www.what2do.co.il

החלטה בבבקשה לדחיית תביעת משמורת בגין העדר סמכות

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/04/2012
החלטה בבבקשה לדחיית תביעת משמורת בגין העדר סמכות

הסמכות המקבילה של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים, לדון בסוגיות הקשורות בגירושין, גוררת לא אחת דיונים משפטיים בין הצדדים באשר לערכאה שבה עליהם לנהל את הדיונים ביניהם. להלן דוגמא למקרה כאמור. המבקש והמשיבה נישאו זל"ז כדמו"י כאשר מנישואין אלו נולדו להם שני ילדים. המבקש הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, אליה כרך את חלוקת הרכוש ותביעות בעניין מזונות אישה, מזונות ילדים, משמורת והסדרי הראייה. לטענת המבקש, בית משפט זה נעדר סמכות לדון בתביעת המשמורת, היות ותביעת הגירושין הוגשה לבית הדין טרם הוגשו התביעות לבית משפט זה, נכרכה אליה באופן אוטומאטי תביעת המשמורת. בנוסף, הוא כרך בפועל את תביעת המשמורת בכנות וכדין, כאשר אף תביעת הגירושין הינה כנה.

 

האם יש לדחות את תביעת המשמורת בגין העדר סמכות? 

בית הדין הרבני עשוי לרכוש סמכות שיפוט מקורית לדון בתביעות הנוגעות למשמורת קטינים בשני אופנים: הסכמה: בענייני המעמד האישי של יהודים, אשר בהם אין לבית דין רבני סמכות שיפוט ייחודית לפי חוק זה, תהא לו סמכות השיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו את הסכמתם לכך. בהינתן הסכמת כלל הצדדים, לרבות הסכמת הקטין (אשר נחשב כצד "נוגע בדבר"), יכול בית הדין לרכוש סמכות דיון במשמורת. 

 

כריכה: לבית הדין הסמכות לדון בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין. בעניין משמורת והסדרי ראיה קבעה הפסיקה, כי סוגיה זו כרוכה מטיבה וטיבעה בתביעת הגירושין, מבלי כל צורך לכרכה באופן מפורש, כל עוד לא נתבעה קודם לכן בערכאה מוסמכת אחרת.

 

      קראו עוד בתחום:


כאשר קונה בית הדין הרבני סמכות לדון בתביעות גירושין שהוגשו בפניו באחת משתי דרכים אלו, הופכת סמכותו המקבילה לסמכות ייחודית, וביהמ"ש לענייני משפחה יהא מנוע מלדון באותו עניין כל עוד בית הדין הרבני דן בו.


בנדון, אין חולק כי תביעת הגירושין של המבקש הוגשה לבית הדין הרבני טרם הוגשה תביעת המשמורת לבית משפט זה. דא עקא, לטענת המשיבה נפל פגם הן בכנות הכריכה והן בכנות תביעת הגירושין. אולם, ניתן להניח, כי תביעת הגירושין הוגשה בכנות, אך אין כל מקום להחיל את הכלל בדבר כריכה מעצם טיבה וטבעה של שאלת המשמורת בתביעת הגירושין, מקום בו התובע הוציא את עניין המשמורת במפורש מכלל העניינים שנחוצה בהם הכרעה שיפוטית.


לסיכום,

עניין המשמורת אינו כרוך בתביעת הגירושין בבית הדין, ולפיכך ישנה סמכות לביהמ"ש לדון בעניין המשמורת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.