www.what2do.co.il

אכיפת הסכם גירושין שלא אושר רק בנוגע למזונות הילדים, האמנם?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 31/01/2012
אכיפת הסכם גירושין שלא אושר רק בנוגע למזונות הילדים, האמנם?

תמ"ש 7082/04


הסכם גירושין לא אושר בפני בית המשפט. חרף כך, האישה הגישה תביעה לאכיפתו. בית המשפט דחה את טענותיה של האישה וקבע כי לא הוכח שהצדדים פעלו לפי ההסכם. לאמור, העדר האישור במקרה דנן "ירד לשורש מהותו של המסמך". האישה טענה כי יש לקיים את החלק בהסכם הנוגע למזונות, וזאת משום שהיה מדובר ב"תניות לא ממוניות" אשר נבעו מהדין האישי (תניות שאינן כלולות בחוק יחסי ממון).

 


השאלה אשר עמדה במרכזו של הדיון בבית המשפט הייתה – האם היה מקום להבחין בין תניות לא ממוניות (כגון מזונות) לבין תניות ממוניות (כגון חלוקת רכוש)? הבסיס למחלוקת נבע מכך שלמרות שחוק יחסי ממון דורש אישור הסכמי ממון על ידי בית המשפט, הרי שהחוק עוסק רק בתניות ממוניות. דהיינו, תניות אחרות, כגון מזונות מכוח עקרונות הדין הדתי החל על הצדדים, אשר אינן ממנויות על פי הסיווג המתחייב בהתאם לחוק, אינן בגדר "הסכם ממון". במילים אחרות, האישה טענה כי "לא קיימת כל חובה להביא הסכם מזונות לפי הדין האישי לאישורו של בית המשפט".


סעיף 2(ב) לחוק המזונות קובע כי הוראות החוק הנ"ל לא יחולו על מי אשר משתייך ל"עדה דתית מוכרת". אי לכך, טענה האישה, "אין להחיל את הוראות החוק הנ"ל את הוראות סעיף 12 לחוק המזונות הדורש אישור בית משפט להסכם בדבר מזונות קטין". בית המשפט קבע כי דין טענות אלה להידחות.


"הסכם הגירושין הוא מקשה אחת"


השופט ציין כי מדובר בהסכם גירושין אשר הכיל בתוכו הוראות כלליות בנוגע לכלל הסוגיות בין הצדדים (רכוש, מזונות, משמורת, גירושין וכדומה). אי לכך, נקבע כי אין לנתק בין התניות השונות ולראות בהסכם כ"מקשה אחת אשר הייתה צריכה לקבל את אישורה של הערכאה המשפטית המתאימה".


"לא יהיה זה נכון וצודק לאכוף חלק מהסכם הגירושין, ככל שהוא מתייחס לחיובים הלא ממונים. הסכם כגון דא הינו הסכם אשר ההתחייבויות בו שלובות ולא ניתן לנתק ביניהן - לקיים האחת ולדחות האחרת", נכתב בפסק הדין. בית המשפט הפנה בדבריו לפסיקה אשר ניתנה בעניין דומה בע"א 105/83 מנשה נ' מנשה.


בעניין מנשה, בית המשפט העליון קבע כי למרות שהסכם גירושין היה לכאורה מחולק לפרקים (פרק לבעיות גירושין, פרק לסוגיית החזקת הילדים, פרק לבעיות הרכוש, ופרק לקביעת מזונות אישה וילדים), הרי שכל פרק היה קשור ושלוב בפרקים האחרים. ההתחייבויות בהסכם הוגדרו על ידי בית המשפט העליון, בפרשת מנשה, כ"התחייבויות בלתי נפרדות".


דהיינו, גם במקרה זה בית המשפט קבע כי לא היה ניתן לבודד התחייבות ספציפית מצד הגבר אל מול התחייבות ספציפית מצד האישה. לסיכום, נקבע כי הסכם הגירושין בין הצדדים במקרה דנן היה נעדר תוקף על כל חלקיו ולא התקיים בעניינו החריג אשר אפשר את אכיפתו חרף העדר אישור הערכאה השיפוטית.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.