www.what2do.co.il

ידועים בציבור לאחר פרידה ותביעה לתשלום דמי שימוש ראויים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/08/2012
ידועים בציבור לאחר פרידה ותביעה לתשלום דמי שימוש ראויים

תמש (ב"ש) 2625/09


פעמים רבות, כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, אחד מהם עוזב את הדירה המשותפת. בסיטואציות אלה, במידה ואחד מבני הזוג גר בדירה, ואילו בן זוגו נאלץ למצוא מקום מגורים חלופי, ייתכן ותקום לבן הזוג העוזב עילה להגשת תביעה בעבור דמי שימוש ראויים. דהיינו, דמי שכירות בעקבות השימוש שבן זוגו עושה בנכס על בסיס זכויותיו. חשוב להדגיש כי תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים יכולה להיות מוגשת גם בין בני זוג גרושים, ואף בין ידועים בציבור אשר נפרדו זה מזו. להלן דוגמא למקרה כאמור.
 

רופאת שיניים אשר ניהלה זוגיות ארוכת שנים עם פסיכולוג, הגישה כנגד האחרון תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים. לטענתה, לאחר שהיא עזבה את דירת הצדדים, בעקבות "אלימות רוחנית" מצידו של הפסיכולוג, הנתבע נשאר לגור בדירה מבלי שהוא משלם לה דמי שימוש ראויים. יתרה מכך, הודגש כי במהלך כל התקופה הנ"ל התובעת המשיכה לשאת בחלקה בתשלומי המשכנתא החודשיים.


בכתב התביעה נטען כי מאז עזיבתה של התובעת את הדירה, ועד למכירתו של הנכס, הנתבע עשה במקום שימוש בלעדי כאשר בת זוגו לשעבר נושאת במחצית תשלומי המשכנתא. הגבר לא הכחיש את האמור אך טען כי התובעת הייתה יכולה לעשות שימוש בדירה והדבר לא נמנע ממנה.


דמי שימוש ראויים, אימתי?


תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים נשענת למעשה על שני יסודות עיקריים בדין. ראשית, מדובר במעין דמי שכירות אשר הינם זכות יסוד קניינית לפי סעיפים 31(א) ו-33 לחוק המקרקעין. סעיף 31(א) קובע כי כל שותף במקרקעין רשאי לעשות שימוש סביר בנכס מבלי לקבל את הסכמת יתר השותפים, וזאת כל אימת שלא תימנע יכולתו של שותף אחר לעשות שימוש במקרקעין.

 

סעיף 33 מוסיף וקובע כי שותף אשר השתמש במקרקעין משותפים, יהיה חייב בשכר ליתר השותפים (לפי חלקם). כמו כן, תביעה כגון דא מתיישבת גם עם דיני עשיית עושר ולא במשפט. סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי מי שקיבל מאדם אחר נכס (או טובת הנאה, או שירות), שלא על פי זכות שבדין, חייב להשיב למזכה את הזכייה או לשלם לו את שוויה. בבסיס ההוראה הנ"ל מקופל הרציונאל כי "אין התעשר שלא כדין".


במילים אחרות, על מנת לחייב שותף במקרקעין בדמי שכירות ראויים לשותפו, יש לבחון את אשמתו של השותף המשתמש. דהיינו, האם הוא מנע מהשותף האחר לעשות שימוש בנכס, והאם הוא התנהג כלפי האחרון בחוסר תום לב. בית המשפט העליון, בע"א 1492/90 זרקא נ' פארס, קבע כי רק כאשר השימוש במקרקעין היה בלעדי, ונמנע השימוש מיתר השותפים האחרים, השותף המשתמש יהיה חייב בתשלום.


במקרים בהם עסקינן בבני זוג, הלכה פסוקה היא כי כל צד רשאי לעזוב את דירת המגורים המשותפת בנסיבות של אלימות פיסית, מילולית, ואף אלימות רוחנית. מדובר אפוא בפסיקה אשר קדמה אף לכניסתו לתוקף של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות זו אף זכתה למעמד רם יותר ככל שהעיתים התקדמו ועם חקיקת חוק היסוד הנ"ל. לא אחת, נקבע כי גם אלימות אשר איננה קשה באופן חריג יכולה להיות עילה לעזיבת הבית תוך הגשת תביעה לדמי שימוש ראויים.

 

מן הכלל אל הפרט

 

במקרה דנן, הטענות בין הצדדים היו קשות. כמו כן, לא היה מדובר בבני זוג ידועים בציבור אשר הגיעו פעם ראשונה לבית המשפט, והסכסוך בין השניים כלל גם בני משפחה נוספים והליכים על פי החוק למניעת אלימות במשפחה. הנתבע ניסה לטעון כי הוא אמנם עשה שימוש בדירה, אך בת זוגו הידועה בציבור הייתה יכולה - אף היא - לעשות שימוש בנכס. בית המשפט דחה טענות אלה מכל וכל. נקבע כי הדעת לא הייתה יכולה לסבול מצב שבו בני הזוג היו נשארים לגור ביחד, תחת קורת גג אחת. "די היה בקיומו של סכסוך בין בני הזוג אשר לא אפשר חיים תחת קורת גג אחת, כדי להכיר בזכותה של האישה להפריד את המגורים. התנגדותו של הגבר הייתה חייבת להביא לחיובו בדמי שכירות ראויים", נכתב בפסק דין.


שאלת אשמתו של בן זוג במקרים אלה יכולה להתחלק לשתיים:


1. האם השותף המשתמש עשה בנכס שימוש בהסכמתו של השותף האחר?
2. האם השותף האחר הקנה את הזכות לשימוש בנכס, בחינם, לשותף המשתמש?


במקרה דנן, בית המשפט קבע כאמור כי היה ניתן לענות על שתי השאלות הנ"ל בשלילה. נקבע כי לא הוכחה הסכמתה הפוזיטיבית של התובעת לשימוש בן זוגה לשעבר בדירה המשותפת. אי לכך, נקבע כי התובעת הייתה זכאית לדמי שימוש ראויים בעבור כל התקופה שמאז עזיבתה את הדירה ועד מכירתה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?

האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה? 

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור

האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?  

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

ידועה בציבור וזכויות בירושה

ידועה בציבור וזכויות בירושה

מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ... 

בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

שארי בשרה של המנוחה הגישו התנגדות בטענה להיותם יורשיה על פי חוק 

מזונות בציבור החרדי

פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם 

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק 

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.