www.what2do.co.il

חוקר פרטי גירושין

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 16/08/2011
חוקר פרטי גירושין

הליכי גירושין רבים, קל וחומר כאשר בין בני הזוג סובלים ממשבר אמון של ממש, מביאים את הצדדים להיעזר בשירותיו של חוקר פרטי. העיתונות מלאה בסיפורים על שכירת חוקרים פרטיים אשר עלה בידם לחשוף פרטים מביכים וחסויים על בן זוג. עם זאת, עדיין קיים בקרב בני זוג רבים מחסום פסיכולוגי בנוגע להסתייעות בחוקר פרטי, וזאת בשל החשש כי השימוש בכלי זה עלול לדרדר את הצדדים למלחמת גירושין מתישה ו"מלוכלכת".

 

      קראו עוד בתחום:


על פי רוב, עורכי דין ממליצים לבני זוג המתכוונים להתגרש לפעול להגיע לגירושין בהסכמה, כמה שניתן. מיותר לציין כי ככל שהליך הגירושין ארוך ומתיש, כך הוא פוגע יותר בבני הזוג ובמעורבים אחרים לרבות הילדים, ההורים, החברים, העבודה ועוד. עם זאת, לעיתים אחד הצדדים חש כי אין ברירה אלא להיעזר בחוקר פרטי וזאת בגין חשש מפגיעה בזכויות המגיעות לפי דין. חוקר פרטי איננו מסייע רק בהוכחת "בגידות" וכדומה. לעיתים, עבודתו נדרשת על מנת להוכיח כושר השתכרות, כספים, הברחת נכסים ועוד.


חוקרים פרטיים מסייעים לצד המתקשר עימם בשורה של היבטים. החל מהוכחת מעשים של בן הזוג השני (כגון בגידה, התעמרות, התעללות, הפקרה וכדומה), דרך הסתרה או הברחה של רכוש, וכלה בחשיפת פרטים לגבי בן הזוג אשר יכולים לערער את אמינותו על דוכן העדים.


לא אחת, אדם אשר חושד בבן זוגו בנוגע למעשים מסוימים, אינו יכול להוכיח את חששותיו אלא בעזרת חוקר פרטי. במקרים אלו, מומלץ לאשש את החשדות בשלב המוקדם ביותר, וזאת בכדי להפעיל לחץ על הצד השני, אף לפני תחילת ההליך בבית המשפט. לא אחת, ממצאים אשר מושגים באמצעות חוקר פרטי יכולים להביא להכרעת הליך הגירושין בשלב מוקדם במיוחד.


מתי פונים לחוקר פרטי?


במקרים בהם בני הזוג שוקלים לפנות להליכי גירושין, ואחד הצדדים או שניהם חשים נפגעים או נבגדים, ייתכן ולא יהיה מנוס מפניה לחוקרים פרטיים. חוקרים אלו יכולים להפריך או לאשש טענות בדבר בגידה, וכן לעמוד על ניסיונות להברחת רכוש או התנהלות לקויה בין בני הזוג לבין עצמם או בין בני הזוג לילדים.


לדוגמא, הוכחת אלימות מצד האם כלפי הילדים עלולה להיות הרת גורל לגבי קביעת משמרות הילדים בגירושין. כמו כן, מכירת נכסים על ידי האב לגורמים שלישיים, בסמוך להליך הגירושין, עלולה להעיד על ניסיון להברחת רכוש בטרם חלוקת הנכסים בגירושין. בבואכם לשכור חוקר פרטי, מומלץ להכווין את החוקר לנקודות ספציפיות (בגידה, אלימות, הברחת נכסים) ולא "לשלח" אותו בבן הזוג ללא מיקוד.

 


חשוב לציין כי הפניה לחוקר פרטי מהווה לא אחת נקודת מפנה והיא כקו אדום אשר חצייתו משפיעה על מערכת היחסים בין הצדדים באופן משמעותי. על פי רוב, הפניה לחוקר הפרטי מתגלה – בשלב זה או אחר – וקשה מאד להחזיר את הגלגל לאחור. כמו כן, במידה ואחד הצדדים עושה שימוש בנתונים אשר הגיעו לידיו באמצעות חוקר פרטי, ייתכן והחוקר יזומן לעדות בבית המשפט וזאת בכדי לשמש עד לקבילות הממצאים.


חוקר פרטי - יתרונות


הליכי גירושין נערכים בשלוש זירות עיקריות – משמורת ילדים, מזונות ילדים (ואישה) וחלוקת רכוש. ההכרעה בתחומים אלו איננה פשוטה כלל וכלל והיא נמדדת בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה. לדוגמא, קביעת משמורת יכולה להיות מושפעת באופן משמעותי כאשר חוקר פרטי מוכיח כי האם מסתובבת עם גורמים מפוקפקים. כמו כן, בני זוג נוהגים לא אחת להבריח נכסים מסוימים או להפחית ביכולתם הכלכלית, כאשר הם עומדים בפני תביעות הנוגעות למזונות וחלוקת רכוש.


אי לכך, ממצאים המושגים על ידי חוקר פרטי בעניין יכולות כלכליות, יכולים להיות משמעותיים בנוגע לתביעות מזונות ורכוש. מדובר בסוגיות משמעותיות שכן הבדלים של מאה שקלים לכאן או לכאן יכולים לגרור פערים של כ-20,000 שקלים לאורך השנים. דוגמא נוספת – בעל אשר עלה בידיו להבריח נכסים בשווי רב לא ייאלץ לחלוק את הנכסים עם אשתו בגירושין.


לעיתים, בתי הדין הרבניים פוסקים לאישה את כתובתה (שיכולה להיות רשומה על סכומי עתק). במקרים אלו, ממצאים של חוקר פרטי המעידים על בגידה או התנהגות בלתי הולמת, יכולים להביא לשלילת כתובתה של האישה. כמו כן, חשיפה זו יכולה להעיד על קיומה של עילת גירושין.


למעשה, שכירתו של חוקר פרטי יכולה לסייע לבני הזוג לסיים את הליכי הגירושין. ממצאי החוקר הפרטי מסייעים לבית המשפט להתחקות אחר האמת בסכסוך בין הצדדים, ולהביא להכרעה מהירה בנושאים אשר במחלוקת.


ראיות לא קבילות המוגשות על ידי חוקר פרטי


חוקר פרטי אינו יכול להציג כל ראיה אשר הוא מניח את ידיו עליה. לדוגמא, אסור לו לצלם את בן הזוג במהלך בגידתו, תוך פגיעה בפרטיות המצולמים. כמו כן, החוקר הפרטי אינו יכול להציג תמלילי שיחות בין בן\בת הזוג למאהב\ת בניגוד לחוק האזנות סתר. ראיות אלו, גם אם הן נכונות ומעידות על המציאות לאישורה, אינן קבילות בבית המשפט ואינן יכולות לשמש את בן הזוג השני בתור ראיה.


היות ומגבלות אלו חוסמות לא אחת את דרכו של בעל הדין להוכיח את בגידת בן זוגו, הלכה פסוקה די בהוכחת מעשה כיעור בכדי להרים את נטל הוכחת הבגידה. דהיינו, תיעוד מעשים אשר מעוררים חשד של ממש לגבי בגידה (לדוגמא, הבעל והמאהבת נכנסים לצימר בצפון הארץ, האישה רוקדת עם גבר זר במועדון בעיר אחרת וכדומה). דרך נוספת להוכיח בגידה הינה על ידי מכתבים, מתנות, העברות כספים למאהב\מאהבת וכדומה.


הברחת רכוש


פעמים רבות, אחד מבני הזוג הינו בעל נכסים רבים אשר בן הזוג השני איננו יכול לאמוד את שווים והוא אף אינו יודע על קיומם. במקרים אלו, ייתכן ובן הזוג ינסה להבריח את הנכסים וזאת בכדי להוציא אותם ממשוואת חלוקת הרכוש בתביעת הגירושין. על פי רוב, הגברים הינם בעלי הרכוש הרב יותר, וזאת בשל ניהול קריירה עצמאית ואי שיתוף האישה בהכנסות ובהוצאות. לעומת זאת, לא אחת נשים בוחרות להבריח רכוש, בין אם בשל קריירה ובין אם מדובר בנכסים כגון דירות, מכוניות ותכשיטים.


חוקר פרטי יכול לסייע לבן זוג החושש מפני הברחת נכסים להוכיח ניסיונות למלט רכוש. החוקר יכול לנסות לאתר את הרכוש ואז ייתכן והצד השני יוכל להטיל על הרכוש צווי עיקול או צווי מניעה. יצוין כי לא מדובר רק ברכוש בארץ, אלא גם בנכסים בחו"ל.


הוכחת השתכרות


בדומה לניסיונות להבריח רכוש, לא אחת מנסים הצדדים להפחית באופן משמעותי את כושר השתכרותם כאשר הם באים בפני בית המשפט או בית הדין הדתי. המטרה היא ברורה – להציג את בעל הדין כבעל השתכרות נמוכה, וזאת בכדי להימנע מתשלום מזונות או לשם קבלת מזונות ביתר. חוקרים פרטיים יכולים לעיתים לסייע לבני זוג גם בסיטואציות אלו.
לדוגמא, במקרה אשר נדון בבית המשפט, טען הבעל כי הוא עובד בתור שכיר בחברה בבעלותו ושכרו החודשי נמוך ביותר. החוקר הפרטי התחזה ללקוח של החברה והצליח להוכיח כי רב הנסתר על הגלוי במקרה זה והבעל מגלה טפח ומסתיר טפחיים.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

המדריך למתגרשים - דע את זכויותיך!

סברה נפוצה היא, אם כן, כי לגבר עדיף להגיש תביעות לבית הדין הרבני, ואילו לאישה עדיף לגשת לבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ופעמים רבות עדיפה הגשת תביעה הפוכה מאמרה זו – בנסיבות המקרה... קראו עוד בפורטל משפחה 

גירושין בהסכמה

הליך משפטי מסורבל וממושך אינו הכרחי. במידה והינכם נמנים על ברי המזל שמעדיפים לסיים את ההליכים בצורה שקטה וחברית, ניתן כמובן להגיע לידי הסכם גירושין כולל ולהימנע מ"מלחמה כוללת".  

גירושין ללא הסכמה

בהיעדר הסכמה בין שני בני הזוג על נכונותם להתגרש, נדרש בן הזוג המעוניין להתגרש להוכיח כי עומדת לו עילת גירושין בגינה יש לחייב את הבעל לתת גט/ את האישה לקבל את הגט 

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.