www.what2do.co.il

תביעת אישה למזונות למרות היות הגבר נשוי בטענה של ידועה בציבור

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 02/12/2010
תביעת אישה למזונות למרות היות הגבר נשוי בטענה של ידועה בציבור

בקשתו של המבקש, לדחות על הסף את התובענות שהגישה המשיבה ובתה כנגדו. המשיבות הגישו תביעה נגד הגבר בסכום של כ - 31,000 ש"ח לחודש עבור מזונות האישה וסכום של כ - 20,000 ש"ח לחודש עבור מזונות ילדים (ובנוסף תבעה הוצאות מדור). טענתה העיקרית של המשיבה, היא כי היא והמשיב היו בני זוג, בחזקת "ידועים בציבור" במשך 26 שנה, וכי מיחסיהם נולדה בתם - המשיבה והתובעת מס’ 2 בתביעה למזונות.

האם יש להיעתר לתביעת האישה?

כידוע, קובע הכלל המשפטי כי הדיון בהקשר הסילוק על הסף אינו מתייחס לאמיתות העובדות הכלולות בתובענת התובע. המתדיינים יוצאים מתוך הנחה כי התובע אכן יצליח להוכיח את כל העובדות שטען להן, עדיין תביעתו אינה מגלה עילה, ולפיכך אין צורך לצרף תצהירי תמיכה בבקשה.

 

      קרא עוד:


טענת המבקש באשר לאי היותם של הצדדים "ידועים בציבור" היא מסקנה שהוא מסיק מן העובדה שהמשיבה טוענת בתביעתה שהצדדים לא התגוררו יחד. המסקנה של המבקש אינה ברורה מאליה, ואין כלל הקובע בהכרח שבני זוג שלא התגוררו יחד אינם ידועים בציבור. לפיכך לא ניתן לומר בשלב מקדמי זה של הבקשה כי הצדדים לא היו בחזקת "ידועים בציבור".
 

העקרון כי הסעדים של דחיה על הסף או מחיקה על הסף נועדו לשמש מעין קפיצת דרך, החוסכת את הדיון לגופו, אולם כך ייעשה רק במקום שברור ונעלה מכל ספק, שכל הדיונים והטענות והמענות הרגילות יהיו לשווא, כאשר התביעה לגופה אין לה יסוד, וחסרים לה התבן והלבנים להקים נדבכים על בסיסה. יתרה מזו, באשר למצב העובדתי והמשפטי, כפי שהוא משתקף מכתבי הטענות שהוגשו ע"י בעלי הדין, יש פנים לכאן ולכאן וישנו סיכוי כלשהו אפילו קלוש שהתביעה תתקבל, אזי אין למחוק תובענה שכזו עלהסף. כעולה מן המקובץ דין טענות העדר העילה והעדר הסמכות להידחות.

במסגרת טיעוניו, פרט המבקש כי ההליך שקיימה המשיבה בבית הדין לעבודה טענה שהיו לה קשרים משמעותיים עם גברים אחרים - דבר השולל לכאורה קיומם של יחסי ידועים בציבור עם המבקש. טיעון זה, הוא טיעון עובדתי שהמסגרת הראויה להשמיעו הוא בהליך ההוכחות ולא במסגרת בקשה לדחייה על הסף.

הטענה בדבר "השתק שיפוטי"

המבקש עושה שימוש נוסף בהצהרות המשיבה בבית הדין לעבודה (שם העידה המשיבה וסיפרה על קשרים שהיו לה עם גברים אחרים במהלך התקופה נשוא התביעה. לטענתו של המבקש יש בטענה סותרת כזו משום "השתק שיפוטי", החוסם דרכה של המשיבה מלטעון תביעתה הנוכחית ויש איפוא לדחותה על הסף).

בעל דין שטען טענה בהליך אחד, וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר (שבעניינו לא נועד מעשה בית דין) ולטעון טענה הפוכה. אחד התנאים לקיומו של השתק שיפוטי הוא הצלחה בהליך הקודם... כלומר תנאי הוא שבעל דין שכלפיו נטען ההשתק השיפוטי זכה בהליך הראשון על סמך טענה שאת היפוכה הוא טוען בהליך השני 

יישום ההלכה האמורה למקרה שלפני מביא לתוצאה שונה מאשר אליה הגיע המבקש בבקשתו, שכן עיון בנספח ב’ לבקשה מצביע על כך שתביעת המשיבה נדחתה, כך שלא מתקיים התנאי המהותי לקיומו של ההשתק השיפוטי של "זכיה" בהליך הראשון. לפיכך, יש לדחות טענה זו.

טעמים כלליים של אי נקיטת הסעד של דחיה על הסף

על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו באשר לסילוק על הסף ב"זהירות יתירה". ועוד קובעת ההלכה המשפטית כי די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה שעפ"י העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה. 

בהתחשב בכל האמור לעיל נראה שגם בענייננו אין מקום לדחות התובענה על הסף ויש לשמוע את טענות התביעה, ואם יהיה המבקש צודק בטענותיו, יתכן שהתביעה תידחה בסופו של יום אך לפחות לכאורה, בשלב זה יש סיכוי שאם תוכחנה הטענות בתביעה תזכה התובעת - המשיבה, בדינה.

הטענה בדבר דחייה על הסף של תובענת המשיבה 2

נראה כי כאן (בשונה מתביעת המשיבה 1) אכן הצדק עם המבקש. אין פסק דין המכריז על אבהותו של המבקש על המשיבה 2, המשיבה 2 אינה קטינה ואין כל עילה לחיובו של המבקש במזונותיה של המשיבה 2.
 

גם אם צודקת ב"כ המשיבה בטיעוניה כי התביעה אינה עפ"י הדין האישי ולא על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) אלא עפ"י הסכם, אף היא אין בה ממש שהרי כל עוד התביעה תביעת מזונות היא, יכול לתבוע רק מי שמקיים יחסים של הורה וילד. ממילא אם זהות הצדדים אינה כזו, היינו שלא מתקיים בהם התנאי של היותם בני משפחה במשמעות החוק, הרי שאין לבית משפט זה הסמכות להידרש לתביעה.

לא ניתן לקבל את טענת המשיבה כי עילת התביעה באשר לתביעת המשיבה 2 היא חוזית שהרי התביעה מוגדרת כתביעת מזונות ובהיעדר יחסי הורות, הרי לתביעת המזונות אין תקומה וכאן בשונה מתביעת המשיבה 1 - דין התביעה להימחק.

לסיכום,

טענת הדחייה על הסף באשר לתובענת המשיבה מס’ 1 - נדחית. טענת הדחייה על הסף באשר לתובענת המשיבה 2 - מתקבלת.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?

האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה? 

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור

האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?  

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

ידועה בציבור וזכויות בירושה

ידועה בציבור וזכויות בירושה

מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ... 

בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

שארי בשרה של המנוחה הגישו התנגדות בטענה להיותם יורשיה על פי חוק 

מזונות בציבור החרדי

פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם 

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק 

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.