכת הצוואה. מהלך זה הינו מהלך אובייקטיבי אשר בעקבותיו הופכת גם מידת השכנוע באמיתות הצוואה לשאלה אובייקטיבית. המשמעות הנורמטיבית של העובדות והנסיבות שהוכחו משליכות על סוגיית מידת השכנוע בקיומו של הרצון החופשי והאמיתי, ועל פיה ייקבע אם היתה השפעה בלתי הוגנת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.