www.what2do.co.il

עילה להגשת תביעת מזונות זמניים לקטין כאשר בני הזוג חיים ביחד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/02/2011
עילה להגשת תביעת מזונות זמניים לקטין כאשר בני הזוג חיים ביחד

מזונות יילדים הינם נטל אשר מונח על כתפיו של האב במסגרת החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). הרציונאל מאחורי תשלום המזונות הינו שהאב חייב לספק לילדיו הקטינים את צרכיהם ההכרחיים, זאת בעוד האם נושאת בנטל גידולם. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להפחית את דמי המזונות. האם יש לפסוק מזונות זמניים עבור קטינים כאשר ההורים גרים תחת קורת גג אחת ומנהלים משמורת משותפת על הקטינים?

 

ההלכה הפסוקה בעניין זה איננה משופעת והגישה השיפוטית נוטה להכרעה פרגמטית על פי נסיבות המקרה הנדון. מטרת פסיקת המזונות הזמניים הינה לאפשר לצדדים לקיים אורח חיים סביר.

 

      קראו עוד בתחום:

 

מכוח גישה זו, ישנה פסיקה המחייבת את האב בתשלום מזונות ישירת לאם, גם כאשר הוא מתגורר יחד עימה בדירה משותפת ומשלם סכומי כסף לנותני השירות ללא חיוב משפטי (לדוגמא, תשלום ישירות לגן הילדים). במקרים אלו, אין כל מחלוקת לגבי שאלת החבות ובית המשפט נדרש לבחון האם קיימת לאם עילת תביעה בנסיבות של מגורים משותפים, כאשר על פניו האב משלם ללא חיוב שיפוטי את כל הוצאות וצרכי הקטינים והמדור.

 

בחינת הסוגיה על פי חוק החוזים

 

גישה אחת לעניין זה הינה בחינת הנושא מכוח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). בפסק דין אשר ניתן בעניין זה, חוייב אב בתשלום מזונות ילדים לאחר שהפסיק את הזרמת הכספים לחשבון המשותף עם קבלת כתבי התביעה. בית המשפט קבע במקרה זה כי קמה לאם ולקטינים עילה להגשת תביעה כל אימת שיש צפי שהאב יחדול מלזון את הקטינים.

 

על פי גישה זו, במקרה בו ישנו חשש כי האב יפסיק לזון את הקטינים, עילת התביעה מבוססת מכוח ההפרה הצפויה של התחייבות האב וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). במסגרת גישה זו, בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעת מזונות של קטינה אשר הוגשה בחוסר תום לב. בתביעה זו התברר שהאב ממלא אחר כל צרכיה ומפקיד כספים לחשבון המשותף.

 

לסיכום, על פי תפיסה משפטית זו, עילת התביעה בנסיבות אלו מושתתת על דיני תום הלב ודיני החוזים. תפיסה זו איננה עוסקת בסוגיית מעמד הצדדים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

בחינת הסוגיה על פי חוק חוק הכשרות המשפטית

 

גישה נוספת לבחינת סוגיה זו יוצאת מנקודת הנחה שמוצא העניין חבוי בהוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), והוראות הדין האישי, קובעים כי החיוב של הורה לדאוג ולספק את צרכי ילדיו הינו חיוב מן הדין ואין מדובר בחיוב חוזי.

 

יש לציין כי סעיף 22(ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) קובע כי הוראותיו של חוק זה אינן חלות כאשר יש הוראות מיוחדות בחוק אחר למקרה הנדון. אי לכך, גישה זו גורסת כי יש לתור אחר עילת התביעה מכוח הדין ולא על פי התחייבות הסכמית או חוזית.

 

חוק הכשרות המשפטית מגדיר את מעמדם של הורים ותפקידם ביחס לילדיהם. החוק קובע כי ההורים הינם האופטרופוס הטבעי לילדיהם ואפוטרופוסות זו כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין (לרבות לימודיו, חינוכו, הכשרתו וכדומה). לא זו בלבד, החוק מטיל על ההורים חובה לנהוג לטובת הקטין ולפעול תחת הסכמה בכל עניין הקשור לילדיהם.

 

במקרים בהם אין הסכמה, קובע חוק הכשרות כי ההורים יפנו ביחד לשם קבלת הכרעת בית המשפט (אלא אם מדובר בענייני רכושו של הקטין, אז ניתן לפנות בנפרד לבית המשפט).

 

סעיפים 24 ו-25 לחוק הכשרות מסדירים את חבות ההורים ואת סמכויותיהם במקרה של חיים בנפרד. אך האם יש לאם עילה להגשת תביעה באופן חד צדדי כאשר שני ההורים גרים ביחד? האם מכך נובע שהגשת תביעה זו אינה מתיישבת עם הוראות חוק הכשרות? התשובה לשאלה זו הינה שלילית.

 

ראשית, ניתן לקבוע כי מגורים משותפים לאחר שגבא טורא בין הצדדים הינם חיים בנפרד על פי חוק הכשרות. שנית, בית המשפט לענייני משפחה נהנה משיקול דעת רחב כאשר הוא בוחן סוגיות העוסקות בקטינים ובמזונותיהם. יפים לכך דבריו של הנשיא בדימוס, אהרון ברק - "לכל אחד מההורים יש מעמד ועילת תביעה כנגד משנהו לשם הבטחת ביצוע התחייבותו של האחר כאפוטרופוס וכהורה כלפי ילדיהם המשותפים. המעמד והעילה קיימים, גם מקום שהצדדים גרים תחת קורת אחת, אך מצויים בקרע".
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.