www.what2do.co.il

הורשת עסק משפחתי - איך עושים את זה נכון?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 30/07/2012
הורשת עסק משפחתי - איך עושים את זה נכון?

עסק משפחתי, כשמו כן הוא, עסק אשר מנהלים אותו ועובדים בו בני משפחה. פעמים רבות, מדובר בעסק אשר הוקם על ידי האב ואשר הילדים הוכנסו לעבוד בו בשלבים מסוימים ובתפקידים שונים. לאחרונה, בעקבות סכסוך המיליונים הניטש בין יורשיו של איש העסקים יולי עופר, עלתה שוב השאלה בנוגע לדרך הנכונה אשר באמצעותה יש להוריש עסק משפחתי.


יודגש כי גם כאשר בעל העסק עורך צוואה ובה הוא מפרט כיצד הוא מעוניין להוריש אותו לילדיו ואשתו, תיתכנה מחלוקות שונות בין הצדדים. לדוגמא, ייתכן כי יהיה ניתן לפרש את הצוואה בדרכים סותרות, ולעיתים צדדים מסוימים יטענו להשפעה בלתי הוגנת על המצווה. עורכי דין העוסקים בתחום מדגישים כי במקרים קיצוניים הצוואה אף מחריפה את הסכסוך.

 

      קראו עוד בתחום:


לדוגמא, במקרה של יולי עופר, לאחר פתיחת צוואתו של איש העסקים המנוח, הסכסוך המשפחתי בין יורשיו "עלה מדרגה". התברר כי עופר לא הוריש דבר לבנו, דורון, ומנגד, בתו ליאורה ירשה את אחזקתו של אביה בחברת עופר השקעות (אחת מהחברות הגדולות ביותר בישראל). לאחר פתיחת הצוואה, דורון טען כי בעקבות פגמים במסמך, לא ניתן להתחקות אחר רצונו של המצווה. לדבריו, שבעה חודשים בלבד לפני עריכת הצוואה הנוכחית, אביו ערך צוואה אחרת, שוויונית יותר, ובמסגרתה רכושו התחלק באופן שווה בין כל ילדיו.


מאבקי ירושה


מאבקי ירושה עלולים להיות מורכבים ובעייתיים כאשר עסקינן באנשי עסקים אשר הותירו אחריהם "אימפריות כלכליות משגשגות". עם זאת, חשוב להדגיש כי סכסוכים כגון דא יכולים להופיע גם במשפחות בהם העסק קטן יותר, אך משמעותי עבור היורשים. הורשת העסק ללא התייעצות עם עורכי דין העוסקים בתחום עלולה להביא את הצדדים לסכסוכים משפטיים אשר יפרנסו בעיקר את באי כוחם במשך תקופה ארוכה. מיותר לציין כי סכסוכים בתוך חברה משפחתית עלולים לגרום גם לנזק כלכלי לחברה עצמה, וזאת בשל חוסר יכולתה לתפקד בעקבות המחלוקות בנוגע לבעלות והשליטה.

 

      קראו גם:


מומחים העוסקים בתחום ממליצים בדרך כלל על העברה מסודרת של החברה, והגעה לפיתרון באמצעות הסכם. הסכם זה יכול להתגבש בין הצדדים לאחר שכל אחד מציג את תנאיו ויהיה מוכן להתפשר וללכת לקראת המעורבים האחרים בפרשה. כמו כן, מומלץ גם "להקדים תרופה למכה". דהיינו, כאשר צפויה הורשה של עסק משפחתי, ככל שהדברים ילובנו בזמן, וככל שהצדדים יערכו מראש לפתרון סכסוכים עתידיים, כך ייטב. לדוגמא, ניתן לקבוע בורר חיצוני מוסכם אשר יגשר על הפערים בין הצדדים ככל שיתגלו בעתיד. זאת ועוד, חברה משפחתית איננה "חברה עסקית רגילה".

 

במקרים אלה, מצטרפים למכלול השיקולים גם היבטים נוספים כגון תמורות בתא המשפחתי. לדוגמא, זכויות של צדדים נוספים בעת גירושין, פטירה וכדומה. כאשר מתגבש הסכם להעברת בעלות בחברה משפחתית, חשוב להתייחס גם לתרחישים קיצוניים אלה במסגרת ההסכמים בין הצדדים.

 

מינוי מנהל עיזבון זמני


חשוב לדעת כי מעת פטירתו של מייסד החברה המשפחתית, ועד למועד שבו מוסדרת העברתה של החברה ליורשים השונים, יכולה לעבור תקופת זמן משמעותית. מדובר בפרק זמן אשר במהלכו עלולה להיפגע פעילותה העסקית של החברה. אי לכך, בתי המשפט ממנים על פי רוב מנהל עיזבון זמני אשר תפקידו לנהל את החברה ולפעול בה בנעליו של בעל המניות שהלך לבית עולמו. ככל שבני המשפחה יצליחו להגיע להסכמה במועד מוקדם יותר, כך יהיה ניתן ליטול את מושכות ניהול העסק מידיו של מנהל העיזבון הזמני.


חשוב להדגיש כי חברה המתפקדת תחת ידיו של מנהל עיזבון זמני עלולה להתמודד עם סרבול וקשיים. לדוגמא, מנהל העיזבון פועל מטעם בית המשפט והוא כפוף לקבלת אישור בנוגע לפעולות שונות. כמו כן, בניגוד לבעלים המקוריים והאמיתיים, הוא איננו יכול לגלות יצירתיות וגמישות בניהול העסק ויכולתו להצעיד את החברה למחוזות פיננסיים טובים מוגבלת ביותר. לא זו אף זו, חברות משפחתיות רבות אינן מגדירות בתקנון סיטואציה של פטירת אחד מבעלי המניות. אי לכך, והיות וקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה יכולה להימשך מספר חודשים, החברה עלולה להיות משותקת בפרק זמן זה (גם אם אין סכסוך בין בני המשפחה השונים).


כיצד ניתן להתמודד עם בעיות אלה?


ישנן מספר דרכים אשר באמצעותן ניתן להתמודד עם הסוגיה המורכבת של הורשת עסק משפחתי. ראשית, מומלץ לערוך צוואה מסודרת באמצעות עורך דין העוסק בתחום, וזאת על מנת להתייחס למלוא התרחישים האפשריים ולהיבטים השונים הקשורים בעסק הספציפי. כמו כן, חשוב כי בני המשפחה ידעו כי העברת העסק עלולה להיות כרוכה בקשיים ובמערבולת רגשות ועליהם לשמור על קונקרטיות וקוהרנטיות במהלך תקופת המעבר.


היות ועסקים משפחתיים שייכים בין השאר גם לבני זוגו של המנוח (לדוגמא, פעמים רבות ניטשים סכסוכים משפחתיים בין האלמנה ובין בני משפחה אחרים), מומלץ לערוך הסכמי ממון מסודרים גם עם בן הזוג, וזאת על מנת למצוא פיתרון כספי להורשת העסק לאחר הפטירה או במקרה של גירושין עתידיים. במידה ותקנון החברה איננו כולל סיטואציה של פטירת אחד מבעלי המניות, ניתן לעדכן את התקנון מבעוד מועד.


תיקון התקנון יכול להסדיר את אופן העברת המניות ואת ההבדל בין מניות שליטה וניהול לבין מניות אחרות. ניתן גם להגדיר את דרך הפעולה של החברה בתקופת הביניים ועד לכניסת יורשיו של המנוח בנעליו (לדוגמא, העברת סמכויות זמניות לסמנכ"ל החברה). מיותר לציין כי קביעת הסכם נאמנות לתקופת הביניים צריך לעסוק במלוא התרחישים איתם הנאמן יידרש להתמודד לאחר פטירת בעל המניות (לרבות סמכויותיו בנוגע להחלטות קריטיות לעתיד החברה או לקוחותיה). הסכם נאמנות הינו מומלץ ביותר וזאת משום שהוא מאפשר לבני המשפחה לסיים את המחלוקות ביניהם, ב"ראש נקי"יחסית, וזאת תוך שהם אינם דואגים לעסק בתקופת הביניים.


דרך נוספת אשר באמצעותה ניתן לרכך את המחלוקות השונות הינה על ידי עריכת הסכם יורשים. מדובר בהסכם בין היורשים אשר מסדיר את אופן חלוקת הרכוש עוד כאשר המצווה בחיים וזאת משום שחוק הירושה מתיר זאת. הסכם יורשים יוצא אפוא מנקודת הנחה כי למרות שבעל העסק עדיין בחיים, סביר להניח שהוא יוריש את רכושו לבני משפחתו ולגורמים הפוטנציאליים. ככל שהסכם היורשים יהיה דומה לצוואת המנוח, כך ימנעו מאבקי ניהול ושליטה לאחר פטירת בעל המניות בחברה.


העברת העסק על ידי בעליו בחייו


אין כל ספק כי הדרך הטובה והבטוחה ביותר להעברת העסק הינה על ידי בעל המניות בעת הגיעו לגיל מבוגר (שנות ה-60 לחייו של בעל המניות יכולות להיות אידיאליות לכך). העברה בן דורית מסודרת, אשר נעשית על ידי בעל המניות ומייסד החברה, הינה הדרך הבטוחה ביותר למנוע סכסוכים משפחתיים עתידיים בעקבות מאבקי ירושה שונים.

 

במקרים כגון דא, המייסד יוכל לבחון את הכלים המשפטיים אשר יאפשרו לו להעביר בפועל את החברה לידי ילדיו, ולבחון את החלטותיו בהתאם להשלכותיהן. כמו כן, ניתן גם לקבוע כי העברת הבעלות באופן מוחלט תעבור רק לאחר אחרית ימים, וכל אימת שהמסייד בחיים הוא יכול לחזור בו מהחלטותיו. באופן זה, המייסד יוכל להתרשם כיצד בני המשפחה מתפקדים בעסק ולהתאים את החלטתו על פי ההתפתחויות.


העברה בין דורית צריכה להיעשות בשלבים. ראשית, נבחנות מטרותיו של כל אחד מבני המשפחה. לעיתים, אחד מהילדים יהיה מעוניין לצאת מהעסק בעבור תמורה כספית או להעביר את זכויותיו לאחר במתנה. במקרים אחרים, אחד הילדים כלל איננו מסוגל לשאת בתפקיד של ניהול העסק, ודווקא ילד אשר איננו עובד בעסק יוכל לקחת את המושכות לידיו. לא אחת, ייתכן ויהיה זה כדאי למכור את העסק לצד שלישי ולחלק את תמורתו בין הילדים. ניתן גם לפצל את העסק לעסקים נפרדים ולחלק אותו בין היורשים. מיותר לציין כי העברה בין דורית, על כל אופניה וצורותיה, נבחנת בהתאם למהות העסק, זהות היורשים ונסיבות המקרה.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.