www.what2do.co.il

עילות לפסילת צוואה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 29/08/2012
עילות לפסילת צוואה

חוק הירושה בישראל מכיר בשתי דרכים אשר באמצעותן ניתן לחלק את רכושו של אדם לאחר פטירתו. הדרך המוכרת ביותר לעניין זה הינה על ידי עריכת צוואה. יודגש כי עורכי דין ממליצים בדרך כלל על עריכת צוואה, וזאת משום שבמקרים בהם המנוח הולך לעולמו מבלי שהוא משאיר מסמך כגון דא, תיתכן "מלחמת ירושה" עקובה מדיונים משפטיים בין היורשים השונים. לא אחת, "מלחמות ירושה" אלה גורמות לקרע של ממש בתוך המשפחה.

 

במידה והמנוח לא מותיר אחריו צוואה, ירושתו תחולק בין היורשים על פי דין לפי סדר הקבוע בחוק הירושה. עם זאת, לעיתים, גם כאשר קיימת צוואה, ייתכן ויהיה ניתן לבקש את פסילתה. חוק הירושה, ופרשנותו בהלכה הפסוקה, קובעים שורה של מקרים בהם קיימות עילות לפסילת צוואה. להלן מאמר אשר זהו עניינו.


השפעה בלתי הוגנת - העילה הנפוצה ביותר


העילה הנפוצה ביותר אשר נשמעת כנגד צוואות הינה השפעה בלתי הוגנת. השפעה אסורה על מצווה יכולה לבוא לידי ביטוי בשורה ארוכה של אופנים. לדוגמא, שליטה מוחלטת על המנוח בערוב ימיו תוך ניתוקו משאר בני משפחתו יכולה לעלות כדי השפעה בלתי הוגנת. כמו כן, השפעה אסורה באה לידי ביטוי גם כאשר הצוואה נערכת תחת איום, מתוך אונס, תוך תרמית או כתוצאה מתחבולה מצד מאן דהו.


למעשה, כל אימת שמוכח בפני בית המשפט כי הצוואה לא משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, ושהיא נעשתה חרף גמירות דעתו ובניגוד להלך רוחו, ייתכן בהחלט כי יהיה ניתן לבטלה. השפעה בלתי הוגנת על מצווה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות. לדוגמא, ניתוק המצווה מבני משפחתו, נישולו מחשבון הבנק שלו, יצירת תלות משמעותית בין המשפיע לבין המצווה, הליכת אימים על המצווה וכדומה.

 

      קראו עוד בתחום:


השפעה בלתי הוגנת יכולה להיות בעצם התנהגות המשפיע. למשל, נוכחות נהנה מצוואה בחדר בעת עריכת הצוואה יכולה להיתפס כנוכחות אשר גרמה למצווה לקבוע הוראות שונות לטובת המשפיע, וזאת חרף רצונו ובשל הימצאותו בחדר. עם זאת, השפעה בלתי הוגנת איננה חזות הכול. פעמים רבות נוצרות סיטואציות בהן אחד הילדים "לוקח על עצמו" לטפל בהורה החולה, בעוד אחיו ואחיותיו אינם מעניקים סיוע ברמה שווה.
 

חשוב להדגיש כי טיפול מסור איננו השפעה בלתי הוגנת. במילים פשוטות - לא כל השפעה היא השפעה אסורה. ייתכן בהחלט כי אדם יבחר להעדיף את אחד מילדיו, אשר טיפל בו בערוב ימיו, על פני ילדים אחרים שהקשר עימם נותק או נחלש זה מכבר. במילים אחרות, השפעה בלתי הוגנת נבחנת בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף למבחנים שנקבעו לכך בפסיקה.


חוק הירושה מונה עילות פסלות נוספות. לדוגמא:


צוואה אשר נערכה על ידי קטין - קטינים בד"כ אינם עורכים צוואות. עם זאת, גם כאשר הקטין עורך צוואה, דינה להתבטל. אדם איננו בעל סמכות משפטית עד הגיעו לגיל 18. כשם שקטין איננו יכול להגיש תביעה אלא באמצעות האפוטרופוס שלו (בד"כ הוריו), כך הוא אינו רשאי לערוך צוואה.


צוואה אשר ערך אותה אדם שהיה פסול דין - בגירים יכולים להיות מוכרזים כפסולי דין בגין נסיבות שונות. לדוגמא, אדם הלוקה במחלה נפשית. במקרים כגון דא, חוק הירושה קובע באופן מפורש כי אדם פסול דין איננו רשאי לערוך צוואה וצוואה שנערכת על ידו דינה להתבטל.


צוואה אשר נערכה כאשר המנוח לא היה יכול להבחין בטיבה
- מרבית עורכי הצוואות הינם אנשים מבוגרים. לא אחת, צוואות אלה נערכות כאשר האדם לוקה במחלות שונות המקשות על תפקודו. הדוגמא "הקלאסית" לכך הינה שיטיון או אלצהיימר. במקרים אלה, ברור אפוא כי אין כל משמעות לצוואה אשר נערכת על ידי הקשיש. אי לכך, צוואות הנערכות על ידי קשישים שאינם יכולים להבחין בטיב צוואה לא תהינה תקפות מבחינה משפטית וחוקית.


פסילת צוואה בשל פגמים


עילה נוספת לפסילת צוואה הינה פגמים בצוואה. חוק הירושה קובע כי ישנן ארבע דרכים באמצעותן ניתן לערוך צוואה - בכתב יד, בעל פה, בפני רשות או בפני עדים. כל אחת מהדרכים הללו מוגדרת באופן מפורש בחוק הירושה וחייבת לעמוד בכללים שנקבעו לה. לדוגמא, צוואה בעדים צריכה להיות בנוכחות שני עדים ואין די בעד אחד לעניין זה. כמו כן, צוואה בעל פה צריכה להיות מועלת על הכתב בהזדמנות הראשונה ולהימסר לרשם לענייני ירושה.


במקרים כגון דא, ייתכן ויהיה ניתן להביא לפסילתה של הצוואה מחמת פגמים שנפלו בה. יש להדגיש כי חוק הירושה מעניק לבית המשפט סמכות לרפא פגמים אלה בדיעבד, וזאת כאשר הוא סבור שהוכח כי הצוואה משקפת את רצון המת. עם זאת, ישנם פגמים בצוואה אשר לא ניתן לרפא בכל מחיר. במקרים אלה, מומלץ לפנות לעורכי דין על מנת לבחון את הצוואה לעומקה, לאור הנסיבות ובהתאם לחוק והפסיקה.


פסילה צוואה בעקבות צוואה מאוחרת


חוק הירושה קובע כי כאשר קיימת צוואה מאוחרת, דינן של כל הצוואות אשר נערכו לפניה להתבטל, וזאת כל אימת שהוראות מאוחרות סותרות הוראות קודמות. לדוגמא, במידה ואדם קבע בצוואה ראשונה כי הוא מוריש את דירתו לבנו, ולאחר מכן הוא הוריש את הדירה בצוואה מאוחרת לאחותו, הרי שהאחות תהיה זו שתזכה בנכס. עם זאת, כאשר אדם קבע כי הוא מוריש את דירתו לבנו, ואת חשבון הבנק שלו לאחותו, ולאחר מכן הוא קובע כי חשבון הבנק יעבור לאחר פטירתו לאחיו, הרי שהבן עדיין יקבל את הדירה משום שהוראת הצוואה המאוחרת בעניין הדירה לא סתרה את ההוראה המוקדמת.
לסיכום,

מאמר זה סוקר באופן כללי את העילות לפסילת צוואה כאשר קיים חשש שהצוואה איננה משקפת את רצון המת באופן אמיתי וברור. מדובר אפוא בצוואות אשר קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לאותנטיות שלהן ולאופן שבו הן הביאו לידי ביטוי את שאיפותיו ורצונותיו של המנוח. חשוב להדגיש כי המקרים לשם פסילת צוואה הינם רבים ומגוונים ואין צוואה הדומה לרעותה (כשם שאין אדם הזהה למשנהו). אי לכך, במידה ואתם שוקלים לפנות לבית המשפט לצורך פסילת צוואה, מומלץ לקבל בהקדם ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין העוסקים בתחום זה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.