www.what2do.co.il

חישוב מזונות לקטין אשר נולד לאחר טיפולי פוריות לזוג שאינו גר ביחד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 17/07/2011
חישוב מזונות לקטין אשר נולד לאחר טיפולי פוריות לזוג שאינו גר ביחד

סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) קובע כי הוריו של קטין חייבים בתשלום מזונות ילדים, וכי מזונות אלו יחולו על ההורים באופן יחסי לשיעור הכנסותיהם ללא התחשבות בידי מי נתונה המשמורת. ישנם שני היבטים הנוגעים לקביעת מזונותיו של קטין – שיעור המזונות הרלבנטי לגבי הקטין הספציפי, וחלוקת הנטל בין ההורים בנוגע לצרכיו של הקטין. חשוב להדגיש כי אין לערב בין שני היבטים אלו. סעיף 3(א) הנ"ל דן בדבר חלוקת נטל הנשיאה במזונות על ידי אביו ואמו של הקטין, ואין הוא עוסק בקביעת צרכי הקטין.


קטין נולד לאחר טיפולי פוריות אשר עברו גבר ואישה, כאשר האב יהודי והאישה חסרת דת. הורי הקטין מעולם לא נישאו, אך חיו ביחד וערכו הסכם בדבר טיפולי ההפריה. חצי שנה לאחר לידת הילד, נפרדו הצדדים.


אשם תורם בלידת הילד?


בית המשפט דחה את טענתו של האב כאילו האם מחזיקה ב"אשם תורם" להבאת הילד לעולם ועל כן היא צריכה לשאת בכל מזונותיו או בחלקם הגדול. האב טען כי האם "החליטה להרות" והיא ידעה שהיא בוחרת בגבר ללא אמצעים כלכליים. למעשה, הנתבע טען מעין טענת אשם תורם, טענה הלקוחה מהמשפט הנזיקי ולפיה יש להטיל על ניזוק פיצויים בגין נזקו, בשל אשמתו לנזק.

 

בית המשפט דחה טענות אלו מכל וכל. ראשית, נקבע כי האב תרם להולדת הילד והיה עליו לדעת כי במקרה של פרידה הוא ייאלץ לשאת בתשלום מזונותיו המינימאליים – לפחות. "תפיסת העולם, כפי שמרמז הנתבע, ולפיה יתכן מצב במסגרתו תורם אדם ללידת קטין, רק על תנאי שאמו תחיה עמו עדי עד, אינה תואמת לא את הדין גם לא את המציאות", נכתב בפסק הדין.


יתרה מכך, נסיבות התיק אינן עוסקות באישה אשר נכנסה להריון ללא מודעות מצידו של האב. למעשה, מדובר בילד שנולד לאחר טיפולי פוריות, ואף בעקבות הסכם בין הצדדים. אי לכך, טענתו של הגבר כאילו הוא "קורבן כלכלי" לא הייתה במקומה. הלכה פסוקה היא כי ילד אשר נולד כתוצאה מטיפולי פוריות הינו ילד אשר נולד מתוך הסכמה מובהקת של ההורים.


כיצד להטיל את החיוב במזונות?


האב טען כי אין חיוב החל עליו מכוח הדין האישי (וזאת משום שהאם חסרת דת). אי לכך, ביקש האב לחשב את מזונות בנו על פי שיעור הכנסותיהם היחסי שלו ושל האם, מבלי לקחת בחשבון דבר מה נוסף. האב התבקש אפוא להסתמך על מודל חלוקת ההכנסות האמריקאי, כפי שהובא בע"מ (ת"א) 1098/07 (פרשת פלוני). בית המשפט קבע כי "נפלה שגגה רבתי" אצל ב"כ האב בפרשנות הלכת פלוני כמחייבת את בית המשפט לקבוע מזונות אך ורק לפי יחס הכנסות ההורים. למעשה, נקבע בפסק הדין כי ההפך הוא הנכון.

 

      קראו עוד בתחום:


השופט קבע כי עיון בפרשת פלוני מגלה כי בית המשפט המחוזי אמנם קבע את יחס הנשיאה בנטל מזונות הקטין ללא זיקה לשאלת המשמורת, אך בפסיקתו הובאה לידי ביטוי משמעות החזקה השונה בפועל. במקרה דנן, מדובר בתינוק אשר אביו מקיים עימו הסדרי ראיה מצומצמים ביותר. הלכת פלוני, נקבע, לא באה לעולם אלא כחלק ממגמה פסיקתית להביא לשוויון בין הזכאים למזונות.


אין ספק כי בדין הישראלי קיים הבדל בין קטין הזכאי למזונות מכוח הדין האישי (דהיינו, ברוח משפט העברי) לבין קטין הזכאי למזונותיו מכוח החוק. שופטי בית המשפט העליון, ושופטי בית המשפט המחוזי, ניסו אפוא להפחית את הפערים בין שתי הגישות במידת האפשר.

 

"זוהי הרוח העומדת מאחורי פרשת פלוני", נכתב בפסק הדין, "וזו הרוח העומדת מאחורי כל אחת מהפסיקות אשר עסקו בנושאים זהים". אי לכך, נקבע כי אין לקבל את טענות האב לכך שמזונות בנו ייקבעו במסגרת "חשבון אריתמטי סתמי הקובע צרכים ויחס הכנסות ללא הכנסת כל שיקול נוסף".


זאת ועוד, השופט ציין כי משמעות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והפסיקה אשר באה בעקבותיו, אינה אלא השוואת מצבם של קטינים אשר לא נהנים מהדין האישי, לאלו הזוכים למזונות מכוח דין זה. במילים אחרות – "המעמד המועדף וההגנה החוקית העודפת הקיימת לקטין אינה נתונה רק לילדי הדין האישי היא נתונה לילדים כולם".


בבואו של בית המשפט לחשב את הכנסות הצדדים, נקבע כי ההורים מרוויחים ביחד כ-6,400 שקלים כאשר היחס ביניהם הוא 58% לאם ו-42% לאב. במקרה דנן נקבע כי היות והקטין נמצא מרבית הזמן בחזקתה של האם, והאב מקיים עימו הסדרי ראייה מעטים בלבד, יש להעמיד את היחס בין ההורים על שוויון, לכל הפחות. המסקנה אשר עלתה מכך הייתה כי יש לחשב את הוצאות הקטין באופן שווה בין ההורים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.