www.what2do.co.il

אימוץ ביחס לאב אשר זהותו אינה ידועה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/09/2020
אימוץ ביחס לאב אשר זהותו אינה ידועה

אימוץ ביחס לאב שזהותו אינה ידועה

עובדות המקרה

ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה בבאר-שבע, לפיו נדחתה בקשת המערער להורות על ביטול הכרזתו של הקטין - משיב 2, כבר אימוץ כלפיו בהליך בו היה רשום כ"אב בלתי ידוע" וכן נדחתה בקשתו החלופית להורות על אימוץ פתוח של הקטין במקום הקביעה של אימוץ סגור.

האם יש להתיר אימוץ ביחס לאב שזהותו אינה ידועה?

1. המפתח החקיקתי להכרזת ילד כבר אימוץ מצוי בסעיף 13 לחוק אימוץ ילדים. הסעיף כולל 8 חלופות שונות שבהתקיים אחת מהן מוסמך בית משפט להכריז על ילד כבר אימוץ. העילות מתארות מצבים קיצוניים ולא בכדי טובת הילד בתור שכזו אינה נמנית ביניהן. ברם, ניתן לומר שהפרה בוטה של עקרון טובת הילד עשוייה להצדיק אפשרות של ניתוק הקשר בין הילד לבין הוריו הביולוגיים. לענייננו, יושם דגש על העילה שמופיעה בסעיף 13 (1) לחוק.

 

אימוץ ביחס לאב אשר זהותו אינה ידועה

הוצאת ילדה בת 4.5 ממעון לצרכי אימוץ בניגוד לרצון אמה וסבה

לסבתא אין זכות מעמד כצד לדיון בהליך הכרזת קטין כבר אימוץ

 

וזו לשונו: "אין אפשרות סבירה לזהות את ההורה, למצאו או לברר דעתו". עילה זו מיוחדת מבין העילות במובן זה שיש בה להתיר ניהול הליך שלא בנוכחות ההורה. הרציונאל בדבר הוא שאלמלא קיומה של העילה בסעיף 13 (1), קיימת אפשרות, לאו דווקא תאורטית, שילד ישאר ללא הורה ומבלי שאחר יוכל לאמצו מפני שלא ניתן לזהות את ההורה הביולוגי.

2. אין להניח שההכרזה כלפי ההורה הלא ידוע הייתה כדין אלא יש לבחון את העניין לגופו. בחינה שכזו במקרה דנן אינה תומכת במסקנה אליה הגיע בית משפט קמא. נקבע שהואיל ובית משפט קמא קבע קיומה של עילה כלפי האם, די בכך כדי לעבור את המבחן של ההכרזה כדין. מסקנה כזו אינה הכרחית בוודאי במקרה כגון זה שבפנינו כאשר האב לא שמר על קשר עם בנו בין היתר וכנראה בעיקר בשל מחסומים שהציבה האם בדרכו.

3. כדי לבחון אם הכרזת האימוץ כלפי הקטין ביחס להורהו היתה כדין, יש לערוך תחילה בירור עובדתי. בית משפט קמא קבע ממצאים ברורים בסוגיה - האם התקיימה אפשרות סבירה לזהות את ההורה או למוצאו. נכון שבימ"ש קמא הציג את הדברים אגב אורחא כאילו אין להם נפקות משפטית אלא הם סוג של תאונה מצערת אך לא מכוונת. עמדה זו אינה מקובלת. מתפקידו של בית משפט בבקשה לביטול הכרזת אימוץ של בן כלפי אביו בהליך בו הוגדר כאב לא ידוע, לבדוק אם ההכרזה היתה כדין. לא התקיים כל דיון לגבי האב הלא ידוע של הקטין בהליך ההכרזה ולא נעשתה כל בדיקה בדבר המאמצים, המידע והבירורים שנערכו לגילוי זהותו. אם לכך נוסיף את הממצאים שנקבעו ע"י בימ"ש קמא מהם ניתן ללמוד שעל פי המידע שהיה בידי גורמי הרווחה בזמן הדיון - דהיינו אז ולא היום - עולה בצורה ברורה כי ההכרזה על הקטין כלפי המערער ניתנה שלא כדין.

4. אין לקבל את הגישה, שגורמי הרווחה פטורים מאחריות הואיל ומדובר ב"טעות אנוש" ולא פעולה מכוונת נגד המערער. טובתו של הילד דורשת שההורה הביולוגי יהא חלק מהליך ההכרזה. אף אם מדובר בסוג של טעות, חובה על שירותי הרווחה להפנים את החשיבות במילוי תפקידם ביחס לחובתן של הרשויות לחקור ולדרוש אחר זהותו של האב הלא נודע. כמו כן, מחובתן להציג את המידע בפני בית משפט על מנת שהעניין יעבור סוג של ביקורת שיפוטית. לו הפעולות הנדרשות היו מבוצעות בזמנן, ההליכים המשפטיים שהתנהלו כפי שהתנהלו היו מתייתרים.

5. ניתן היה למנוע פגיעה במערער ואף בקטין על רקע השתלשלות חייו כתוצאה מההליכים המשפטיים שהתנהלו לרבות האפשרות שלא במכוון נוצר מצב בלתי הפיך מצד אחד, אך מצד אחר לא ניתן להתעלם מזכויות האב הביולוגי בהליך האימוץ. גם משפחת האומנה נפגעה מאופן התפתחות ההליכים. בטוחני שגורמי הרווחה אינם חפצים בתוצאה שכזו אלא היפוכו של דבר, אך אין מנוס מלפסוק על פי הדין והעובדות הרלוונטיות.

6. התוצאה המתבקשת מהאמור לעיל היא ביטול החלטת בית משפט לענייני משפחה להכריז על הקטין כבר אימוץ כלפי המערער. עם זאת, נדמה כי בית משפט זה בתפקידו כ"הוריהם של קטינים" אינו יכול לעצום עין מנתון שהתעורר בהליך קמא. בהקשר זה הגיע המומחה מטעם בית משפט למסקנה שהמערער הינו אדם נורמטיבי אך אינו מסוגל לגדל את בנו היום וזאת בניגוד למשל למצב ששרר לפני מספר שנים.

7. מצד אחד, אין זה נכון להתעלם מהנתון האמור וזאת מבלי להביע עמדה לגופו של עניין. די לציין כי יתכן שקיימת אפשרות על פי חוות דעת המומחה ודברי בית משפט קמא בפסק הדין שהמערער נעדר מסוגלות הורית לגדל את הקטין כיום על פי אמות המידה המפורטות בסעיף 13(7) לחוק האימוץ. מהצד האחר, קביעה זו לא נבדקה באופן ישיר על פי עילת חוק האימוץ, אלא התעוררה מכיוון משפטי אחר. מחד גיסא, לא יהא נכון לסיים את ההליך בשלב זה אך מאידך גיסא, כדי לשאוף להגיע לאמת המשפטית ככל שניתן ולאפשר למערער להתכונן כראוי באופן מקיף ומלא מפני תחולת העילה כלפיו יש לברר את העניין על פי סדרי הדין המקובלים. דהיינו, קיום הליך בפני בית משפט לענייני משפחה.

לסיכום,

יש לקבל את הערעור באופן הבא: תבוטל הכרזת הקטין כבר אימוץ כלפי המערער מכח סעיף 13(1). התיק יוחזר לבית משפט לענייני משפחה בבאר-שבע כדי לבחון אם עילת האימוץ שבסעיף 13(7) לחוק האימוץ חלה לגבי המערער ולשם כך ימונה מומחה נוסף. בית משפט לענייני משפחה מתבקש להעניק עדיפות לשמיעת תיק זה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.