www.what2do.co.il

תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 02/12/2010
תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור

תביעה למזונות ילדים עבור קטין כבן 12.5 שנים. הורי הקטין חיו יחדיו כידועים בציבור החל משנת 1993, ונפרדו בחודש יולי 2004. מהיחסים הללו נולד בנם המשותף שהוא כיום בן 12 שנים ותשעה חודשים. ביום 12.8.04, חתמו הצדדים על "הסכם פירוד וחלוקת רכוש, זכויות וחובות". בהתאם להסכם הנתבע ישלם למזונות בנו סכום של 1700 ₪.הצדדים לא ביקשו לאשר את ההסכם אך נהגו לפיו.
 

מהו היקף המזונות להם זכאי הקטין?

הצדדים יהודים, ועל כן הדין החל עליהם הוא הדין העברי זאת על פי סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), הקובע שאדם חייב במזונות ילדיו הקטינים לפי הוראות הדין האישי החל עליו.

 

הקטין משתייך לקבוצת הגילאים מעל לגיל 6 אך פחות מגיל 15 ולכן חיוב הנתבע במזונותיו, מקורו בתקנות הרבנות הראשית משנת תש"ד, אשר מהווה מקור עצמאי לחיוב האב במזונות. על פי הדין האישי, תקנות חכמים, תקנות הרבנות הראשית והפסיקה הושוו דיני הילדים עד גיל 6 לדינם של ילדים עד גיל 15. כך שהחיוב במזונותיהם ההכרחיים הוא חיוב אבסולוטי.

 

      קראו עוד בתחום:


 

חובת האב איפה לזון את ילדו באשר לצרכיו ההכרחיים היא אבסולוטית. באשר להגדרת המושג צרכים הכרחיים קבע ביהמ"ש העליון שצרכים הכרחיים של קטין הם הצרכים הבסיסיים שבלעדיהם אין הילד יכול להתקיים. בצרכים אלו מחויב האב בכל מקרה ולא לפי עושרו. יוצא איפה שצרכים אלו "שווים הם לעני ולעשיר".

 

סיפוק המזונות לקטינים מעבר לצרכים ההכרחיים, הוא כאמור מדין צדקה וחל על שני ההורים, המטרה היא לספק לילדים רמת חיים נאותה אליה הורגלו ולגביהם, צריך ביהמ"ש לשקול בין יתר שיקוליו גם את השתכרותה של האם. מקור חיובה של האם בגילאים הללו מקורו כאמור מדין צדקה.באשר למזונות מדין צדקה, היקף המזונות נקבע בהתאם לצרכי הקטינים וכפי יכולתו של האב.
 

כיצד יש לקבוע מזונות עבור קטין בן 12?


בענייננו, הקטין בן 12 שנים ותשעה חודשים. הצדדים נתנו את הסכמתם שבית המשפט יפסוק למזונות הקטין על סמך הראיות שצורפו אל כתבי הטענות, עדויות הצדדים שנשמעו בקדם המשפט ועל סמך הסיכומים שנשלחו אל בית המשפט מטעם הצדדים המלווים במסמכים עדכניים ובפסיקה ועליה הסתמך בית המשפט בבואו ליתן את פסק הדין.

בהתאם לתלושי השכר שהוצגו, האב משתכר בממוצע כ 6,500 ₪ נטו לחודש. התובעת מבקשת מבית המשפט להוסיף לסכום זה 413 ₪ המופרשים מידי חודש לטובת קרן פנסיה אין לקבל טענה זו .הנתבע יליד 1947 הוא החל לעבוד במקום העבודה האחרון אך בחודש אוגוסט 2007 ההפרשה לפנסיה היא חלק מהדאגה לעתידו.

רצונו של הורה לתמוך בילדיו, אף אם הם בגירים מובן ומוסרי יחד עם זאת, אין התמיכה בבנו הבגיר של הנתבע יכולה לבוא על חשבון סיפוק צרכיו של בנו הקטין. זוהי עמדת המחוקק בסעיף 5 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות). 

הסכום אותו מבקש הנתבע לקבוע לסיפוק מזונות הקטין אינו עולה בקנה אחד עם הדעה הרווחת בפסיקה, לפיה הסכום המינימאלי לכיסוי צרכי הקטין הוא 1,150 ₪ יש לציין שסכום זה נקבע לפני מספר שנים ויש לעדכנו לאור עליות המדד. לסכום זה יש להוסיף את הוצאות החינוך והוצאות מדור אשר גם הם צרכים הכרחיים ובכל מקרה שכלולם יחד יעלה על הסכום המבוקש. 

הנתבע ישא במזונות הילדים בסך של 1800 ₪ לחודש. סכום המזונות ישולם עד הגיע הקטין לגיל 18 או עד גמר בית הספר התיכון ובתקופת השירות הצבאי ישא הנתבע בשליש מסכום זה . סכום המזונות ישולם החל ממועד הגשת התביעה בניכוי סכום המזונות הזמניים ששולם בסך 1,700 ₪ אם שולם. סכום המזונות ישולם ישירות לחשבונה של האם, עד ולא יאוחר מה-5 בכל חודש וזאת בנוסף לקצבת הילדים. בנוסף ישא האב במחצית ההוצאות הרפואיות החריגות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי וזאת בתיאום מוקדם עם אם הקטין, אלא אם מדובר במקרה חירום וכנגד הצגת קבלות.

לסיכום,

סיפוק המזונות לקטינים מעבר לצרכים ההכרחיים, הוא כאמור מדין צדקה וחל על שני ההורים. הנתבע ישא במזונות הקטינים בסך של 1800 ₪ לחודש. סכום המזונות ישולם עד הגיע הקטין לגיל 18 או עד גמר בית הספר התיכון ובתקופת השירות הצבאי ישא הנתבע בשליש מסכום זה
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?

האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה? 

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור

האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?  

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

ידועה בציבור וזכויות בירושה

ידועה בציבור וזכויות בירושה

מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ... 

בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

שארי בשרה של המנוחה הגישו התנגדות בטענה להיותם יורשיה על פי חוק 

מזונות בציבור החרדי

פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם 

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק 

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.