www.what2do.co.il

מרוץ סמכויות - תביעות שהוגשו במרחק דקות בלבד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/04/2012
מרוץ סמכויות - תביעות שהוגשו במרחק דקות בלבד

איזו ערכאה תהיה בעלת הסמכות לדון בענייני גירושין בין בני זוג, כאשר האישה הגישה תביעה בנושא לבית המשפט לענייני משפחה, ו-15 (!) דקות לאחר מכן הגיש הבעל תביעה זהה לבית הדין הרבני. מדובר בתביעה אשר מביאה לפתחו של בית המשפט העליון את סוגיית "מרוץ הסמכויות" אשר רבות כבר דובר עליו בפסיקות בית המשפט לאורך השנים.

הסמכות המקבילה המסורה לבתי הדין הדתיים ולערכאות האזרחיות, והתחושה הרווחת כי עשוי להיות שוני מהותי בתוצאות ההתדיינות בערכאות השונות, יוצרות "מרוץ סמכויות" שמכביד על ההתדיינויות ופעמים רבות עלול להחריף את המתח בין בני הזוג.

בג"ץ נתן פסק דין העוסק בנושא זה בשנת 2003, וחילק את מרוץ הסמכויות לשני מצבים אפשריים.  

לפני שניתנה ההחלטה בשאלת הסמכות – במצב כזה בית המשפט קבע כי יש לנהוג בהתאם לעקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות. אי לכך, על כל ערכאה להפעיל שיקול דעת אם להמתין עד שהערכאה האחרת תכריע בעניין הסמכות. בהפעלת שיקול הדעת - כך קבע בית המשפט העליון - יש לקחת בחשבון את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ומשקל רב צריך להינתן לשלב הבירור שבו נמצאת הערכאה המקבילה.

לאחר שניתנה כבר ההחלטה בשאלת הסמכות על ידי אחת הערכאות – במקרה מסוג זה, קבע בית המשפט, כי על הערכאה האחרת לכבד את ההחלטה. במקרים אלה נותרת בידי הצדדים עצמם האפשרות לתקוף את ההחלטה בדרך של ערעור או עתירה בהתאם למקרה. עם זאת, בית המשפט הכיר בנסיבות מסוימות שבהן הערכאה השנייה תבכר להכריע בשאלת הסמכות על אף קיומה של הכרעה קודמת וזאת כאשר מתקיים "טעם מיוחד" לכך. כך, למשל, במקרה שבו נפל פגם ברור ויסודי בהחלטה הראשונה בשאלת הסמכות, לא תמנע הערכאה האחרת מלדון בעצמה בשאלה.

 

      קראו פסקי דין בתחום:


 

מהו מבחן הזמן?

לפי המבחן שנקבע בפסיקה עוד לפני מספר עשורים, הכלל הוא כי הסמכות לדון בעניין מסוים במסגרת "מרוץ הסמכויות" מוקנית לערכאה הראשונה שבה נפתח הליך תחילה. במקרה דנן, התביעה הראשונה הוגשה כאמור בבית המשפט לענייני משפחה, כחמש-עשרה דקות לפני שהוגשה התביעה המתחרה לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני הגדול סבר כי יש מקום לחרוג ממבחן הזמן כאשר שני ההליכים נפתחים באותו יום.


לשיטתו, במקרה כזה יש לראות בשתי התביעות כאילו הוגשו בו בזמן, שאז הסמכות מוקנית לבית הדין הרבני. שופטי בית המשפט העליון, אשר לפתחו הוגשה העתירה, לא קיבלו עמדה זו. לדידם, אין הבדל מהותי המצדיק שינוי בדין בין הגשת תביעות בפער של יום, יומיים או שלושה, לבין הגשת תביעות בפער קטן יותר.


בית המשפט העליון טען כי קביעת מועד הגשת התביעה כמודד להכרעה בשאלת הסמכות מציעה, דווקא, פתרון מסוים לבעיה, ולו בשל כך שהוא מסייע בהשגת הכרעה קלה, ברורה וקוהרנטית המפחיתה במידת מה את החיכוך בין הערכאות. לפיכך, כל עוד ניתן להוכיח מהי התביעה שהוגשה קודם לכן ראוי כי הסמכות תוקנה לערכאה שאליה הוגשה התביעה הראשונה בזמן.


מבחן כנות הכריכה, ההבדלים בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה


הפסיקה הכירה באפשרות שתביעה מאוחרת בזמן - המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה - היא שתגבר ב"מרוץ הסמכויות" וזאת על-פי מבחן כנות הכריכה (בבית הדין הרבני).

 

      קראו גם:

 

במרוצת השנים נקבע בפסיקה מבחן משולש לבדיקת כנות - האם תביעת הגירושין שהוגשה כנה, האם נעשתה כריכה כדין, והאם הכריכה עצמה כנה. במקרים שבהם נמצא כי אחד או יותר משלושת מבחני העזר אינו מתקיים, אזי הסמכות לדון בעניינים שנכרכו בתביעת הגירושין אינה מוקנית לבית הדין הרבני גם אם הגשת התביעה קדמה לפתיחת ההליכים בערכאות האזרחיות.


עם זאת, בפסיקה לא נקבע מבחן מקביל לגבי תביעות רגילות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. לכן, לכאורה, משהקדים בעל דין לפתוח בהליך בבית המשפט לענייני משפחה, הנכלל בסמכות המקבילה, נסתם הגולל על האפשרות כי הסמכות לדון בעניין תימסר לבית הדין הרבני. בית הדין הרבני הגדול יצא בפסק דינו נגד חוסר הסימטריה שבמצב דברים זה.


מפסק דינו של בית הדין הרבני עלתה אפוא תרעומת על הגישה שלפיה קיים שוני מהותי בין הערכאות המצדיק שימוש במבחן הכנות לגבי סמכותם של בתי הדין הרבניים אך שולל שימוש במבחן זה לגבי סמכותן של הערכאות האזרחיות. על-פי עמדתו, כיוון שהמעמד המשפטי של הערכאות שווה, יש להחיל בעניין זה מבחנים דומים.

 

מהו חוסר תום לב דיוני?

 


אין לקבל עמדה זו כפשוטה. אכן, לפי גישה מקובלת בפסיקה, הבסיס למבחני הכריכה הוא עקרון תום הלב הדיוני. במשפט הישראלי משפיע עקרון תום הלב גם בנוגע לענייני סדר הדין האזרחי. על פי החובה לנהוג ב"תום לב דיוני", על בעל דין להפעיל את זכויותיו הדיוניות בדרך מקובלת ובתום לב בהתחשב במערכת היחסים שבין צדדים יריבים במסגרת התדיינות משפטית.

 

החלתו של עקרון תום הלב בתחום סדר הדין האזרחי נעשית תוך התחשבות בהיבטים הייחודיים של מסגרת דיון זו. החשיבות הרבה של הוודאות והיעילות הדיונית, שאותם מנסים לקדם בעזרת כללי סדר הדין, מוליכים אל המסקנה כי השימוש בעקרון תום הלב (שמטבעו הוא עקרון גמיש המיושם על ידי בית המשפט) צריך להיעשות בזהירות. 

 

בית המשפט קבע כי למרות השוני באופן הגשת התביעות והכריכות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט לענייני משפחה, יש לקבל את קביעתו של בית הדין הרבני, במקרה דנן, לגבי חוסר האיזון המשפטי. אי לכך, מקום בו תיכרך תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, בחוסר תום לב דיוני, ניתן יהיה להעניק את סמכות הדיון לבתי הדין הרבני.


בית המשפט קבע כי במקרה דנן, בו המציאה האישה את כתב התביעה לבעלה רק ארבעה וחצי חודשים לאחר התביעה, ורק לאחר שידעה על הגשת תביעתו, פעלה היא בחוסר תום לב. אי לכך, יש לדחות את תביעתה בבית המשפט לענייני משפחה על הסף מחמת חוסר תום לב דיוני ולהעביר את סמכות הדיון לבית הדין הרבני.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

המדריך למתגרשים - דע את זכויותיך!

סברה נפוצה היא, אם כן, כי לגבר עדיף להגיש תביעות לבית הדין הרבני, ואילו לאישה עדיף לגשת לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ופעמים רבות עדיפה הגשת תביעה הפוכה מאמרה זו – בנסיבות המקרה... קראו עוד בפורטל משפחה 

גירושין בהסכמה

הליך משפטי מסורבל וממושך אינו הכרחי. במידה והינכם נמנים על ברי המזל שמעדיפים לסיים את ההליכים בצורה שקטה וחברית, ניתן כמובן להגיע לידי הסכם גירושין כולל ולהימנע מ"מלחמה כוללת".  

גירושין ללא הסכמה

בהיעדר הסכמה בין שני בני הזוג על נכונותם להתגרש, נדרש בן הזוג המעוניין להתגרש להוכיח כי עומדת לו עילת גירושין בגינה יש לחייב את הבעל לתת גט/ את האישה לקבל את הגט 

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.